mariël tten

van wie is de stad

 

mariël otten 2021 © id img txt

     
 
     

wonen in amsterdam: we gaan verhuizen van stadsrand naar stadswijk

mariël otten © [txt+img]

We gaan verhuizen! Nee, wij niet. Onze buurt verhuist! Van stadsrand naar stadswijk. Een tekentafelverhuizing.
Hoe zou dat zijn, vraag ik me af, van rand naar wijk, wat is het verschil?

Ik kijk naar een kaartje in Het Parool. Onze buurt staat er niet gekleurd op. Het heeft een grijs blokje gekregen. Als je het streepje volgt, staat er "woonrijp maken".
Verdorie, denk ik, wat hebben we hier al die tijd gedaan dan, niet gewoond zeker?
Wat is er mis met onze buurt dat die woonrijp gemaakt moet worden?
We wonen goed en denken niet aan verhuizen. Er zijn (heel) veel - grote en kleine - levensmiddelen- en andere winkels, voldoende scholen, kinderopvang. Er zijn huis-, tand- en oogartsen. Er rijden trams, bussen, de metro. Er is zelfs een treinstation op loopafstand. Maar dat doe je natuurlijk niet met je koffer.
Is er misschien te weinig groen of teveel stikstof? Hoezo zijn wij nu al geen wijk en wie bepaalt dat?

De tekst gaat verder onder de foto's.

Een wijk waar al mensen wonen woonrijp maken is iets wat alleen bureaugeleerden kunnen. Meestal wordt dan ook bouwrijp bedoeld. Dat klinkt meteen een stuk aannemelijker. Dan staat er van alles in de weg, inclusief bewoners en andere buurtgebruikers, dat eerst opgeruimd moet worden voordat er gebouwd kan worden. En daarom heten wij nu "stadsrand". Daar is op de ene of andere manier iets mis mee. Het is in ieder geval aanleiding om van ons "stadswijk" te willen maken.

De tekst gaat verder onder de foto's.

Project Schinkelkwartier bestrijkt een enorm groot gebied. Kijk maar naar de plaatjes. Wij wonen er net buiten. Toch is dit onze buurt. We maken er intensief gebruik van. Hier wandelen en fietsen we, hier doen we onze boodschappen, hier nemen we de bus en metro, hier sporten en ontspannen we. Enzovoorts enzovoorts. Hier gingen we trouwens ook nog naar het voetbal - tot FC Chabab de stad uit gejaagd werd - over Chabab later meer. De voormalige voetbalvelden maakten deel uit van sportpark "Riekerpark" (zie plaatje) waar momenteel het zogeheten startblok met containerwoningen staat voor studenten en statushouders. Dat moet weg, de studenten mogen terugkomen, de statushouders niet, die moeten maar naar het centrum ... Het werd serieus zo gezegd, op de voor omwonenden "online" bij te wonen vergadering van gemeente en projectgroep op 26 januari 2021. (Die in zoverre "online" was dat je het later kon bekijken; vragen werden achteraf schriftelijk beantwoord.)

Dit is ons stukje stad. Vanuit dat perspectief bekeken is het flink schrikken van de plannen die de gemeente heeft. Alleen al die termijn van 25 jaar ... Dat betekent een kwart eeuw op een bouwterrein wonen. Maar ik schrik vooral van al die voorzieningen die ze willen aanleggen omdat die er nog niet zouden zijn. Vooral het "groen" - dat wordt dan vast nieuwe natuur, tekentafelnatuur, recreatiegroen, want aan groen (gewoon, écht groen) is hier geen gebrek. Maar dat staat natuurlijk in de weg. En dan de "bereikbaarheid". Het voornemen is om de auto terug te dringen (ergo, ondergrondse parkeergarages bouwen) en openbaar vervoer en fiets te verbeteren. Alsof je hier nu niet met het ov en de fiets kunt komen. En dan met name die brug die over de Schinkel aangelegd gaat worden en de route ernaartoe wat "een centrale buurtstraat" moet worden "waar de hele buurt samenkomt".

schinkelkwartier wordt geen sportkwartier

De Sportraad in Het Parool 2022-01-26: Stel, je gaat over een tijdje verhuizen naar het Schinkelkwartier, een compleet nieuwe woonwijk op en rond het voormalige sportpark Riekerhaven in Amsterdam-West. Dan woon je daar straks met bijna 25.000 mensen, een aantal vergelijkbaar met bijvoorbeeld Baarn; een dorp met drie tennisclubs, twee voetbalverenigingen, een hockeyclub, atletiekvereniging en nog veel meer sportmogelijkheden. Als bewoner van het Schinkelkwartier kom je er dan nogal bekaaid vanaf. In die wijk is namelijk ruimte gereserveerd voor welgeteld nul van dit soort sportverenigingen. Het stadsbestuur vindt dat je maar een paar wijken verderop moet sporten: op sportpark Sloten(-West) bijvoorbeeld. Dat ligt praktisch in Badhoevedorp.

WORDT ONGETWIJFELD VERVOLGD Meer info: amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier.