Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, kansel, 2004
De eikenhouten kansel met klankbord dateert, blijkens het opschrift op de kuip, uit 1646. Ze werd gemaakt door Johan Elderkamp. Oorspronkelijk stond de kansel tegen de pijler in de zuidwesthoek van de viering, daarna midden voor de toenmalige koorafscheiding, om na de laatste restauratie op de huidige plaats bij de noordwestelijke vieringpijler te belanden.
De zeskantige kuip bevat allegorische vrouwenfiguren die de drie christelijke deugden: Geloof, Hoop en Liefde symboliseren en drie van de vier kardinale deugden, te weten: Rechtvaardigheid, Voorzichtigheid, Matigheid en Standvastigheid. Voor nadere details zie volgende pagina.

Onder: Klankbord met in de cartouche het volgende opschrift:
ao 1646 als de e. maurits ripperda de e.e. nicolaus van borck curatoren en meede collatore deser kerke en de e.w. gerhard averesch pastoor is deze predigstoel gemaakt.
Linksonder het wapenschild van Maurits Ripperda en rechts daarnaast dat van Nicolaas van Borck.

Zeerijp, klankbord details, 2004