kapitein tje

nie alleên dunen en strange

 

mariël otten © 2020-'22 id img txt

     
 
     

blote voeten in het slik - met de festijn naar de hooge platen

mariël © 2014-08-18 [txt;img] yvette [img]

Vandaag varen we mee op een van de allerlaatste avontuurlijke tochten van Rederij de Festijn. Vanuit de haven van Breskens naar De Hooge Platen en dan met je blote voeren in het slik op zoek naar fossielen, haaientanden en schelpjes.

Zoeken naar fossielen is niet voor iedereen weggelegd. Maar het is hoe dan ook een belevenis om één keer in je leven midden in de Westerschelde te staan. Hier is alles ver weg. Niet alleen de zeehonden, zee- en kustvogels - zelfs de grote vrachtschepen zijn schimmen in de verte. Dit is de echte Westerschelde!

De "landingsplaats" van De Festijn is aan de zuidkant van De Hooge Platen, in het smalle Vaarwater Lange Hoofdplaat, waar de baggerschepen Hydra en Schotsman aan het werk zijn en ook steeds zeehondenkopjes op- en onderduiken. De Hooge Platen komt op de niet-fossielenzoeker over als een groot leeg onbegroeid buitendijks gebied, één immense zandvlakte, met uitzicht op de oever van Zeeuws-Vlaanderen. Daar, bij Nummer Eén stonden wij in de zomer van 2011 al eens naar de plaat te kijken in de hoop zeehondjes te ontdekken.

De Festijn is een in Yerseke gebouwde mosselkotter (YE 10) die 2002 in Harlingen geschikt is gemaakt voor de passagiersvaart. In de vroegere ruimen is een kantine gebouwd compleet met kombuis, twee frituren en een bar. Op de boot is plaats voor 75 personen en dat aantal vaart ook bijna altijd mee. De avontuurlijke tocht is alleen mogelijk bij een gunstig getijde. Er zijn daarom maar enkele afvaarten per seizoen en die zijn bijna altijd lang van tevoren volgeboekt.

Stormwaarschuwing! Ook wij stadslui belden de avond tevoren met de rederij om te vragen of de tocht wel door zou gaan.

We hebben mazzel met het weer. Tijdens de tocht blijft het droog en ook de (stevige) wind zit in "de goede hoek". Het komt een enkele keer voor dat een afvaart wordt afgeblazen. Dat gebeurde op 28 juli voor het laatst: "te gevaarlijk, teveel kans op bliksem en onweer. Ook veel noordenwind en regen, jammer maar niet verantwoord om met 75 personen de zandplaat op te gaan" was de uitleg op Facebook. Ook op 10 juli ("te nevelig") en 9 juli ("NW 7-8 met regenbuien") kwamen tochten te vertellen. Eind mei kon de Festijn twee dagen niet uitvaren in verband met het ruimen van een bom uit de oorlog.

Eigenaar en schipper Bert Hoving begon in 1993 met zijn rederij. In de eerste jaren werd naar kokkels gezocht en die werden dan na afloop gezamenlijk genuttigd. Maar er waren steeds vaker te weinig kokkels te vinden. Daarom is de Festijn twaalf jaar geleden overgestapt op het zoeken naar fossielen. Deze avontuurlijke tocht werd ontwikkeld in samenwerking met Het Zeeuwse Landschap, de beheerder van De Hooge Platen.

De enorme zandplaten beginnen vlak voor de kust bij Breskens en lopen helemaal door tot Paulinaschor, vlakbij de Braakman. In het westelijk deel van de Westerschelde, aan de zuidkant, ligt De Hooge Platen. Met laagwater is dit een een aangesloten en uitgestrekt gebied van 1.800 hectare slik- en zandplaten. Met vloed loopt het gebied grotendeels onder. Alleen De Bol blijft bij gemiddeld hoogwater droog. De Bol is dan ook een belangrijk broedgebied voor zee- en kustvogels. Er zijn broedkolonies van onder meer visdieven, grote sterns, dwergsterns en zwartkopmeeuwen - tot meer dan duizenden paren! Ook kokmeeuwen, strandplevieren en kluten broeden hier graag. Naast nestelende vogels is de zandplaat ook in trek bij zeehonden. De kolonie zeehonden is sinds 1993 weer volop aanwezig op de zandplaten in de Westerschelde.


De boot legt aan bij de zandplaat. Er is een speciale loopbrug ontwikkeld en daarover gaan we op waterschoenen of blote voeten de plaat op ... op zoek naar schelpen, haaientanden en fossielen. Door de stroming in de Westerschelde worden fossielen losgewoeld uit de ondergrond en spoelen aan op de stranden en de plaat. Ook schelpdieren komen hier in grote dichtheden voor, bijvoorbeeld de kokkel of het wadslakje. Dochter Michelle deelt speciale bakjes uit waarin de vondsten verzameld kunnen worden. Later op de boot zal Bert met-het-boekje langs komen om te kijken wat er zoal verzameld is. Vandaag geen spectaculaire vondsten. Eerder wel al eens een bot van een mens aangetroffen en één deelneemster was trots op haar eerste roggentand.

De vangst kan bescheiden genoemd worden. Waarschijnlijk teveel genoten van het op de plaat zijn.

Op 30 juni was de eerste avontuurlijke tocht van het seizoen en dit was een van de allerlaatsten ooit. Na deze zomer stopt De Festijn ermee omdat het te zwaar voor ze wordt [PZC, 2014-08-21]. De teleurstelling onder de deelnemers is groot. Voor veel mensen was het een jaarlijks fossielenuitje.
Op 19 augustus maakte De Festijn op Facebook bekend dat op 15 en 22 oktober de eerste twee krabbenvaarten plaats gaan vinden. Het is de bedoeling dat kinderen krabben gaan vangen met krabbenvallen. Tijdens het terugvaren kunnen kinderen gebruik maken van de "krabbenrenbaan": de snelste krab wint en is dan gelijk terug in zee.
In november worden de data en tijden voor het komende jaar bekend gemaakt op de website. Er zijn in 2015 ook weer rondvaarten naar de zeehonden, sleepnetvissen en (voor- en najaar) sportvissen (data voor voorjaar 2015 al bekend).

Zie Rederij de Festijn

Zie Paleontica: Fossielenlocatie Cadzand