Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, kerk vanuit het noordwesten, 2004
De westgevels van het dwarspand hebben ronde vensters, terwijl de oostgevels van spitsboogvensters zijn voorzien. Deze zijn later ingebroken omwille van de gewenste lichtinval op zij-altaren die ter plaatse stonden. 
Beide portalen zijn rondbogig en aan deze zijde van de kerk van decoraties voorzien. Het portaal in het dwarspand dient thans als hoofdingang, dat in de westelijke travee is dichtgezet.
De aanbouw aan de westzijde dateert uit het eind van de 16e eeuw. Deze ruimte van vier bij vier meter diende als schoollokaal. In 1867 kreeg het dorp Zeerijp een apart schoolgebouw. Vanaf die tijd wordt de 'kerkschool' gebruikt als consistoriekamer.1

Zeerijp, aanbouw westzijde, 2004


1. Van Neck, z.j. : 10 e.v.