kapitein tje

nie alleên dunen en strange

 

mariël otten © 2020-'22 id img txt

     
 
     

keti koti: dag der vrijheden in middelburg

mariël otten © 2011-07-01 [txt;img]

Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Keti Koti ("verbroken ketenen") wordt in Middelburg ook wel de Dag der Vrijheden genoemd. Hoogtepunt van de ceremonie is de herdenking en kranslegging bij het Zeeuws Slavernijmonument. Daarbij is meestal de Commissaris van de Koningin aanwezig en een belangrijke rol is weggelegd voor kinderen van de basisschool. Op de avond voor de herdenking wordt bij het monument een wake gehouden ter ere van de voorouders. Op de dag zelf is een gevarieerd programma op het Abdijplein.

Het is een mooie maar beladen locatie naast de Abdij en de panden Balans 25 en Balans 27. Balans 27, tegenwoordig het gebouw van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), was het grootste pakhuis van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Hier werden indertijd de met slavenhandel verkregen producten opgeslagen en geveild. Balans 25 (op de achtergrond op de foto hierboven), de Sint Jorisdoelen, was tientallen jaren de zetel van de bestuurders van de MCC.

De eerste krans wordt gelegd door gedeputeerde cultuur Harry van Waveren en directeur van het Zeeuws Archief Hannie Kool-Blokland. Commissaris van de Koningin Karla Peijs moet verstek laten gaan. Zij was wel aanwezig bij de ontvangst van de gasten eerder deze ochtend in het provinciehuis.

Ter afsluiting worden de volksliederen van Nederland, Suriname en Curaçao gezongen - het laatste door Judith Huisman (69, afkomstig uit Curaçao). Er ontstaat enige discussie over het Wilhelmus dat uit volle borst wordt meegezongen. Het Zeeuwse volkslied wordt niet aangeheven.

Er zijn bij het monument twee panelen geplaatst die informatie geven over het Zeeuwse slavernijverleden. Ze worden vandaag onthuld door Judith Huisman van de Stichting Monument Middelburg, opgericht in 2001. De Stichting wil de Zeeuwen meer bewust maken van hun rol in de slavenhandel, want een groot deel van de handelsroute liep via Zeeland. Zo werden koopvaardijschepen in Middelburg gebouwd en ze vertrokken uit Middelburg en Vlissingen met koopwaar naar Afrika. Daar werden de goederen "ingeruild" voor slaven die naar de Antillen en Suriname werden gebracht. De schepen keerden terug naar Nederland met goederen zoals katoen, cacao, koffie en suiker. De handel werd georganiseerd door de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC). Ongeveer tweederde van de 600.000 door Nederland uit Afrika gehaalde slaven werd door de MCC verhandeld.

Zie ook Keti Koti Amsterdam: Leg geschiedenis niet aan de ketting!

Hier Het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC)

 Leg geschiedenis niet aan de ketting!