Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, zuiderdwarspand, 2004
De romano-gotiek van deze kruiskerk blijkt aan de buitenzijde vooral uit de rondstaven rondom de vensters en uit de rijkelijk versierde topgevels van de dwarspanden met siermetselwerk en kraalprofielen. 
De portalen aan zuid- en noordzijde zijn rondbogig.

Onder: De topgevel van het zuiderdwarspand is versierd met zeven door smalle lisenen gescheiden en steeds door twee klimmende rondboogjes gedekte nisvelden. De velden zijn voorzien van gevarieerde metselwerkpatronen. Het middelste nisveld is gedeeld door een zich splitsende middenstijl. 
Volgens De Olde en Meindersma gaat het bij deze kerk om 'de laatste manifestaties van middeleeuws siermetselwerk in Groningerland'1. De daarna gebouwde stijlzuivere gotische kerken in de provincie Groningen, zoals bijvoorbeeld de kerken van Middelstum, Onstwedde, Bellingwolde en Pieterburen, hebben dergelijke gevelversieringen in de vorm van metselwerkpatronen niet meer. 

Zeerijp, topgevel zuiderdwarspand, 2004


1. De Olde e.a., 2004: 49 e.v.