kapitein tje

laat de klompen dansen

 

mariël otten 2008-2017 © id img txt

     
 
Achtergronden bij een debat
Volkscultuur en identiteit
Cultuur met een kleine c
Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Volkscultuur en cultuurbeleid
De dynamische nieuwe volkscultuur
Laat de klompen dansen!
Bronnen
 

zicht op ... volkscultuur: bronnen en links

mariël otten [txt+img] 2010

Dekker, T., Rodenburg, H. en Rooijakkers, G. (red.) (2000), Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie, Nijmegen: SUN

Dekker, T. (2002), De Nederlandse volkskunde. De verwetenschappelijking van een emotionele belangstelling, Amsterdam: Meertens Instituut

Dibbits, H., Hermans, R., Knol, J.J., Luiten, G., Neef, T. de en Strouken, I. (red) (2009), Splitsen of knopen. Over volkscultuur in Nederland, Rotterdam: NAi Uitgevers

Jong, A. de (2001), De dirigenten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940, Nijmegen: SUN

Margry, P.J. (2010), De volkscultuur voorbij, op weg naar immaterieel erfgoed, in: Volkscultuur Magazine, jaargang 5, nummer 1: 16-18

Muskens, G. (2005), Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Rapportage op basis van interviews met 33 deskundigen, in opdracht van het ministerie van OCW, directie Cultureel Erfgoed, DOCA Bureaus

Nederlands Centrum voor Volkscultuur (2009), Volkscultuur en overheidsbeleid. Verslag van het congres op 12 februari 2009 in het Geldmuseum in Utrecht, in: Volkscultuur Magazine, jaargang 4, nummer 1: 3-12

Nederlands Centrum voor Volkscultuur (2009), Vanuit het perspectief van onderop inzicht geven in cultuurveranderingen. Interview met Peter Jan Margry, onderzoeker etnologie, in: Volkscultuur Magazine, jaargang 4, nummer 1: 13-15

Plasterk, R.H.A. (2007), Kunst van Leven. Hoofdlijnen cultuurbeleid, Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Samen werken, samen leven. Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, Den Haag, 7 februari 2007

Schaap, D. (2009), Het verdriet van Volendam. Hoe de vis verdween uit Volendam. De teloorgang van een vissersdorp, in: De Groene Amsterdammer, 5 augustus 2009

Strouken, I. en Zeijden, A. van der (red) (2005), Volkscultuur en samenleving, Utrecht, Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Verhoeff, B., Wallrafen, H. en Goor, R. van (2009), Kuiven & kraplappen. Vrouwen van Spakenburg, Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers

Zeijden, A. van der (2008), Volkscultuur in de arena. Verslag van een debat in de Reinwardt Academie, in: Levend Erfgoed, jaargang 5, nummer 1: 24-27

Zeijden, A. van der (2007), Public Folklore and the Construction of a Regional Identity in Newly Reclaimed Dutch Polders, in: Margry, P.J. en Roodenburg, H., Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity, Aldershot: Ashgate

Zeijden, A. van der (2004), Volkscultuur van en voor een breed publiek. Enkele theoretische premissen en conceptuele uitgangspunten, Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Zeijden, A. van der (2000), De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht: Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Websites

Cultuurnetwerk Nederland

Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Meertens Instituut

Nederlands Openluchtmuseum

Fonds voor Cultuurparticipatie

Mondriaan Stichting

Unesco