Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, toren vanuit het noordwesten, 2004
De vrijstaande gotische klokkentoren stamt uit het begin van de 15e eeuw.1 Het afgeknotte tentdak met daar bovenop een koepeltje dateert uit 1834. Het diende als vervanging van een zeer hoge eiken naaldspits gedekt met leien.2
Een waterlijst verdeelt de toren in twee geledingen. Het benedenste deel heeft een spitsbogige doorgang die deel uitmaakt  van een grotere, zeer hoge spitsboognis met twee spitsboogvensters. Het bovenste deel heeft aan de noordwest en zuidoostzijde drie spitsbogige galmgaten. Beide ander gevels hebben er elk twee. 
Op de toren staat in een gedenksteen het opschrift: 
anno 1608 doe de / ed. ernt writzer ten /  holten hoevelinck / lucas wiede marius pas / toer amptzo ewes und / rewinck bartolomeus / kerckvogd in zeeryp is / dese toren nies gerepare en daaronder: dorch evert nitring 3
In de onderdoorgang staat een trap die mogelijk uit oogpunt van weerbaarheid ook kon worden weggehaald. 

Zeerijp, opschrift toren, 2005

Zeerijp, torentrap, 2005


1. Ozinga, 1940: 244.
2. Ozinga, 1940 : 248.