Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, het koor, 2004
Het twee treden verhoogde koor wordt overdekt door romano-gotische, meloenvormige koepelgewelven met acht ribben, die uitkomen in een sluitring. De gewelfvelden van het koor zijn wit uitgevoerd. 
Elk der vijf zijden van de koorsluiting heeft een hoogoprijzend gotisch spitsboogvenster.
De koorwand onder de vensters toont verschillende nissen. 
Onder het koorgedeelte van de kerk waren in elk geval drie grafkelders aanwezig, namelijk die van de families die de borgen Juckema, Eelsum en Baukema bewoonden. Het is aannemelijk dat ook de familie van de vierde borg, de borg Haykema, hier een grafkelder had te meer daar de naam Van Borck als mede-collator zo nauw met zaken als kansel en orgel in de kerk verbonden is. Vanaf halverwege de 18e eeuw zijn de grafkelders niet meer gebruikt.1
Het koor is met een grote, halfronde tafel en losse stoelen ingericht voor avondmaalsvieringen. 
Rondom hangen rouwborden om statig te herdenken.

Onder: Het gemeentelid Doeke Hoving, overleden 1983, schonk het koororgel dat bij de zuidoostelijke de vieringpijler staat. Het werd gebouwd door de firma Fonteyn en in maart 1975 in de kerk geplaatst.

Zeerijp, koororgel, 2004


1. Van Neck, z.j.: 35