Veel gestelde vragen:

1) Waar kan ik met mijn vragen en klachten terecht?

2) Wat te doen met grof vuil?

3a) Hoe kom ik aan extra tags en sleutels voor de algemene toegangsdeuren?

3b) Hoe regel ik het gebruik van de lift en de schuifdeur als ik ga verhuizen?

4a) Wat zijn de kleurnummers van de verf, die gebruikt zijn voor de appartementen?

4b) Mag ik zelf schilderwerk verrichten aan de buitenkant van het appartement?

5) Hoe kan ik het beste de aangebrachte coating op de balkonvloer onderhouden?

6) Ik wil een zonnescherm plaatsen, is dat toegestaan?

7) Ik wil de steunen van mijn zonnescherm vervangen. Wie zorgt voor het herstel van de oude gaten in het beton?

8) Ik heb een motor en wil hem graag in de berging stallen. Hoe krijg ik een plaats toegewezen?

9) Er is een ruit stuk, wat moet ik doen?

10) Hoe werkt de intercom en mag ik er zelf iets aan veranderen?

11) Is “harde” vloerbedekking toegestaan?

12) Aan welke tijden moet ik me houden als ik wil gaan klussen?

13) Mag ik thermostaatkranen op de radiatoren aanbrengen?

14) Mag ik een afzuigkap aansluiten op het centraal afzuigsysteem?

15) Ik heb schade aan mijn appartement. Met wie neem ik contact op?

16) Ik heb schade in mijn appartement. Hoe is dat geregeld?

17) Mijn vraag staat er niet bij, wat nu?

18) Moet ik mijn aandeel in het reservefonds voor de inkomstenbelasting opgeven in box 3?

1) Waar kan ik met mijn vragen en klachten tercht?

Hiervoor kunt u in eerste instantie terecht bij de huismeester.

De huismeester, de heer P. Hommes, heeft in de centrale hal beneden een brievenbus. Hierin kunt u een briefje met uw vraag deponeren.
Elke ochtend, aan het begin van zijn dienst, wordt de brievenbus geleegd en uw vraag in behandeling genomen.

Omdat de huismeester slechts een paar uur in de ochtend aanwezig is, is het handig een telefoonnummer door te geven waarop u in de ochtend bereikbaar bent.

Buiten de werktijden van de huismeester kunnen eigenaars voor dringende zaken terecht bij de administrateur, JSR Vastgoedmanagement B.V., telefonisch bereikbaar op 035-6260500 of per e-mail: info@jsrvgm.nl

Buiten de werktijden van de huismeester kunnen huurders voor dringende zaken telefonisch terecht bij hun verhuurder.

^terug naar top


2) Wat te doen met grof vuil?

Grof vuil moet u zelf bij de ReinUnie aanmelden. Het telefoonnummer is: 0800 0700.
De ReinUnie spreekt met u af wanneer het vuil (gratis) opgehaald wordt.
Het aangeboden vuil mag pas de avond voor de afgesproken datum buiten worden gezet aan de achterzijde van de flat.
Daar is een vak, aangegeven met gele lijnen, waar u uw spullen neer mag zetten.

^terug naar top


3a) Hoe kom ik aan een extra voordeursleutel voor de algemene toegangsdeuren?

De "Tag" kost € 20,00.
De sleutels voor de berging kost € 5,00.
Beide zijn via de huismeester te koop.

^terug naar top


3b)Hoe regel ik het gebruik van de lift en de schuifdeur als ik ga verhuizen?

Dit kunt u vragen aan de huismeester. Hij geeft u informatie hoe u met de lift om moet gaan, regelt de schuifdeur en zorgt voor een mededeling op het bord voor de overige bewoners.
Voor het gebruik van de sleutel betaalt u 25 euro borg. Dit bedrag krijgt u na het inleveren van de sleutel terug.

^terug naar top

4a) Wat zijn de kleurnummers van de verf, die gebruikt zijn voor de appartementen?

RAL 7026 voor de panelen woningscheidend en de schroten
RAL 3003 voor de deuren
RAL 7047 voor de kozijnen, de ramen en de puien
RAL 2002 voor de voordeur tweekamerappartement
RAL 7021 voor de hekken en de trap
RAL 9016 voor de kopgevelramen en de kozijnen

^terug naar top

4b) Mag ik zelf schilderwerk verrichten aan de buitenkant van het appartement?

Schilderwerk mag alleen in overleg met de huismeester uitgevoerd worden. Gebruikt moet worden verf van Wijzonol in de aangegeven kleurnummers.

^terug naar top

5) Hoe kan ik het beste de aangebrachte coating op de balkonvloer onderhouden?

De coating kan het best schoongemaakt worden met een huishoudelijk reinigingsmiddel. Het middel moet pH-neutraal en oplosmiddelvrij zijn.

Naast vervuiling van de vloercoating zorgt mechanische schade ook voor problemen. Deze schade ontstaat bv. door langdurige belasting van objecten op constant dezelfde plek zoals vaak bij plantenbakken, stoelen en tafels het geval is. Mechanische schade kan echter voorkomen worden door het regelmatig verzetten van objecten die op het balkon staan. Met name tijdens de zomermaanden, wanneer het oppervlak erg warm kan worden en de afwerklaag elastisch, is het zaak om puntlasten, bv. van tafel- en stoelpoten, te voorkomen.

Als U wilt weten wat het advies van Sigma Coating is (klik hier).

^terug naar top

6) Ik wil een zonnescherm plaatsen, is dat toegestaan?

Zonneschermen zijn in beginsel toegestaan, echter wel volgens het reeds gehanteerde systeem. Ook de kleur is vaststaand nl. rood of groen.

^terug naar top

7) Ik wil de steunen van mijn zonnescherm vervangen. Wie zorgt voor het herstel van de oude gaten in het beton?

U kunt dit melden bij de huismeester. De schade van het herstel komt voor rekening van de VVE.

^terug naar top

8) Ik heb een motor en wil hem graag in de berging stallen. Hoe krijg ik een plaats toegewezen?

U moet zich melden bij de huismeester. Als er een plaats vrij is, wijst hij u een parkeervak toe, anders wordt u op een wachtlijst gezet. De maandhuur van een parkeervak moet bij vooruitbetaling voldaan worden. Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI).

^terug naar top

9) Er is een ruit stuk, wat moet ik doen?

De VVE heeft een glasschadeverzekering bij "Samenwerking glasverzekering" afgesloten. U kunt zelf bellen: telefoonnummer: 0800 0226100. Zij weten of de gebroken ruit onder de verzekering van de VVE valt. Het polisnummer volgt nog.

^terug naar top

10) Mag ik zelf iets aan de intercom veranderen?

De werking van de intercom kunt u hier vinden.
U mag zelf niets aan de intercom veranderen. U mag de intercom zelfs niet van de muur halen omdat de kans groot is dat er storing in het hele systeem ontstaat. U krijgt in dat geval de rekening van de reparatie gepresenteerd.

^terug naar top

11) Is “harde” vloerbedekking toegestaan?

Harde vloerbedekkingen als plavuizen, parket, laminaat en soortgelijk zijn slechts dan toegestaan als er een tussenlaag wordt aangebracht, welke volgens een onafhankelijk instituut (bv. TNO) voldoende demping bewerkstelligt om geluidsoverlast te voorkomen.

^terug naar top

12) Aan welke tijden moet ik me houden als ik wil gaan klussen?

Boren, timmeren of anderszins lawaaiige activiteiten dienen plaats te vinden vanaf ’s morgens 8.00 uur tot uiterlijk ’s avonds 21.00 uur. In het weekeind en op feestdagen gelden de tijden vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur. Men dient er rekening mee te houden dat met name contactgeluiden door de betonconstructie door het gehele gebouw hoorbaar zijn.

^terug naar top

13) Mag ik thermostaatkranen op de radiatoren aanbrengen?

Het toepassen van thermostaatkranen op de radiatoren is niet toegestaan vanwege een vergrote kans op geluidsoverlast in het verwarmingssysteem.

^terug naar top

14) Mag ik een afzuigkap aansluiten op het centraal afzuigsysteem?

Het is niet toegestaan afzuigkappen en dergelijke op het gemeenschappelijke ventilatiekanaal aan te sluiten. Ook mogen ze op geen enkele wijze uitmonden op de galerij (door de keukenpui).

^terug naar top

15) Ik heb schade aan mijn appartement. Met wie neem ik contact op?

Contact met de verzekeringsmaatschappij loopt altijd via de administrateur van de VVE, JSR Vastgoedmanagement B.V.
telefonisch bereikbaar op 035-6260500
per e-mail: info@jsrvgm.nl

^terug naar top

16) Ik heb schade in mijn appartement. Hoe is dat geregeld?

In principe valt schade in uw appartement onder uw eigen inboedelverzekering en eigenaarsbelangverzekering. U kunt een "eigenaarsbelangverzekering" afsluiten bij uw eigen inboedelverzekering.

Uit de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13-3-2014:

"Voorts worden de leden er op geattendeerd dat zij er verstandig aan doen om een zogenaamde eigenarenbelangverzekering af te sluiten die dekking geeft voor onroerende zaken die qua grootte of kwaliteit niet direct tot het gebouw behoren, bijvoorbeeld een dure keukenuitrusting. Voor de premie behoeft men het niet te laten; die is minimaal."

^terug naar top

17) Mijn vraag staat er niet bij, wat nu

Met overige vragen kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via de postbus van de huismeester.

^terug naar top

18) Moet ik mijn aandeel in het reservefonds voor de inkomstenbelasting opgeven in box 3?

Ja, dat moet. Klik hier.

^terug naar top