kapitein tje

op zoek naar zeeland

 

mariël otten 2008-2021 © id img txt

     
 
 
(echt) ZEEUWS!?
KAN IK MOSSEL WORDEN?
Kan ik mossel worden / Zeg ken jij de mosselman / Zeeland's Roem
GOED ZEEUWS, GOED ROND
Goed Zeeuws Goed Rond / Landje apart / Ik worstel wel
ZEEUWSE TROTS
De vlag in de Vierdaagse / De onderwatervlag / De bus / Dé Oranje-auto / Het mooiste kenteken / De langste merklap ter wereld

EN VERDER

LEER MIJ ZE KENNEN
DIT IS ZEELAND

ZIE OOK

ZIN & ONZIN OVER ZEELAND EN DE ZEEUWEN
200 JAAR LAND-IN-ZEE [2014]
 

"echt" zeeuws!?

2017 © mariël otten

KAN IK MOSSEL WORDEN? △

Wanneer is een mossel een Zeeuwse mossel? We kunnen het de mossel zelf niet vragen.
In 2008 stapten Aquamossel en SE Zeeland naar de rechter om het antwoord op deze prangende vraag te krijgen.
Aquamossel: "Onze stelling is simpel. Een mossel uit Denemarken die daar ook is verwaterd, verwerkt en verpakt kan nooit een Zeeuwse mossel worden genoemd " (Distrifood, 100108).
Advocaat van SE Zeeland: "Biologisch gezien kan alleen een mossel die in Zeeland is geboren en opgegroeid Zeeuws worden genoemd. Het zogenoemde verwateren (spoelen met Oosterscheldewater) en verpakken van buitenlandse mosselen in Zeeland maakt voor de smaak niets uit. Die mosselen zijn even Zeeuws of niet-Zeeuws als een Deense mossel die in Denemarken is verwerkt en verpakt " (Distrifood, 100108).
Op 2 juli 2008 werd recht gesproken: "Zeeuwse mossel" is geen soortnaam, maar een herkomstaanduiding. Het is daarom nodig dat de mossel (bedoeld wordt: mossels van buiten de provincie) een band met Zeeland heeft om "Zeeuwse mossel" genoemd te mogen worden. Een van criteria is in Zeeland zijn verwerkt, verwaterd en/of verpakt.
Bron: Rechtbank Middelburg, 57059
Mosselen kunnen dus na "inburgering" (verwerking, verwatering, verpakking) Zeeuwse mossel worden!
Kan een mens dat ook? En waarom zou iemand dat willen? Waarom zou iemand die geen Zeeuw is, Zeeuw willen zijn?

Gerard van Keken heeft er een lijvig boek over geschreven: "De constructie van de regionale identiteit". Hij is er zelfs op gepromoveerd. De omslagfoto is van Ruben Riemens. Dat is een hele berg mosselen. Ga er maar aan staan!

Ik heb nog geen tijd gehad om het te lezen, U wel? @ kapiteinotje.nl is benieuwd naar uw mening over het boek!

ZEG KEN JIJ DE MOSSELMAN? △

Zeg ken jij de mosselman,
de mosselman, de mosselman
Zeg ken jij de mosselman,
die woont in Scheveningen
Ja ik ken de mosselman,
de mosselman,de mosselman
Ja ik ken de mosselman,
die woont in Scheveningen
Samen kennen we de mosselman,
de mosselman, de mosselman
Samen kennen we de mosselman,
die woont in Scheveningen

Nou die van Marqt (je weet wel, van écht eten) komt echt uit Yerseke...
Maar er schijnt ook een mosselman uit Den Helder te zijn, de uitvinder van de MZIs.

Wij in Amsterdam hebben onze eigen quaggamossel. De watte? De quaggamossel is een zoetwaterschelpdier dat het water in de grachten schoonmaakt. Eén exemplaar filtert ongeveer 1 liter water per dag.
De zoetwatermossel is een migrant. 't Diertje komt, waarschijnlijk als buitenboord-verstekeling, van ver (de Dnjepr in Oekraïne) en werd hier voor 't eerst gespot in 2004. 't Heeft wel wat van 'n mossel, kijkt maar:

Maar dit terzijde.

ZEELAND'S ROEM △

En dan hèb je Zeeuwse mosselen, Zeeland's Roem, en dan geef je ze het label "Belgian quality" mee. Waarom?
Smaak en maat - dat draait het om in mosselland. Het label zou aangeven dat het mooie, grote, verfijnde mosselen betreft; als wij deze label-mosselen kopen dan weten we meteen dat we kwaliteit kopen: een grote Zeeuwse mossel met een maximaal visgewicht. Bovendien zouden wij bij "Belgian quality" meteen denken aan kwaliteitsproducten met een culinair imago zoals Belgische pralines en abdijbieren ...
Hoe zit dat dan met de andere mosselen, zonder dat label? Gaan die in de uitverkoop?
Hier komt het addertje onder het gras: we moeten wel bereid zijn een hogere prijs te betalen voor de Belgian quality-mossel, verkrijgbaar in bakken van 2 en 5 kilo.
Laten we ondertussen niet vergeten dat van de Zeeuwse mossel, afkomstig uit de Oosterschelde en de Waddenzee, 65% wordt geëxporteerd naar België.
Op 21 februari 2012 mocht Zeeland's Roem daar nog de felbegeerde "Belgische Golden Archer voor Nieuwe Producten 2011" in ontvangst nemen voor "Zeeland’s Roem à la minute".
Bij die zuiderburen wordt meewarig gereageerd op de introductie op 6 augustus van Belgian Quality-mosselen door schelpdierbedrijf Roem van Yerseke: hebben ze daar plotseling schrik gekregen van de "Belgica"-mosselen? Die worden in volle zee op de Vlaamse banken gekweekt en geoogst en verwerkt in de Vismijn van Oostende.
De Belgen vinden het maar misleidende reclame.
Ook in Zeeland was "een golfje van verontwaardiging" te bespeuren (PZC, 110812). Niet eens omdat het Zeeuwse blauw-wit of rood-wit-blauw op de verpakking notabene vervangen is door de kleuren van de zuiderburen, maar omdat die kennelijk de beste mosselen krijgen en de Zeeuwen worden afgescheept met goedkope, kleine mossels.
Bij Roem van Yerseke snappen ze er niks van: "Het is een verkoopmethode", luidt het verweer. Tja, die verdient zeker geen onderscheiding...

GOED ZEEUWS, GOED ROND △

"Wy zyn rondt, en daer toe goet, / Dats van oudts een Zeeus gemoet" - Jacob Cats (1577-1660)

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d' aloude Eendracht woont,
En welvaart 's landmans werk bekroont,
Waar klinkt des Leeuwen forsche stem:
"Ik worstel moedig en ontzwem!"

Het land, dat fier zijn zonen prijst.
En ons met trotsch de namen wijst
Van Bestevaêr en Joost de Moor,
Die blinken zullen d'eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immer hoog in eere houdt
Den onverschrokken Naerebout.

Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
We dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
We hebben slechts één enk'le keus:
"Oranj'en Zeeland!", da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch, goed rond.

Het Zeeuws volkslied is in 1919 geschreven door D.A. Poldermans, een hoofdonderwijzer uit 's-Gravenpolder, op muziek van J. Morks.LANDJE APART △

Het is niet altijd koek en ei geweest tussen de Zeeuwen en hun zuiderburen. De Belgen waren waren verbolgen over de Nederlandse neutraliteit tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij vonden een compensatie wel gepast, bijvoorbeeld de annexatie van Zuid-Limburg (steenkool) en Zeeuws-Vlaanderen (toegang tot Antwerpen). Dominee J.N. Patist schreef er samen met J. Vreeken (op muziek van A. Lijssen) een protestlied tegen:

Waar eens het gekrijs der meeuwen verstierf aan 't eenzaam strand,
daar schiepen zich de Zeeuwen uit schor en slik hun land.
En kwam de stormwind woeden, hen dreigend met verderf,
dan keerden zich de vloeden van 't pas gewonnen erf.
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand,
dat is ons eigen landje maar deel van Nederland.

Waar eens de zeeën braken met donderend gedruisch,
Daar glimmen nu de daken en lispelt bladgesuis.
Daar trekt de ploeg de voren, daar klinkt de zicht in 't graan,
daar ziet men 't Zeeuwsche koren, het allerschoonste staan.
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand,
dat is ons eigen landje maar deel van Nederland.

Daar klappen rappen tongen den ganschen lieven dag,
daar klinkt uit frisse longen gejok en gulle lach.
Daar klinkt de echte landstaal, geleerd uit moeders mond,
eenvoudig zonder omhaal, goed Zeeuwsch en dus goed rond.
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand,
dat is ons eigen landje maar deel van Nederland.

Daar werd de oude zede getrouwelijk bewaard,
en 't huis in dorp en steden, bleef zuiver Zeeuwsch van aard.
Daar leeft men zoo eendrachtig en vrij van droef krakeel,
daar dankt men God almachtig voor 't toegemeten deel.
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand,
dat is ons eigen landje maar deel van Nederland.

De worstelstrijd met Spanje bracht ons het hoogste goed,
De vrijheid door Oranje, betaald met hartebloed.
Dat goed gaat nooit verloren, de Nederlandsche vlag
zal wapperen van de toren tot op den jongsten dag.
Van d'Ee tot Hontenisse, van Hulst tot aan Cadsand,
dat is ons eigen landje maar deel van Nederland.

Nee, inderdaad, dit is niet het Zeeuwse maar het Zeeuws-Vlaamse volkslied.IK WORSTEL WEL △

Ook Schouwen heeft een eigen volkslied, geschreven rond 1920 door J.A. Biermasz op muziek van C.A. Swenne. Hierin geen strijd tegen Spanjaarden, maar tegen het water.

Kent Gij ons land, ons Schouwsche land,
Belaagd door water 't allen kant,
Het land, dat eeuwig lang 't geweld,
Met moed weerstond van Zee en Scheld',
Het land, dat wij met mannenmoed,
Met heel ons hart, met goed en bloed,
Het land, dat wij met eigen hand,
Behouden voor het Vaderland?

Geen schooner land dan 't Schouwse land
Wijl wij daar zijn in Godes hand;
Zijn wil maakt duin en dijken sterk,
Gezegend wordt door Hem ons werk.
De woeste zee, die ons omringt,
Hij is het, die ze steeds bedwingt;
De stormwind meet vergeefs zijn kracht
Met wat door ons tot stand gebracht.

Wij zijn het volk van 't Schouwse land,
Door taal en zeden nauw verwant,
Wij scharen ons, als waren w'één,
Om d'ouden, grijzen toren heen.
Hij rijst van ver uit 't golfgeklots
En staat daar, eeuwen, als een rots
Die met een ongebroken kracht
Houd over 't Schouwsche land de wacht!

Blijf één, blijf één, houdt moedig stand,
O volk, dat aan het Schouwse strand,
Het pand bewaart dat, schoon en goed,
De trots van Nêêrland blijven moet!
Gedenk de woorden die de Leeuw
Sinds eeuwen brengt aan iedren Zeeuw;
Het schoone lied, dat nooit verstom',
"Ik worstel wel maar ik ontkom!"

Hiernaast de vlag en het wapen van Schouwen-Duiveland.ZEEUWSE TROTS: DE VLAG IN DE VIERDAAGSE △

Je hebt van die deelnemers die zelfs na vier dagen wandelen citroentjesfris over de lijn lijken te komen. Alsof ze net zijn begonnen en er nog wel een paar dagen tegenaan kunnen. Trix Kayser (72), Babs Kloet (75) en Jannie Buijs (69) zijn zo van die mensen. Missen kun je de Zeeuwen niet. En voor zover de Via Gladiola al geen gekkenhuis is, maken de drie dames er zelf nog een extra groot feest van. "Wat een heerlijke sfeer hè?" roept Trix enthousiast. "Hoe we de vier keer dertig kilometer halen? Steeds de ene voet voor de andere zetten." De dames komen niet meer bij. Maar even later geven ze dan toch hun geheim prijs. "Gewoon goed trainen." En wat dat betekent? Nou, gewoon. Twee keer in de week lopen. De ene voet voor de andere. "Als je dat maar vaak genoeg oefent, kun je de Vierdaagse lopen."

Bron: PZC, 2011-07-23


ZEEUWSE TROTS: DE ONDERWATERVLAG △

Iedereen kent wel de beelden van de Zeeuwse vlaggen en vlaggetjes die fier meegaan bij wandelevenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse. Ik denk zelfs, vooringenomen misschien, dat het de Zeeuwen zijn geweest die dit gebruik hebben uitgevonden. Tegenwoordig loopt iedereen met zijn of haar nationale en/of regionale vlag te pronken.
Maar er zullen er niet veel zijn die in buitenlandse wateren met de Zeeuwse vlag gaan duiken. Dit zijn Max, Leendert en Erwin uit Zoutelande in het 33 meter diepe Mangel Halto rif bij Aruba.

ZEEUWSE TROTS: DE BUS △

Tja hij draaide net weg bij het woonhuis van Mister Marathon Lein Lievense. Het is zaterdag 5 oktober 2013 even na 8 uur in de ochtend - deelnemers aan de kustmarathon worden van finishplaats Zoutelande per bus naar startplaats Burgh-Haamstede gebracht. En niet zomaar een bus. Nee, dit is de allereerste Zeeuwse bus van Van Fraassen Travelling uit Middelburg (bijna 200 touringcars, allemaal oranje) die misschien wel voor het eerst over de Zeeuwse wegen rijdt. De in blauw-en-wit gespoten Mercedes touringcar compleet met wapenspreuk en Zeeuwse vlag zal in de maanden die volgen een groot succes worden. Zo bracht de bus zaalvoetballers van Groene Ster naar een uitwedstrijd in Hoorn (NH) en korfballers van TOP Arnemuiden naar Roermond. Voorlopig hoogtepunt was de reis op 30 oktober 2013 van voetballers en aanhang van Hoek naar de Rotterdamse Kuip voor de bekerwedstrijd tegen Feyenoord: het werd 3-0.

De Zeeuwse bus van Van Fraassen


ZEEUWSE TROTS: DÉ ORANJE AUTO

Je hebt de Luctor et Emergo-bus van Fraassen maar je hebt ook de Oranje-auto. Dé Oranje-auto die door vrienden in Zoutelande wordt gefabriceerd in de maanden voorafgaand aan een EK of WK. De auto heeft een eigen parkeerplaats tegenover snackbar De Zeeuwsche Mop waar de wedstrijden op grote schermen gevolgd worden. Vooraf, in de rust en na de wedstrijd kan iedereen die dat wil een ritje meerijden in of op de auto. Het is één groot feest - daar in Zoutelande. Trots zijn ze ook op Zeeland en dan vooral op hun dorp: de naam Zoutelande moet erop!

Zie: Oranjekoorts in Zoutelande

ZEEUWSE TROTS: HET MOOISTE KENTEKEN △

Hij woont in Oostenrijk, in Zell am See om precies te zijn, en dat levert ZE op als beginletters van het kenteken. De overige letters mag je in Oostenrijk zelf kiezen en zo kwam John Griep uit Goes op ZE-EUW. Hij is regelmatig even terug in Zeeland en dan trekt de Audi A5 met het bijzondere kenteken veel bekijks.

Bron: Omroep Zeeland 19 augustus 2015

ZEEUWSE TROTS: DE LANGSTE MERKLAP TER WERELD △

De langste merklap ter wereld meet van begin tot eind 125,6 meter en is in 2000 gemaakt door 243 Zeeuwse vrouwen. In kruissteekjes afgebeeld zijn karakteristieke steden en dorpen, gemeentewapens, historische gebeurtenissen, persoonlijke anekdotes, motieven en symbolen die de vrouwen typerend vonden voor Zeeland van rond de eeuwwisseling. De merklap kreeg de toevoeging "Door Ons Gedaen" - een verwijzing naar de eeuwenoude traditie van merklappen maken, vaak als oefening voor meisjes in het borduren en het maken en herstellen van linnengoed en kledingstukken.
Naast diverse tours door de provincie is de lap in 2009 enkele maanden in Japan (!) te zien geweest.

Foto: De merklap DOG in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes 2013-08-07

WORDT VERVOLGD