Home  Summary of homepage  Overzicht  Utrecht

Linksverzameling
Van de ene site naar de andere: succes!

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken

Theekoepel, Park Oog in Al    Museum Catharijneconvent   Domtoren, 1321-1381, gezien vanuit de Zadelstraat

links: Theekoepel in Park Oog in Al, midden: Catharijneconvent, rechts: Domtoren; foto's links en midden: Fotodienst Gemeente Utrecht

Utrecht
Meer Utrechtse links zijn te vinden bij 030.pagina.nl en Utrecht Digicity

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken

Nederlandse geschiedenis - zie ook Utrechtse geschiedenis en Cultureel erfgoed

Voor het lezen van oud schrift is er een elementaire handleiding op de bladzijde over Nederlandse paleografie.

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken

Middeleeuwse geschiedenis - zie ook Middeleeuwse handschriften

De abdij van Sénanque De cisterciënserabdij van Sénanque - eigen foto, juni 1980

Meer websites over mediëvistiek geeft een overzicht van de Utrechtse Letterenbibliotheek

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken

Onafhankelijke informatiesites - Er is leven zonder Google!

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken

Bibliotheken - inclusief virtuele bibliotheken

Uiteraard zijn er ook virtuele bibliotheken:

Utrecht    Nederlandse geschiedenis    Middeleeuwse geschiedenis    Informatiesites    Bibliotheken


Boven  Home  Summary of homepage  Overzicht  ov - 30 november 2012