Welkom op mijn fotosite met dorpskerken in Ostfriesland (Dld.).

Deze website is een combinatie van mijn belangstelling voor kerkelijke architectuur en  - kunst en mijn hobby fotografie. U treft er foto’s aan van een aantal oude dorpskerken in Ostfriesland. Omdat ik de nadruk wil leggen op het beeld, op het zichtbaar maken, zijn de toelichtende teksten bij de afbeeldingen beperkt gehouden. Voorts zijn met het oog op de leesbaarheid geen voetnoten met  literatuurverwijzingen toegepast. Het onderdeel 'Bronnen' biedt de bezoeker van deze site een overzicht van de bij de beschrijving gebruikte publicaties. De keuze van de kerken blijft vooralsnog beperkt tot de oudste kerken in de Krummhörn en het Rheiderland. De selecties die gemaakt zijn, berusten vooral op persoonlijke voorkeur, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid.  

Vroeger vormden het Duitse Ostfriesland met het Nederlandse Friesland en Groningen één groot cultuurgebied. Dit gebied strekte zich uit van Stavoren tot voorbij Bremen. Maar ook later was de wederzijdse beïnvloeding van de Stad Groningen en Ostfriesland groot. 

 

Tot in de 19e eeuw was de voertaal op de kansel rondom Emden bijvoorbeeld Nederlands. 
De overeenkomst in architectuur en iconografie van de kerken in Ostfriesland en die van het aangrenzende Groningen zijn dan ook treffend.
Ik zal het op prijs stellen uw reacties, op- en/of aanmerkingen op deze website te mogen vernemen. U kunt daarvoor gebruik maken van het gastenboek rechtsonder. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie.

Tenslotte wens ik u veel plezier bij het bekijken van mijn website. 

Bezoek via het webadres rechtsonder ook Oude Groninger Kerken in beeld.

Gastenboek

Copyright Ó 2005-2006, J. Knottnerus.

Kijk ook eens bij:

Oude Groninger Kerken in beeld

Oude Drentse kerken in beeld