Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, rouwbord voor Circo Rudolph Grevinck, 2004

Links: Rouwbord voor Circo Rudolph Grevinck, overleden 1719. De Grevincks bewoonden de borg Eelsum.

 

Rechts: Rouwbord voor Regina Veronica von Scheffert / Hesse-Grevinck, overleden 1717. Borgvrouw van de borg Eelsum.Zij wordt op het bord barones en douairiere van Scheffert genoemd. Haar tweede huwelijk met Harmen Alberts Hesse, overleden in 1714 wordt op het bord verzwegen. Hij  paste kennelijk niet in de voorname familielijn.1

Zeerijp, rouwbord voor Regina Veronica Grevinck, 2004

Zeerijp rouwbord voor Bouwina Clant, 2004

Linksonder: Rouwbord voor Bouwina Horencken-Clant, 1686. Op de achterzijde vermeldt het bord: "Verft door Evert Oosting Glas van Lopp. in novbr.1814". In 1814 werd het rouwbord eerst grondig  opgeknapt voor het teruggeplaatst werd in de kerk van Zeerijp.2 Zij bewoonde de borg Juckema.

 

 

Rechtsonder: Rouwbord voor Habina, Elisabeth van Borck-Alberda, overleden 1717. Borgvrouw van de borg Haykema

Zeerijp, rouwbord voor Habina Elisbeth Alberda, 2004

1. Pathuis, z.j. : 72.
2. Pathuis, z.j. : 63