Vorige

Home

Volgende

Stedum, kerk en toren vanuit het zuidwesten, 2005
De Nederlands Hervomde kerk te Stedum is vrij gelegen op een ruim kerkhof in de kern van het dorp.
De kerk werd gewijd aan BartholomeŘs.1
Het romano-gotische schip dateert uit de tweede helft van de13e eeuw. Het koor dateert uit de 15eeuw. De kruiskerk van Garmerwolde (zie inhoud onder Home), het dwarspand van Loppersum (zie inhoud onder Home) en de kruiskerk van Appingedam vormen met die van Stedum een vergelijkbare groep, waarvan die van Stedum het gaafste voorbeeld is. Kenmerkend daarvoor is dat de gevels zijn verdeeld in een beneden- en een bovenzone waarbij de benedenzone groter is dan de bovenste en versierd met spitboognissen.2  
De Bartholomeuskerk van Stedum had zeer waarschijnlijk een tufstenen voorgangster, zo bleek uit bodemonderzoek.3 
Het grondplan van de kerk is dat van een eenbeukige kruiskerk. 
De toren met zadeldak is het oudste deel en stamt zeer waarschijnlijk uit het begin van de 13e eeuw.4 Hij is door een tussenlid met het schip verbonden.
Uit de restauratiegeschiedenis van de kerk blijkt dat tijdens de laatste renovatie, die uit 1937-1939 dateert, storende toevoegingen en wijzigingen van  de vorige restauratie uit 1877-1878 (deels) ongedaan zijn gemaakt.5 

1. Roemeling, 2013: 383.
2. Berghuis e.a., 1976: 673.
3. Van Deijk, z.j., 34.
4. Ozinga, 1940: 148.
5. Ozinga, 1940: 147.