kapitein tje

het dorp zoutelande

 

mariël otten 2008-2017 © id img txt

     
 
ZANDVRETERS
Zoutelande, Werendyke en Boudewijnskerke
Johannes de Naaier en de Willibrordusput
Jasper Leun, de geus van Zoutelande
De oude stadsmolen en het molentje
Waar is Snabbeldorp?
De kerk in het midden
De oorlogsjaren in Zoutelande
"Alle bunkers hadden een kanariepiet"
1953 en de dijk van Zoutelande
Burgemeester Kodde en de bikini's
Een toeristenkerk
De kotjes van Dingemanse
De twee Brandings
Meester Schoenmaker en de school
't Winkeltje van Jannetje
Haiku's op de duinovergang
Quiltgroep De Vlijtige Liesjes
Oranjekoorts in Zoutelande
Het groen-witte Meeuwengevoel
Serious Request Frikandellenwedstrijd
ZOUTELANDE IN DE BOEKEN
 

1953 en de dijk van zoutelande

mariël otten © [txt;img]

De dijk van Zoutelande werd in de tweede helft van de vijftiger jaren aangelegd. Het is misschien daarom dat wel wordt gedacht dat die dijk een maatregel was ingegeven door De Ramp van 1953. Zoutelande heeft echter eeuwenlang strijd moeten voeren tegen het water. J. Jonker beschrijft in zijn "Zoutelande in de vooroorlogse jaren" (1974) de volgende scene: Op de smalle duinstrook voor het oude dorp stond Excellentie Algera Minister van Waterstaat met enkele Hoofdambtenaren. Kijkende naar het dorp dat zich aan zijn voeten uitstrekte zei hij: "Ik wist niet dat er één dorp in Nederland was, dat zo dicht bij de zee lag. Hier moet een dijk komen", met dit gezegde was het lot over duinen en huizen aan de Langstraat beslist.

Bedoeld wordt waarschijnlijk Johan Willem Albarda, die van 1939-1945 minister van Waterstaat was. Jacob Algera was minister van Verkeer en Waterstaat van1952-1958.

Veel mensen, waaronder J. Jonker, betreuren niet zozeer de komst van de dijk als wel het verlies van een belangrijk deel van het oude dorp: "Zij die Zoutelande vóór de dijkaanleg hebben gekend zullen zich de vraag stellen, was 't laten verdwijnen van de natuurlijke vorm der duinen nu zo noodzakelijk, dat het artistieke van het dorp hieraan moest worden opgeofferd. Het is echter nog steeds zo, dat de deskundigheid ook op dit terrein wisselt met de deskundigen."

Veel meer over de dijk van Zoutelande in Kustveiligheid: duinen dammen dijken

Zoutelande en de dijk in 1981 [kapiteinotje © 1981]

Twee jaar voor de "zwakke schakels"-dijkversterking. [kapiteinotje © 2007]

De aanleg van de dijk in 1958 (beelden uit de familiefilm "Microkosmos" zeg maar Trugkieke van Otten).

 


Burgemeester Kodde en de bikini's