kapitein tje

wat willen we bewaren?

 

mariël otten 2020 © id img txt

     
Zwinnestrijd [2018]
Het Victoriahotel & de Slag om de Nieuwmarkt [2019]
De laatste boer & koe in de wei [2018]
Het spek van slager Blom [2018]
Alpenkoeien in Tijnje [2018]

Kappen met kappen [2020]

ZIE OOK

GOUDEN JAREN ... IN ZOUTELANDE
TOEKOMST VAN DE KUST
 

zwinnestrijd

2018 © mariël otten [txt] 2011 [img]

Wie er wel eens is geweest, begrijpt niet (denk ik) dat er ooit plannen waren om dwars door dit prachtige gebied een brede verkeersweg aan te leggen. In 1936 bekeek burgemeester A.I. Leenhouts van Retranchement de ontwikkelingen aan de Vlaamse kust en moet gedacht hebben: wat daar kan, kan hier ook. De weg langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen - dwars door het Zwin - zou bij Knokke aansluiten op het Belgische hoofdwegennet. De Proviciale Zeeuwsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) stond achter het plan.

"De 70 km Belgische duinenkust is zoo goed als één badplaats; van De Panne tot aan Knokke rijen zich hotel aan restaurant, casino aan oension. Waarom - zoo redeneeren die West-Zeeuwsch-Vlamingen, welke voorstanders van de bedijking en afsluiting van het Zwin zijn - zou deze badstedenrij zich niet op Nederlandsch grondgebied kunnen voortzetten, opdat - even rechtvaardige als begrijpelijke wensch - het Nederlandsche Zeeuwsch-Vlaanderen, tot aan Breskens toe, dan ook zijn aandeel in den buit krijge?" Middelburgsche Courant, 29 januari 1936.

De "bedijkers" zijn van mening dat de "ontsluiting" van het Nederlandse kustgedeelte wordt tegengehouden doordat de kustverkeersweg die dicht achter vrijwel heel de Belgische kust loopt bij Knokke abrupt eindigt.

De anti-bedijkers menen dat de weg ook vanaf het vliegveld bij Knokke in noordoostelijke richting getrokken kan worden naar het zuidelijke afsluitpunt van het Zwin om dan ten noorden van Retranchement aan te sluiten op een der wegen naar Cadzand.

"Uit een oogpunt van natuurschoon, en ook van natuurkennis, is het zonder twijfel een mooi gebied; het vestigt een indruk van natuurlijke ongereptheid en bijzonderheid, die weldadig aandoen niet alleen, maar die, naar het ons wil voorkomen, bij een richtige behandeling der aangelegenheid, ook zeer wel tot verhooging van de touristieke en badplaatselijke aantrekkelijkheid dezer contreien kunnen bijdragen!" Middelburgsche Courant, 30 januari 1936.

Het voor bedijking in aanmerking komende (grotere) Belgische gedeelte, 170 hectare waarvan 33 ha op Nederlands en 140 ha op Belgisch grondgebied, is in bezit van baron Lippens en familie en zij hebben dit tot "natuurmonument" verklaard waar de koning regelmatig zou vertoeven. Dus waarom zouden de Belgen instemmen met het plan?

De anti-bedijkers lijken niet per sé bang voor Vlaamse kust-toestanden. Het is meer dat zij er het nut niet van inzien. Bedijking zal volgens hen niet automatisch resulteren in ontwikkeling van de gehele Zeeuws-Vlaamse kust en een significante groei van het vreemdelingenverkeer. Vlissingen en vooral Middelburg zullen niet noodzakelijk meeprofiteren en Goes al helemaal niet.Sluis, Oostburg en Schoondijke, gemeenten aan de bestaande route tussen bijvoorbeeld Brugge en de Zeeuwse kust, vrezen zelfs economisch nadeel.

Het "debat" in de courant gaat nog door. De burgemeester schrijft een ingezonden brief - de courant komt met een reactie. Enzovoorts. Het gaat soms om hele futiele zaken, zoals de inkorting van het traject Breskens-Knokke die de aanleg van de verkeersweg zou opleveren: 7 km volgens de courant, 11 kilometer volgens de burgemeester. Er komt pas een eind aan de "zwinnestrijd" als het Landschap in een artikel vertelt dat behoud van het natuurgebied door de Nederlandse staat tot minstens 194x gegarandeerd is. Dus: geen afsluiting en indijking van het Zwin.

WORDT VERVOLGD