Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, de Klenckerbank - noordzijde, 2008
In de kerk staan twee eenvoudige dubbele herenbanken met twee maal vier zitplaatsen, daterend uit 1666 en waarschijnlijk gemaakt door de plaatselijke dorpstimmerman.1  
De paneelbank tegen de noordwand is gedeeld eigendom van de bewoners van havezate De Klencke / Vereniging Natuurmonumenten en van de familie Lanting / Rigterink, elk twee plaatsen voor en twee achter.2 De bank is versierd met gestileerde bloemvormen. Hij staat in de volksmond nog steeds bekend onder de naam de Klenckerbank, ofschoon de laatste adellijke eigenaar van de Klencke,  mevrouw E. Goddard-Van der Wijck, reeds tijden geleden haar bezittingen met de daaraan verbonden 'heerlijke' rechten heeft gelegateerd aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. In 1922 zijn deze rechten bij wet komen te vervallen. 3 

Onder: De 17e eeuwse herenbank tegen de zuidwand van het koor is eigendom van het boerengeslacht Oldenbanning. Deze dubbele paneelbank is versierd met rozetten en druiventrossen. 


Oosterhesselen, de bank van de familie Oldenbanning - zuidzijde, 2008

1. Corneille F. Janssen  In: Restauratie Hervormde Kerk Oosterhesselen, 1982: z.p. 
2. Vriendelijke mededeling H.J. Lesschen, Oosterhesselen.
3. Lesschen, 2007: 19 e.v.