Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, zuiderdwarspand, 2004
Beide dwarspanden hebben in de oostzijde en in de kopgevel hoge gotische vensters. De vensters in de westzijde zijn rond. De gewelven zijn spitsbogig met vier ribben. 
In het zuiderdwarspand staat aan weerszijden van het middenpad een bankenblok uit 1640.1 Ze zijn gemaakt door de beeldsnijder Johan Elderkamp.
Het portaal naar het zuiden is buiten gebruik gesteld. 
Evenals in het koor en het noorderdwarspand hangen ook in deze transeptarm rondom rouwborden. In totaal worden elf rouwborden in de kerk getoond.


Onder: De gewelven van de dwarspanden met vier ribben.

 

Zeerijp, gewelf zuiderdwarspand, 2004


1. Van Neck, z.j.: 13.