Home  Overzicht

Oud-vaderlands recht

Bestudering    Inleidende literatuur    Tijdschriften    Links    

Bij de bestudering van de Nederlandse rechtsgeschiedenis spreekt men gewoontegetrouw van het oud-vaderlands recht. Deze term heeft misschien een nationalistische bijsmaak, terwijl er juist voor een lange periode sprake is van verschillende regionale en lokale rechtssystemen. Bovendien dient men steeds te vaststellen of men behalve Noord-Nederlandse ook Belgische, Zuid-Nederlandse geschiedenis wil bekijken. Ondanks deze beperkingen houden we hier vast aan de term oud-vaderlands recht.

De informatie hier wordt niet meer geactualiseerd, ga daarvoor liever naar www.rechtshistorie.nl.

Allereerst is op deze site meer te vinden over de stad en het bisdom Utrecht, vooral in de Middeleeuwen, met aandacht voor rechtshistorische aspecten.

Voor oudere gedrukte bronnen over en van het oud-vaderlandse recht, zoals rechtsboeken, statuten, verordeningen, plakaatboeken, verzamelingen van vonnissen en adviezen en oude commentaren, kan men terecht bij enkele grote collecties. Daarbij vindt men meestal ter plekke of in de directe omgeving ook de relevante rechtshistorische literatuur. 

Bestudering

De bestudering van het oud-vaderlandse recht is met name bevorderd door geleerde genootschappen en verenigingen. Eind achttiende eeuw richtte men in Groningen het genootschap Pro iure patriae excolendo op. In 1860 ontstond de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis (VORG).  In 1879 richtte men de "Vereniging tot Uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche regt" op. De rechtsopvolger hiervan is de vrijwel gelijknamige stichting, meestal afgekort als OVR. De OVR gaf een eigen tijdschrift uit, de Verslagen en Mededelingen, waarvan twee reeksen zijn verschenen. Vanaf 1999 verschijnt het tijdschrift Pro Memorie. Verder laat OVR in de reeks Werken bronnenuitgaven verschijnen. Er zijn inmiddels vier reeksen. Een belangrijke plaats nam ook het NRCD in, het Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie en Rechtsiconografie dat was gehuisvest in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De verschillende rechtshistorische vakgroepen aan de Nederlandse en Belgische universiteiten hebben elk speciale belangstelling voor deelgebieden en/of perioden van het oud-vaderlands recht. Ook het Belgisch-Nederlandse Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis bevat vanaf de oprichting in 1918 regelmatig hierover artikelen. De laatste jaren bestuderen Belgische en Nederlandse rechtshistorici steeds meer de 19e en de 20e eeuw.

Bestudering    Inleidende literatuur    Tijdschriften    Links

Inleidende literatuur

Er bestaan een aantal min of meer klassieke inleidingen tot het oud-vaderlands recht. Universiteiten schrijven vaak traditioneel één of meer van deze boeken voor bij het rechtshistorisch onderwijs. De ordening is hier alfabetisch op auteursnaam.

Voor de 19e eeuw is de volgende bibliografie van belang :

Bestudering    Inleidende literatuur    Tijdschriften    Links

Bestudering    Inleidende literatuur    Tijdschriften    Links

Links

Afzonderlijke onderwerpen:

Bestudering    Inleidende literatuur    Tijdschriften    Links


Boven  Home  Overzicht    ov - 2009 / 2014