Home 

Cultureel erfgoed en digitalisering

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting   Digitale collecties   Buiten categorie   Linksverzamelingen

Een actuele versie van deze pagina vindt u op www.rechtshistorie.nl.

Digitalisering lijkt een toverwoord als het om erfgoed gaat. Het gaat daarbij om minstens twee zaken : ten eerste het digitaal ontsluiten van verzamelingen en collecties bij allerlei cultuurhistorische instellingen: musea, bibliotheken, archieven, foto- en filmcollecties, regionaalhistorische centra en een aantal niet zo gemakkelijk te classificeren instellingen die veel meer zijn dan een museum, een archief of een bibliotheek.

Ten tweede presenteren vele van deze instellingen steeds vaker gedeelten van hun collectie rechtstreeks op internet. Dan men beschikt niet alleen over een online catalogus, maar ook over toegang tot cultuurhistorische bronnen en objecten zelf, concrete digitale bibliotheken, musea of archieven. Ook bij digitalisering zijn er klein en grote samenwerkingsverbanden, met name voor bibliografieën en kunsthistorische thesauri. Men kan het getoonde vaak vergroten, verkleinen of op andere manieren de presentatie naar wens instellen.

Op deze pagina zijn verschillende links bijeengebracht : links naar overkoepelende instanties op het gebied van digitalisering, een selectie van soms minder bekende online catalogi (zie voor bibliotheken en hun catalogi vooral de linksverzameling), en links naar digitale collecties. Omdat één pagina niet alles kan bevatten, zijn er tenslotte verwijzingen naar enige linksverzamelingen.

Overkoepelende instanties

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting   Digitale collecties   Buiten categorie   Linksverzamelingen

Digitale ontsluiting

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting   Digitale collecties   Buiten categorie   Linksverzamelingen

Digitale collecties

Men vind meer Nederlandse websites met afbeeldingen via de speciale pagina voor beeldbanken.

Middeleeuwse handschriften - alleen catalogisering én digitalisering; geen miniaturensites! - zie ook de handschriftenpagina

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting   Digitale collecties   Buiten categorie   Linksverzamelingen

Buiten categorie

De hier genoemde instellingen en digitale collecties overschrijden grenzen: het gaat om instellingen onder één dak, om instellingne die veel meer in huis hebben dan men zou verwachten, opmerkelijke vormen van samenwerking of ontsluiting, en om uitzonderlijke collecties.

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting  Digitale collecties  Buiten categorie  Linksverzamelingen

Andere linksverzamelingen

Inleiding   Overkoepelende instanties   Digitale ontsluiting   Digitale collecties   Buiten categorie   Linksverzamelingen


Boven  Home  Overzicht  ov - 2008 / 2014