Welkom op mijn foto-site: Oude Drentse Kerken in beeld.

Home

Deze website brengt oude Drentse kerken in beeld. Omdat Drenthe een flink aantal historische kerken kent, beperk ik mij tot de van oorsprong middeleeuwse kerken. Dat wil zeggen dat de gepresenteerde kerken dateren van voor de Reformatie, eertijds dus rooms-katholiek waren. Bij elke kerk wordt aandacht geschonken aan de bouwkunst, de inrichting met speciale aandacht voor sporen uit de katholieke periode en aan de iconografie. Niet afgebeeld zijn torenklokken en avondmaalszilver. Grafzerken komen slechts beperkt aan bod.

In de late Middeleeuwen telde Drenthe ten minste 39 kerkgebouwen.1 Door afbraak en nieuwbouw bleven daarvan uiteindelijk slechts 23 bewaard.2 Voor de geheel of ten dele verdwenen middeleeuwse kerken kunt u de "Verlieslijst" raadplegen linksonder bij Inhoud onder Home.

1. Kroesen, 2008: 21.e.v.
2. Zie: Verlieslijst middeleeeuwse kerken bij Inhoud onder Home.


N.B. Inmiddels bestaat de website uit twee delen. Deel 1 met Drentse kerken beginnend met de letters A t/m O en deel 2 met de beginletters P t/m Z. Zowel links onder Inhoud (Naar kerken: P t/m Z) als via de grote bruine knop onder de titel van de website kan van deel 2 naar deel 1 en terug worden genavigeerd. 
Ik zal het op prijs stellen uw reacties, op- en/of aanmerkingen op deze website te mogen vernemen. U kunt daarvoor gebruik maken van het gastenboek rechtsonder. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Deze website komt het best tot zijn recht met een beeldschermresolutie van: 1024 bij 768

Tenslotte wens ik u veel plezier bij het bekijken van mijn website. 

Bezoek via het webadres rechtsonder ook Oude Groninger Kerken in beeld en Dorpskerken in Ostfriesland (Dld.)

Gastenboek


Copyright 2005, J. Knottnerus.

Kijk ook eens bij:

Oude Groninger kerken in beeld
Dorpskerken in Ostfriesland (Dld.)