Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, het Faberorgel, 2004
Het orgel van Zeerijp vermeldt op het memorieschild in het front van het orgel als orgelbouwer T. Faber en het jaartal 1651. Het interieur van de kerk onderging in die tijd een grootscheepse vernieuwing, zoals een nieuwe kansel (1646) en een nieuw orgel. Het snijwerk van de orgelkas is van de hand van Johan Elderkamp. Het memorieschild vermeldt naast de namen van de bouwer ook die van de collatoren Maurits Ripperda en Nicolaas van Borck. Hun familiewapens prijken ter weerszijden van het schild op het orgelfront. Het orgel onderging in de loop der tijd verschillende veranderingen , o.a. in 1834 door H.E. Freytag en in 1882 door J. Doornbos. Na een eerdere restauratie in 1964-1965 door de firma Fama & Raadgever werd in de jaren 1977-1979 het orgel gereconstrueerd door S.F. Blank en B. Edskes op basis van oude gegevens. Deze reconstructie kwam in feite neer op nieuwbouw. 1

Onder: Detail orgelfront met memorieschild. Links en rechts daarvan de wapenschilden van Maurits Ripperda en Nicolaas van Borck . Daarboven twee sterren die kunnen ronddraaien. 

Zeerijp, detail orgelfront, 2004


1. Stichting Groningen Orgelland V, 1994: 185