Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, vieringgewelf, 2004
De meloenvormige koepelgewelven zijn spitsbogig. De acht ribben komen samen in sluitringen. Die van het vieringgewelf heeft binnen de sluitring een samengestelde rozet van rondstaven. 
De gewelven zijn voorzien van romano-gotische baksteenimmitaties,hetgeen een boeiend patroon oplevert. De gewelfvelden zijn om en om met rood visgraatverband en met een lichtgekleurd vlechtwerkpatroon gedecoreerd. 

Zeerijp, rozet van rondstaven vieringgewelf, 2004