Vorige

Home

Volgende

Thesinge, wijdingskruis koor, 2006
In een nis van het koor en van de zuidwand zijn een tweetal wijdingskruisen bewaard gebleven. Volgens Grote e.a. zullen deze nog dateren uit de periode van vr de overwelving van de kerk. Het interieur had toen waarschijnlijk schoonmetselwerk. Alleen de nissen, waarin wijdingskruisen waren aangebracht, waren toen wit gepleisterd. Pas na de stenen overwelving werd het interieur geheel gepleisterd. Dit zou korte tijd na de bouw in ca 1250 hebben plaatsgevonden. 1 
In de meest zuidelijke schelp van de koorsluiting bevindt zich binnen een rode cirkel een in vakken verdeelde rode rechthoekige figuur met binnen de vakken groene lelies.

Onder: In de westelijke nis van de bovenzone van de zuidgevel bevindt zich een tweede wijdingskruis, zij het eenvoudiger qua uitvoering dan de hierboven reeds genoemde.

Thesinge, wijdingskruis zuidwand, 2006


1. Grote e.a., 2001: 218 e.v.