Massage wordt al toegepast sinds de vroegste Oudheid.

Massage is waarschijnlijk een van de eerste vormen van geneeskunde en wordt vaak omschreven als een instinctieve geneeskunde. Het is een natuurlijk gegeven dat men wrijft op een pijnlijke plaats.

Rond 3000 voor Christus werd onder de Kungfu cultuur, het lichaam gewreven en de gewrichten gerekt. In de Veda worden rond 1800 voor Christus fragmenten gevonden over het menselijk lichaam. Hoofdstuk Ayur besteedt aandacht aan hygiëne, massage en heilgymnastiek.
Al in de 5e eeuw v.Chr. richtten de oude Grieken massagescholen op. De therapeutische massage (wrijven, kloppen en kneden) werd uitgebreid beschreven. Hippocrates gaf in zijn boeken verklaringen voor de werking van massage zoals frictie en wrijving. Asclepiades brengt de massage vanuit Griekenland naar Rome.

In de Oosterse wereld heeft massage haar rol altijd behouden en verder ontwikkeld maar in het Westen verdween massage met de instorting van het Romeinse Rijk grotendeels uit het zicht.

Na het Romeinse rijk was er de opkomst van het Christendom.
Scheiding van lichaam en geest binnen de kerkelijke filosofie heeft in die periode bijgedragen tot het verdwijnen van massage als therapie.
De Bijbel heeft deze scheiding nooit gemaakt en beziet de mens als een geheel van geest, ziel en lichaam.

Het woord MASSAGE is waarschijnlijk afkomstig van het Arabische ´mass´, hetgeen drukken betekent.
Dit woord is aangevuld met de Franse uitgang ´age´, wat kneden betekent of van het hebreeuwse ´machesch´ wat betasten betekent.

In de 16 e eeuw dook massage weer voorzichtig op in het westen. Eerst in Frankrijk, maar gevolgd door Engeland, Zweden, Duitsland, Rusland en in Nederland zelf.
De definitieve doorbraak kwam pas in de 19e eeuw met de Nederlandse arts Johann Metzger. Hij werd één van de eerste fysiotherapeuten, hij ‘klopte’ en ‘wreef’ en beval lichaamsbeweging, daar waar tevoren lichaamsdelen stijf werden ingezwachteld en absolute rust werd voorgeschreven. Hij wordt ook beschouwd als de persoon die voor het eerst de Franse terminologie binnen de massage overnam.
Door zijn huwelijk met een Middelburgse hield Metzger in de zomer praktijk in Domburg.

Eind 19e eeuw werden er zelfs genootschappen opgericht om de massage meer te bevorderen.
In Nederland werd in 1889 het Genootschap voor Heilgymnastiek en Massage opgericht.

Begin 20e eeuw werd door de ontwikkeling van de fysische geneeskunde het belang van fysiotherapie in gezien. De masseur moest ook de wetenschappelijke achtergrond van de menselijke anatomie en fysiologie onder de knie hebben.
Het medischmodel in de gezondheidszorg heeft er echter ook voor gezorgd dat de techniek en medicamenteuze benaderingen centraal kwamen te staan.

Geleidelijk aan kreeg gelukkig de moderne mens in het steeds veeleisender en hectischer leven, weer oog voor de meer 'natuurlijke' waarden van massage en andere aanverwante methoden.
Nu zien we gelukkig dat de mens en zijn welzijn weer meer centraal staan.
Massage wordt inmiddels beschouwd als een effectieve behandelingsmethode.