kapitein tje

gouden jaren in zoutelande

 

mariël otten 2008-2021 © id img txt

     
   

zoutelande in de boeken

 

HERINNERINGEN AAN ZEELAND
Jan Campert
met een gedicht van Remco Campert
Bezorgd en toegelicht door Ans Dingemanse-Dieleman en Aad de Klerk
Uitgeverij Den Boer / De Ruiter, 2016
ISBN: 978-90-79875-70-2

Jan Campert is niet ouder dan 41 jaar geworden. De schrijver, bij u wellicht bekend van het verzetsgedicht "De Achtien Dooden", is omgekomen in 1943 in kamp Neuengamme. Gelukkig voor ons besloot hij al op jonge leeftijd aan zijn memoires te beginnen. Hij schreef 1928-29 een serie artikelen voor het weekblad "Ons Zeeland" over zijn jeugd (1905-1920) op Walcheren.
Campert woonde in Westkapelle waar zijn vader huisarts was, maar het was Zoutelande dat hij zijn "klein aardsch paradijs" noemde: zoo kleintjes weggedoken achter de hooge duinen. Het is dan ook geen toeval dat het dit dorp is dat de cover siert van de heruitgave van zijn "Herinneringen aan Zeeland" én ook van de roman "Kerend getij" (oorspronkelijke titel "Wier").

Ans Dingemanse-Dieleman schrijft in de inleiding dat Campert "in het heden veel herkennen en niet verdwalen" zou ... Het aardige van dit boekje is nu juist dat we kunnen lezen hoe Campert eind jaren dertig van de vorige eeuw (!) treurt om de Walcherse ziel die hij langzaam ziet verdwijnen, omdat een Ford nu eenmaal sneller naar de Middelburgsche Markt rijdt dan een sjees of "veerenwagen" en maaimachines doeltreffender zijn dan een paar maaiers "al doen zij in het landschap niet zoo decoratief".
Uitgerekend in Zoutelande "wonen er nog van den ouden stempel, die den Zondag beschouwen als de dag des Heeren" enzovoorts enzovoorts. U kunt het allemaal zelf lezen als u het boekje hebt aangeschaft - bij 't Boekenhuisje op het dorp natuurlijk.

HERINNERINGEN AAN MEESTER SCHOENMAKER 1913-1995
Samenstelling verhalen: Lutgarde Lievense-Nauts
De Klimmende Ster, Wissenkerke 2013
ISBN/EAN: 978-90-819017-5-8

Zie ook: Meester Schoenmaker & de school

"DE EEUWEN GETROTSEERD". ONZE CATHARINAKERK BLIJFT IN ONS MIDDEN
Een inspirerende ontmoeting met een eeuwenoud, vertrouwd monument achter de Zoutelandse duinen ...
historie - ooggetuigen - restauratie & renovatie - het heden
Samengesteld door Nelie Bliek-Louws, Frans van der Heijde en Rogier Koppejan
Uitgave van de protestantse gemeente te Zoutelande 2012

Zie ook: Laat de kerk in ons midden

ZOUTELANDE VERTELT VERDER 2012
Verhalenbundel Lutgarde Lievense-Nauts
Free Musketeers, Zoetermeer 2012
ISBN: 978-484-2555-6

De ogen raken nooit verzadigd van het zien ... Volgens mij staat dat zelfs in de bijbel. In 2009 gaf Lutgarde Lievense de verhalenbundel "Zoutelande verhaalt het verleden" uit. Dat smaakte naar meer. Er kwamen lezers met hun eigen verhalen. Inwoners van dorp, maar ook badgasten. Een vervolgbundel kon niet uitblijven. Ook nu wordt er een gedeelte van de opbrengst geschonken aan het renovatiefonds van de Catharinakerk. Dus al lezend houdt u het gebouw in stand. Is dat geen wonder? Voor iedereen die van dit dorp houdt: smullen zonder aan te komen. Weer een wonder dus! Een verkooppraatje is niet eens nodig. Doe nou een beetje rustig aan. U mag er best meer kopen. Het zijn leuke cadeautjes. Rustig aan, ze zijn niet zo maar uitverkocht. Kalmnou, er zullen er vast nog wel zijn. Bent u er nog? O, u bent al weg ... !
De groeten van Maurits Schoenmaker (in: Kerkblad 2012).

BOEKPRESENTATIE
Op 9 augustus is het boek " Zoutelande vertelt verder 2012" gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Jaap Melse.
Het is het vervolg op de eerste bundel " Zoutelande verhaalt het verleden 2009" (zie hieronder) met verhalen over Zoutelande door Zoutelandenaars. Het idee sproot voort uit de kennismaking in 2008 van Lut Lievense met Maurits Schoenmaker rond activiteiten voor de restauratie van de dorpskerk. Lut bedacht de titel en kwam in beweging. Een deel van de verkoop is bestemd voor het renovatiefonds en voor de kunstroute.

Op de foto: Lut Lievense met paeremessnijder Frans Dingemanse tijdens de Kunstroute 2014.

Zie ook: Laat de kerk in het midden en Kunstroute 2014

ZOUTELANDE VERHAALT HET VERLEDEN 2009
Samengesteld door Lutgarde Lievense-Nauts
Free Musketeers, Zoetermeer 2009
ISBN: 978-90-484-0707-1

ZOUTELANDE IN VROEGER TIJDEN DEEL 3
P. Davidse
Uitgeverij Deboektant, Oostvoorne 2001
ISBN: 90-5534-161-4

Boekbespreking "Van landbouwdorp naar badplaats" door Miriam van den Broek in Provinciale Zeeuwse Courant | 30 mei 2001 | pagina 20

Zie ook [binnenkort] Van boerenland tot toeristisch product

ZOUTELANDE IN VROEGER TIJDEN DEEL 2
P. Davidse
Uitgeverij Deboektant, Oostvoorne 2000
ISBN: 90-5534-141-X

ZOMERS IN ZOUTELANDE. FERDINAND HART NIBBRIG EN ZEELAND
Annick Rootsaert
Zeeuwse Katernen 13
Stichting Zeeuwse Katernen, Middelburg 1997
ISBN: 90-74517-06-4

Zie ook: Ontdekt door kustschilders

ZOUTELANDE IN VROEGER TIJDEN
Ir. J. Dorleijn
Uitgeverij Deboektant, Oostvoorne 1995
ISBN: 90-5534-042-1

De samensteller, ir. J. Dorleijn (Koudekerke), geeft een overzicht van wat er in de vooroorlogse jaren in de duinen en op het vroon voor toeristische doeleinden is gebouwd en wat hiermee in de oorlogsjaren is gebeurd.

Zie ook: Bouwen in de duinen

WILLIBRORDUS SCHOOL 1917-1992
Jubileumcommissie
Drukkerij Meulenberg, Middelburg 1992

Zie ook: Meester Schoenmaker & de school

VAKANTIEBOEK ZOUTELANDE
Thé van Gastel (Etten-Leur) m.m.v. VVV Zoutelande e.o. en ZOMID (Zoutelandse Middenstandsvereniging)
Drukkerij Van Es, Spijkenisse 1992

ZOUTELANDE DOOR DE EEUWEN HEEN
N. Smeets
Eigen uitgave 1977

HET DORPSLEVEN IN ZOUTELANDE EN DE DRIE BUITENWIJKEN TOT DE 2e WERELDOORLOG
J. Jonker
Repro-Holland, Alphen aan de Rijn 1975

Twee boekjes met beeld-verhalen uit 1974 en 1975, samengesteld door J. Jonker, "gedrukt in beperkte oplaag" en "speciaal geschreven voor de rasechte inwoners van Zoutelande om hen over het verleden zo nauwkeurig mogelijk in te lichten en de liefde tot hun geboorteplaats aan te wakkeren". Boekjes die men moet zien als "een herinnering aan een voorbije periode", een tijd waarin de onderlinge verhouding tussen de inwoners goed was en de saamhorigheid groot. Beide boekjes met een inleiding waarbij Jonker put uit de onschatbare bron van kroniekschrijvers. "Immers de schrijvers der oude kronieken vertolken juister de geest en de idealen van de oude geslachten dan de moderne geschiedschrijving dat in de regel vermag".

ZOUTELANDE IN DE VOOROORLOGSE JAREN
J. Jonker
Repro-Holland, Alphen aan de Rijn 1974

Dit boekje met beeld-verhalen uit 1974 draagt weliswaar de titel "Zoutelande in de vooroorlogse jaren", maar je krijgt als lezer toch sterk de indruk dat J. Jonker "vóór de dijkaanleg" bedoelt. Er is veel aandacht voor het buurtje aan de duinvoet bij de kerk dat voor de dijk moest wijken. Jonker merkt ook meerdere malen op "geen spoor van recreatie ... alles ademt duidelijk een rustige sfeer". Met de teksten bij de oude foto's en ansichtkaarten staat Jonker aan het begin van wat traditie is geworden: om er zoveel mogelijk namen bij te vermelden.

DE SCHIPPERSJONGEN VAN ZOUTELANDE. EEN HISTORISCH VERHAAL
Eduard C. Houbolt met illustratiën van W.K. de Bruin
L.J. Veerman, Heusden 1901

Zie ook: Jasper Leun, de geus van Zoutelande