Vorige

Home

Volgende

Ten Boer, kerk vanuit het zuidwesten, 2007
De Nederlands-hervormde kerk van Ten Boer is gelegen aan de zuidzijde van het kerkhof. De kerk hoorde bij het voormalige Benedictijner nonnenklooster aldaar.1 Met de voormalige kloosterkerk van Thesinge, het klooster van Ter Apel en de destijds als ziekenzaal voor de CisterciŽnzer kloosterlingen gebouwde, thans  hervormde kerk van Aduard, behoort zij tot de weinige overblijfselen uit de periode van voor de Reformatie, toen de provincie Groningen nog met een netwerk van meer dan dertig kloosters overdekt was.2 Het  Benedictijner nonnenklooster van Ten Boer werd tussen 1465 en 1485 ingelijfd bij het klooster van Thesinge (zie inhoud onder Home van deze site), om tenslotte in 1485 te worden opgeheven.3 Dit onder de voorwaarde dat bij afbraak van het kloostergebouw de parochiekerk, annex kloosterkapel, moest blijven.4
De romano-gotische kerk dateert uit het derde kwart van de 13e eeuw.5
Het grondplan van de kerk is dat van een rechthoekige zaalkerk bestaande uit drie schiptraveeŽn en een koortravee met rechte koorsluiting. Aan de noordzijde bevindt zich een deels driezijdig uitgebouwde traptoren. 
Op de westzijde staat een achtkante dakruiter met koepelvormige bekroning, daterend uit het begin van de 19e eeuw.6
De kerk werd gerestaureerd in de jaren 1979-1981.

1. Ozinga, 1940: 173.Volgens sommige auteurs (Ozinga, 1940: 173; Steensma , z.ja.: 63; Stenvert e.a., !998: 199) was het een Benedictinessenklooster. Anderen (o.a. Tromp, 1989: 14) vermelden het als een Benedictijns dubbelklooster; dus voor monniken en nonnen. Damen (1972: 55) houdt het op een Benedictijns monniken - of - dubbelklooster. 
2. Tromp, 1989: 5.
3. Tromp, 1989: 15 e.v.
4. Ozinga, 1940: 173.
5. Stenvert e.a., 1998: 199.
6. Ozinga, 1940: 173 e.v.