kapitein tje

laat de klompen dansen

 

mariël otten 2008-2017 © id img txt

     
 
Achtergronden bij een debat
Volkscultuur en identiteit
Cultuur met een kleine c
Volkscultuur en immaterieel erfgoed
Volkscultuur en cultuurbeleid
De dynamische nieuwe volkscultuur
Laat de klompen dansen!
Bronnen
 

zicht op ... volkscultuur: de klompen aan het dansen

mariël otten [txt+img] 2010

Iedereen weet wat het zijn en hoe ze er uitzien. Toch worden ze veel minder gedragen dan vroeger en is de klompendrager een uitstervend ras. En dat terwijl het nog niet zolang geleden is dat bijna iedereen een paar klompen had en daar dagelijks op liep. Er waren in die tijd dan ook veel klompenmakers die allen hun eigen model, in een vaak bonte variatie van kleuren en versieringen, maakten. De grote verscheidenheid aan klompen van vroeger en van nu is een waardevol deel van het cultuurhistorisch erfgoed van een volk. [25]

We hebben gezien dat volkscultuur een lastig begrip is. Dat volkscultuur ons raakt tot op het bot en dat dat soms leuk is en soms niet. Dat 'de' Nederlander niet bestaat. Dat volkscultuur vroeger gewoon was en nu ook weer. Dat volkscultuur met een kleine c niet de ambitie heeft om cultuur met een grote c te worden. Dat Unesco immaterieel erfgoed gaat beschermen, maar dat onze volkscultuur nog niet bedreigd wordt. Dat volkscultuur speerpunt is geworden van cultuurbeleid in Nederland. Dat overheids- en andere instellingen er wat onwennig tegenover staan en dat er behoefte is aan begripsbepaling en een theoretisch kader. Dat niets stil staat, maar continue beweegt. Dat volkscultuur soms onder druk staat, maar dat tegelijkertijd een herwaardering plaats vindt. Dat volkscultuur floreert en dat honderdduizenden mensen er op de een of andere manier mee bezig zijn. Dat volkscultuur een toegevoegde waarde heeft en hoge en lage cultuur weer in elkaar worden geschoven in een merkwaardige mix van traditie en recreatie.

Volkscultuur is dynamisch, geen folklore, geen museumstuk. Het is geen nostalgisch iets-van-vroeger. Volkscultuur is doorgaans vrolijk, maar het is ook de Volendammer die niet 'meer' mag vissen. Je kunt geen hek om volkscultuur zetten. Wellicht zal overeenstemming over wat volkscultuur is en de wijze waarop het begrip geoperationaliseerd dient te worden, pas mogelijk zijn nadat een aantal jaren ervaring is opgedaan met de concrete invulling van dit nieuwe beleidsterrein. Misschien is "volkscultuur" wel teveel een beleidsdiscussie aan het worden, waarmee het hele verhaal gereduceerd is tot de vraag wat wel en wat niet in aanmerking komt voor ondersteuning, al dan niet in de vorm van subsidie.

NOTEN

25. Tekst van het Klompenmuseum in Paterswolde.

 

AFBEELDINGEN OP DEZE PAGINA:

"Klompen in de Molen van Sloten", kapiteinotje, 8 oktober 2010