Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, interieur naar het oosten, 2004
Het interieur van de kerk maakt een bijzondere indruk op de bezoeker. De sfeer is heel bijzonder door de kleurstelling, de hoge gewelven en de ruimtewerking die ervan uitgaat. 
Alle wanden zijn rood geschilderd en voorzien van witte schijnvoegen. Deze kleurstelling is autenthiek. Ze was ten tijde van de romano-gotiek gebruikelijk.
Het koor wordt overdekt door romano-gotische, meloenvormige koepelgewelven met acht ribben die uitkomen in een sluitring. De gewelfvelden van het koor zijn wit uitgevoerd. Elk der vijf zijden van de koorsluiting heeft een hoogoprijzend gotisch spitsboogvensters. De gevels onder de vensters zijn voorzien van een aantal wit gepleisterde nissen. 
De schipgewelven hebben eveneens romano-gotische koepelgewelven. Deze zijn voorzien van baksteenimitatie in gevarieerde patronen en kleuren. 
De zijwanden, die rood geschilderd zijn met witte voegen,  worden geleed door wit gepleisterde spaarnissen telkens gesloten door twee rondbogen. 
Rondom in het koor hangen rouwborden. 
De kansel staat bij de noorwestelijke vieringpijler.  

1. Meischke, 1966: 61 e.v..,