Vorige

Home

Volgende

Oosterhesselen, naamlijst van predikanten, 2008 
Na de invoering van de hervorming in Drenthe, in 1598, kon Oosterhesselen nog niet direct over een eigen predikant beschikken. De diensten werden waargenomen door de predikanten van Sleen en Zweeloo. Ook de predikant van Dalen deed dat tot 1604, zij het wel eigener beweging, hetgeen niet in goede aarde viel bij de classis en hem op een terechtwijzing door Drost en Gedeputeerden kwam te staan. 
Pas in  1607 kon als eerste eigen predikant Johannes van Asschenberg benoemd worden. Hij bleef tot 1635. Toen werd hij door de synode afgezet, "omdat hij het predikambt niet langer met stichting kon bedienen". Zijn zoon Gerwinus van Asschenberg volgde hem op in 1636. Hij had zijn vader al vanaf 1634 als proponent* bijgestaan, voornamelijk in het catechismuspreken.1

* Een proponent is een theoloog die tenminste de graad van kandidaat heeft en die, na het afleggen van een kerkelijk examen, als predikant beroepbaar is verklaard. 

1. Romein, 1861: 286 e.v.