Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, de kansel, 2008
De fraaie eikenhouten kansel met klankbord werd in 1662 gemaakt door Jan Jansz. Decker meubelmaker te Steenwijk voor de Abdijkerk van Assen. In 1817 kreeg hij een plaats in de kerk van Oosterhesselen en wel in het midden tegen de zuidwand. Hij diende als vervanger van een ouder exemplaar uit 1637geschonken door Johan I van Welvelde te Klencke en gemaakt door kistenmaker Hyndrick Jansen.1 Bij de verbouwing in 1930 werd de kansel naar de oostelijke koorwand verplaatst. Het bijbehorende doophek is toen opgeruimd.
De zeskante kuip rust op een vernieuwde,  ronde balustervormige voet en stam met zes gekrulde losstaande ribben als ondersteuning.  Ook de trap is van latere datum. 
Hetzelfde type kansel staat ook in de hervormde kerken van Ruinen en Sleen.

Linksonder: De zeskante kanselkuip heeft op de hoeken gecanneleerde driekwart ionische zuilen. De tussenliggende toogpanelen zijn versierd met bloemguirlandes en pilasters.
Rechtsonder: Het baretschild tussen kuip en klankbord is aan de bovenkant versierd met een engelenkopje met kwabwerk en aan de onderkant met bloemen. 

Oosterhesselen, kanselkuip - detail

Oosterhesselen, baretschild, 2008 


1. Hilbrandie-Meier, 1999: 73.