Vorige

Home

Volgende

Zeerijp, rouwbord voor Margareta Josina Horenken, 2004

Linksboven: Rouwbord voor Margaretha Josina Alberda-Horenken, overleden 1705. Zij was borgvrouw van de borg Juckema. Van Neck merkt hierbij op dat door haar huwelijk in 1704 met Willem Alberda van Menkema de borgen Dijksterhuis te Pieterburen en Menkema te Uithuizen in handen van één en dezelfde familie kwamen.1

 

 

Linksonder: Rouwbord zonder naamsvermelding voor Nicolaas van Borck, overleden 1682. Kennelijk was het familiewapen genoegzaam bekend, zodat naamsvermelding achterwege kon blijven. Hij was borgheer van de borg Haykema. Zijn familiewapen prijkt ook rechts van het memorieschild op het klankbord van de kansel en rechts van het memorieschild op het orgelfront in de kerk van Zeerijp. 

 

 

Rechtsonder: Rouwbord voor Derk Clant, overleden 1700. Hij was borgheer van Juckema. Dit rouwbord hangt in het noorderdwarspand van de kerk.

Zeerijp, rouwbord voor Nicolaas van Borck, 2004,

Zeerijp, rouwbord voor Derk Clant, 2004


1. Van Neck, z.j.,: 17