Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, noorderdwarspand, 2004
Links: Ook de dwarspanden van de kerk hebben rode wanden met witte schijnvoegen. Deze kleuren zijn doorgezet tot in de sluiting van het gewelf. Ter versiering zijn de wanden voorzien van muurgeledingen in de vorm van witgepleisterde spaarnissen die telkens gesloten worden door twee rondbogen. 
De hoofdingang is via het oostelijke portaal in het noorderdwarspand. Deze is aan de binnenzijde voorzien van een tochtportaal. 
Voor het tochtportaal staat een herenbank uit 1795.1 Ter weerszijden van het hoge gotische venster hangt een zwart bord dat de namen vermeldt van de predikanten sinds 1595. 

Onder: Deze neo-klassieke herenbank dateert uit 1795. 
In de nis rechts ervan, de oostwand van de dwarsarm, stond voor de reformatie een zij-altaar.

Zeerijp, herenbank, 2004


1. Van Neck, z.j. 14.