Schriftelijke cursussen psychologieBent u niet in een positie om een mondelinge cursus te volgen?
Wilt u helemaal in eigen tempo en op momenten dat het schikt zich met de cursus bezig houden?
Wilt u er meer controle op hebben, dat u de cursusstof grondig beheerst?
Wilt u de stof naderhand nog eens gemakkelijk kunnen recapituleren?


Volg dan de betreffende cursus schriftelijk. Dit is nu extra aantrekkelijk geworden door de volledig vernieuwde vragenboekjes met inzichts- en toepassingsvragen, die u kunnen helpen zich de stof goed eigen te maken. De vele voorbeelden in de boekjes maken deze bovendien extra concreet.

Onze (schriftelijke) psychologie-cursussen zijn bedoeld voor een publiek, dat behoefte heeft aan een niet-simplistische, maar wel toegankelijke en concrete presentatie van de psychologie, zonder onnodige omhaal van woorden. De modueles zijn dan ook pittiger dan die van de meeste bekende instellingen voor (schriftelijk) psychologie-onderwijs: compact en op HBO-niveau (begrijpelijk voor wie een opleiding of ontwikkeling op HAVO-niveau en hoger heeft). Schriftelijke cursussen in klinische psychologie zult u bovendien nergens anders tegen komen (met uitzondering van de Open Universiteit).
Veel mensen zien tegen een schriftelijke cursus op, althans als het om psychologie gaat. Ten opzichte van de mondelinge versie mist u inderdaad de levendige en verruimende inbreng van andere cursisten, alsmede de uitleg van de docent. Maar daar staat tegenover dat u de stof zeer intensief doorneemt, inclusief de vele extra voorbeelden uit het vragenboekje, en dat u door de noodzaak de vragen te beantwoorden getraind wordt in het toepassen van de stof in de praktijk. Bovendien heeft u een toets van uw inzicht en kennis door de correcties en het commentaar van de docent. Er is ook alle ruimte om schriftelijk of mondeling vragen te stellen, aanvullende of kritische opmerkingen te maken, en u krijgt daarop gegarandeerd antwoord.
Met andere woorden: schriftelijk psychologie-onderwijs is leuker en leerzamer dan u misschien denkt.

Procedure
* De cursus "Klinische Psychologie 1 en 2" wordt gegeven door de NHA voor 699, incl. 3 waardevolle praktijkdagen (Belgi 499; geen praktijkdagen). Het huiswerk bestaat uit het beantwoorden van keuzevragen. Meer informatie op hun website.
* De cursus "Motivatie, leren en gedrag" bestaat uit 12 lessen (kortere hoofdstukken 1 les, langere 2 lessen).
* De cursus "De psychoanalyse van Freud" bestaat uit 5 lessen.
* Het boek "Actie en existeren" is aangeboden een aan uitgever; voorlopig niet beschikbaar voor een schriftelijke cursus.
Gehaaste cursisten maken een les per week, zij die graag in rust studeren of weinig tijd hebben, doen twee drie weken over een les. Er kan een studie-pauze ten behoeve van vakantie of andere prioriteiten afgesproken worden.
* Per les wordt een deel van de stof bestudeerd en daarover worden een aantal open vragen schriftelijk beantwoord. Een leesbare (duidelijk handschrift, of getypt of geprint) kopie wordt toegezonden aan de docent, bij voorkeur per e-mailk.
* De antwoorden dienen indien mogelijk aan het boek te worden ontleend, maar (gescheiden te houden) commentaar van de cursist op de stof wordt beslist gewaardeerd. Dat geldt ook voor de inbreng van eigen voorbeelden. Een antwoord dat afwijkt van het antwoord van de docent, maar goed beargumenteerd is, geldt toch als correct.
* Binnen n twee weken worden correcties en commentaar toegestuurd (schriftelijk, maar per e-mail kan ook) alsmede een cijfermatige beoordeling van het huiswerk. Op vragen en commentaar van de cursist wordt beslist repliek gegeven.
* Als de beoordeling lager dan 6- uitvalt, moet het betreffende onderdeel overgedaan worden.
* De cursist kan de docent telefonisch benaderen over onduidelijke of zijns inziens discutabele passages. De docent kan de cursist opbellen als er te lang niets meer gestuurd is zonder verzoek tot een studiepauze.
* Als alle huiswerk ingeleverd en als voldoende beoordeeld is, krijgt men een verklaring van deelname en een totaalbeoordeling.
* Desgewenst kan men dan binnen enkele maanden examen doen. Daarvoor reist u naar de docent of naar een van zijn cursusplaatsen, of wordt een afspraak gemaakt met een andere docent, dichter bij uw regio.

Kosten
Deze zijn 350 voor "Motivatie" en 150 voor "Freud"; "Actie en existeren" wordt niet door de FZP-press uitgegeven.
Betaling in 1 tot 4 termijnen (meerkosten 10 per termijn in geval van meer termijnen). Het cursusboek "Motivatie, leren en gedrag" kost 35, incl. vragenboek en verzendkosten, "De psychoanalyse van Freud" 15), Het examen kost resp. 35 en 25).
Het boek kan vrijblijvend ter orintatie voorafgaand aan de cursus besteld worden (betaling vooraf).
Annuleringskosten na opgave: 30; n de eerste lescorrectie en vr de tweede les: 60. Daarna wordt bij annulering niets meer gerestitueerd.

Inlichtingen en inschrijving
Inlichtingen telefonisch: 020-6723087 of 06-30498710, of per e-mail.
Inschrijving schriftelijk bij:
Drs. P. Prudon
Sajetplein 31
1091 DB Amsterdam.
Of per e-mail bij: p.prudon@hotmail.com.

De schriftelijke cursus kan op elk gewenst moment begonnen worden. Een vertraagd tempo of tijdelijke onderbreking is bespreekbaar.
Betaling van elke termijn: vr aanvang en n les voordat de laatst-betaalde termijn afgelopen is.


Overzicht van het cursusaanbod

  • Totaaloverzicht cursussen
  • Cursus "Klinische psychologie: 1. Depressie, agressie en angst, 2. Drang, dwang en psychose."
  • Cursus "Motivatie, leren en gedrag"
  • Cursus "De psychoanalyse van Freud - Een opbouwend-kritische bespreking"
  • Inhoudsopgave "Actie en existeren"

    Terug naar de Inleiding