Happy-Granny is een particulier initiatief ontstaan vanuit de wens  om de ouder wordende mens  de aandacht, blijdschap en warmte te bieden waar wij allemaal behoefte aan hebben. Een persoonlijke benadering waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan.

Nederland vergrijst. Nederland biedt uitgebreide zorg, maar is deze wel voldoende of persoonlijk genoeg? Eenzaamheid en depressie zijn problemen die steeds vaker voorkomen onder ouderen. Het is vervelend om langzamerhand de grip op je leven te verliezen. Daarnaast vraagt de overheid onze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven  wonen. Zo wordt er een steeds groter beroep gedaan op partners, mantelzorgers en eigen kinderen. Die zijn niet altijd in staat om in de behoeften van hun naasten te voorzien.


Happy-Granny biedt ondersteuning, gezelschap en persoonlijke begeleiding aan ouderen.  Op maat, en op ieder gewenst moment met een vast gezicht als contact. Ons streven is het plezier en de blijdschap te waarborgen. Zo kunnen wij het dagelijks leven voor onze cliënten en hun familie veraangenamen en ook bijzondere momenten behouden. Er samen voor zorgen dat ouderen volwaardig en met voldoening, langer zelfstandig kunnen wonen.


Happy-Granny is actief in Drenthe en Groningen