Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, koorwand met nissen, 2004
De vijfzijdige koorsluiting bevat een zestal nissen. Die in het eerste en het tweede gevelvlak aan de zuidzijde (hier rechts) zijn piscinia's. De meest rechtse en tevens de laagste is de oorspronkelijkste. Daarnaast ligt een hoger gelegen piscina die van latere datum is, hetgeen vermoedelijk samenhangt met wijzigingen in het liturgisch gebeuren rond de eucharistie.
Piscina's zijn doorgaans in de zuidoostgevel van de koorwand aangebracht (voor details zie: volgende pagina). 
De functie van de volgende twee nissen is niet duidelijk. Het kan zijn dat ze een decoratieve functie hadden, dienden voor het opbergen van liturgisch vaatwerk, o.i.d.
In het vijfde gevelvlak van rechts, aan de noordkant, is sprake van een grotere en een kleinere nis. De grotere nis is mogelijk het  restant van een sacramentshuisje. De kleinere diende vermoedelijk voor de plaatsing van een devotielicht.1
In het midden voor deze nissen staat een forse halfronde avondmaalstafel uit het begin van de 19e eeuw.  Deze is afkomstig van de arrondissementsrechtbank te Groningen. Ze werd na de restauratie via de Dienst Domeinen voor tien gulden aan de kerk van Zeerijp verkocht.2

1. Steensma, 2003: 117 e.v.
2. Stichting Groningen Orgelland V, 1994: 183.