Vorige

Home

Volgende

Hatzum, kerk en toren vanuit het zuidwesten, 2005
De evangelisch-reformierte St. Sebastians-Kirche te Hatzum stamt uit het derde kwart van de 13e eeuw. 
Het grondplan van de kerk was dat van een kruiskerk met een stenen overwelving. Het dwarsschip werd in de 17e eeuw afgebroken. Ook de stenen gewelven zijn toen verdwenen.
De vrijstaande klokkentoren dateert uit 1850 en werd gebouwd door Marten Bruns Schmidt uit Ditzum. Hij  bouwde ook de toren van Ditzum.