Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, kerk en toren vanuit het zuidoosten, 2004
De Nederlands Hervormde kerk te Zeerijp is vrij gelegen op een ruim kerkhof met gracht rondom. 
De kerk werd gewijd aan Jacobus, 'de Meerdere'.
Ze dateert uit het tweede kwart van de 14e eeuw.1 Het is de laatste kerk in de provincie Groningen die in de stijl van de romano-gotiek werd gebouwd. De gotiek doet zich hier dan ook al sterk gelden in de bouwstijl. Het bijzondere is dat de kerk naar één ontwerp is opgetrokken en door de tijden heen vrij gaaf bewaard is gebleven. 
Het grondplan is dat van een forse eenbeukige kruiskerk met vijfzijdige koorsluiting.
Ten noordoosten van de kerk staat de losstaande klokkentoren, daterend uit het begin van de15e eeuw.2
De kerk werd gerestaureerd in de jaren 1962-1966.

Eigendom: Stichting Oude Groninger Kerken.

1. Van Deijk , 1995: 139.
2. Ozinga, 1940: 244.