4 mei Obrechtkoor Herdenkingsconcert

Ook in 2014 vindt in de Obrechtkerk op 4 mei het traditionele herdenkingsconcert plaats, uitgevoerd door het Obrechtkoor & -orkest. Het concert begint om 19:45 met muziek van o.a. Schubert (de kerk is open om 19:30). Na de stilte om 8 uur wordt samen het Wilhelmus gezongen. Daarna hoort u de première van de Missa pro defunctis, een requiemmis van dirigent en componist Luc Löwenthal, kerkmusicus van de Obrechtkerk. Een speciale aanleiding voor deze mis is de herdenking van de eerste wereldoorlog in 2014. Luc Löwenthal gebruikt in het requiem zowel teksten uit de klassieke liturgie alsook psalmteksten die van toepassing zijn op rouwen en gedenken. Tussen enkele delen van de Missa pro defunctis worden gedichten voorgedragen.

Beveel dit concert aan op Facebook.

Cursus: Tussen Pasen en Pinksteren

Wilt u uw kennis van relevante Bijbelverhalen vergroten? Dat kan in een korte cursus op 12, 19 en 26 mei, met een rondleiding door het Rijksmuseum.Lees deze oproep! Als uw interesse is gewekt, laat dat dan weten aan Peter van Dael.

Obrechtparochie 110 jaar

In 2014 viert de Obrechtparochie haar 110-jarig bestaan. U bent van harte welkom, ook bij een van de andere jubileumactiviteiten, zoals:
-zondag 19 januari t/m zondag 6 april - TENTOONSTELLING JAN STUYT ARCHITECT
-zondag 2 februari 16.00 uur - Maria Lichtmis: Programma door en voor alle kinderen
-zondag 30 maart 15.30 uur - "A la Kunst & Kitsch". Neem uw dierbare of recent opgedoken religieuze voorwerp mee naar de kerk, en vraag een expert om een oordeel.
-zondag 4 mei 19.45 uur HERDENKINGSCONCERT - L. Löwenthal - Missa pro defunctis
-zondag 18 mei 11.00 uur HOOGMIS VIERING 110 JAAR OBRECHTPAROCHIE

Het sociale gezicht van de Obrecht

De PCI biedt ondersteuning aan mensen binnen ons parochiegebied die in financiële nood verkeren en waarbij de reguliere maatschappelijke voorzieningen niet direct uitkomst bieden. Ook ondersteunt de PCI diaconale projecten. Wat doet de PCI, en hoe kunt u er een beroep op doen? Lees de vragen en antwoorden.

Herdenkingsdienst voor Pater Frans

De in Syrië vermoorde Pater Frans van der Lugt wordt vrijdag 25 april om 11.00 uur herdacht tijdens een speciale dienst in de Obrechtkerk.
Dat heeft de Nederlands-Vlaamse provincie van de Orde van Jezuïeten, waar Van der Lugt toe behoorde, laten weten. Bij de bijeenkomst zullen vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse bisschoppen en afgevaardigden van Syrische geloofsgroepen in Nederland aanwezig zijn.
Pater Frans van der Lugt werd 7 april jl. gedood in Syrië, het land waar hij al sinds de jaren zestig woonde en werkte. Hij weigerde te vertrekken uit het door een burgeroorlog verscheurde land, en wilde zijn parochie niet verlaten. Dat werd hem fataal: hij werd door extremisten vermoord. Hij is inmiddels in Syrië begraven.

Palmpasen in de Obrecht

Op zaterdag 13 april jl. was er het Palmpaasfeest op het Kerkplein. De dag daarna zijn de kinderen na de Familiemis met de Fanfare naar de Vondelstede gegaan. De RKK heeft hiervan een kleine reportage gemaakt, die u kunt terugkijken. De reportage start bij 15:07 minuten.

Muziek in de Obrecht

Bekijk het overzicht van het Obrechtkoor tot de zomer van 2014. Gregoriana zingt elke derde zaterdag van de maand.

Volwassenencatechese Obrechtparochie

Totaan de zomer is het thema: Liefde. De sprekers zijn dit seizoen ds. drs. Hugo J.G. Vlug, pater Frans Vervooren en professor Ruud Huysmans.

Inspiratiegroep: een ontmoeting in geloof

Hoe vaak heb je de gelegenheid om openlijk te spreken over wat je ten diepste beweegt? De wereld om ons heen lijkt er in ieder geval steeds minder in geïnteresseerd. En als je mensen ontmoet die hetzelfde ervaren, hoe pak je dat aan?

In de inspiratiegroep ontmoeten we elkaar in wat ons bezig houdt in ons geloofsleven: Waar worden we door geraakt? Wat bezielt ons? Wat zijn onze vragen en twijfels? Wat inspireert ons en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Lees meer, en wees welkom!