Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, bankenblokken zuiderdwarspand, 2004
De twee blokken kerkbanken in het zuiderdwarspand zijn in 1640 gemaakt door Johan Elderkamp.1 De barokke boogpanelen tonen fraai snijwerk.
De banken waren nauwelijks geplaatst toen één ervan aanleiding werd tot een twist over de vraag wie erin mocht zitten: Georg ten Holte, borgheer van Baukema en collator van de kerk, of de opdrachtgever kerkvoogd  Thomas Sickens die de bank op eigen kosten had laten maken. Uiteindelijk besliste het gerecht ten gunste van de borgheer en moest de kerkvoogd het onderspit delven. Hij moest de bank verlaten.2

Onder: Achter de bankenblokken in het zuiderdwarspand is deze stiltehoek. Het is de plaats waar voor de Reformatie een zij-altaar stond. Als blad is de zandstenen grafsteen van Gerardus Alberti gebruikt. Hij was de laatste pastoor en de eerste hervormde predikant van de Jacobuskerk, overleden 1600. Lange tijd deed deze steen dienst als drempel voor de zuidingang.3
Rechts op de voorgrond zijn rode bakstenen op hun plat in visgraatverband te zien. Het zijn omhooggebrachte restanten van de oorspronkelijke kerkvloer.

Zeerijp, stiltehoek zuiderdwarspand, 2004


1. Van Neck, z.j.,: 13.
2. Van Neck, z.j.,: 14.
3. Van Neck, z.j.,: 18
4. Van Neck, z.j.,: 34