Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, noorderdwarspand, 2004
De kopgevels van het dwarspand zijn voorzien van spitsboogvensters met rijke rondstaafprofilering en sierlijke topgevels. 
De topgevel van het noorderdwarspand heeft drie langgerekte spitsbogige nisvelden met ter weerszijden twee lagere, klimmende spitsboognissen. Alle velden zijn omkraald en voorzien van gevarieerde siermetselwerkpatronen, zo typerend voor de romano-gotiek. Daarboven in de top zijn nog een muizentand en een driehoekig veld met ruitvlechtingen zichtbaar. 
Zoals op de vorige pagina reeds opgemerkt gaat volgens De Olde en Meindersma het bij de kerk van Zeerijp om 'de laatste manifestaties van middeleeuws siermetselwerk in Groningerland'.1 Berghuis en Steensma noemen het afscheid van de romano-gotiek met de kerk van Zeerijp groots en zijn van oordeel 'dat in gewelfbouw en detaillering de vormenrijkdom van de romano-gotiek hier nog eenmaal in zijn volle glorie te voorschijn komt.'2

Zeerijp, noordertopgevel, 2004


1. De Olde e.a., 2004: 49 e.v.
2. Berghuis, e.a., 1976: 676