Cursus Klinische Psychologie van de FZP

Aangeboden door de NHA
conversie

Cursusaanbod

Er worden de volgende drie boeken voor psychologiecursussen op HBO-niveau aangeboden:

1) Klinische psychologie I en II:

  I. Depressie, agressie en angst

  II. Drang, dwang en psychose

Deze cursus is recent bijgewerkt en uitgebreid, en wordt sinds september 2007 door de NHA in de vorm van afstandsonderwijs gegeven worden, met als extra voor de cursisten uit Nederland: drie zeer gewaardeerde praktijkdagen, verzorgd door Psychodidact. Desondanks is deze dubbele cursus niet duurder dan toen hij nog door de FZP zonder praktijkdagen gegeven werd: €699, België €499 (geen praktijkdagen).
Deze cursus heeft als aantrekkelijke bijzonderheid dat het huiswerk (een aantal keuzevragen) meestal dezelfde of de volgende dag reeds door de auteur gecorrigeerd retour komt, waarbij elk fout antwoord, of antwoord waarover de cursist twijfel heeft aangegeven, becommentarieerd wordt.
Na afsluiting wordt een huiswerkevaluatie over de hele cursus toegezonden. De NHA zendt op verzoek een getuigschrift toe.
Daarnaast heeft men de optie aan het examen deel te nemen om het certificaat te behalen.
De cursus is erkend door de Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg, en is een der modules van de counseling-opleiding (OPC) van de NHA.
(N.B. Een HBO-cursus Klinische Psychologie mag natuurlijk niet verward worden met een 3- of 4-jarige HBO-opleiding Klinische Psychologie.)

Gedetailleerde informatie over deze cursus vindt u hier: Klinische Psychologie I en II

E-mail adres voor correspondentie met de auteur/docent: info@fzp-press.nl

Voor een selectie van reacties van cursisten vanaf 2017, klik hier: Evaluaties door cursisten v.a. 2017

Voor een selectie van reacties van cursisten van 2012 t/m 2016, klik hier:
Evaluaties door cursisten v.a. 2012

Voor een selectie van reacties van cursisten tot 2012, klik hier: Evaluaties door cursisten.

Meer informatie over de service van de NHA aangaande deze cursus vindt u op de
website van de NHA.


2) Motivatie, leren en gedrag

Dit is een algemeen-psychologisch cursusboek met - op dit moment nog - open vragen. De theorievorming wordt opgebouwd vanuit alledaagse voorbeelden, en is wat dat betreft goed te volgen, maar er wordt wel een hoog abstractieniveau bereikt. Dus een hoog HBO-niveau is vereist.
Wordt momenteel niet gegeven, maar wie interesse heeft in het volgen van de schriftelijke versie kan een mail sturen naar info@fzp-press.nl.


3) De psychoanalyse van Freud - Een opbouwend-kritische bespreking
Beknopte weergave van Freuds psychoanalyse, voorzien van kritische reflecties. Open vragen maken deel uit van het boek. Het niveau is HBO.
Het boek, zonder de vragen, is gratis te downloaden van Researchgate: DOI: 10.13140/RG.2.1.2882.2483
Respecteer daarna wel mijn auteursrechten!


_____________________________________________________________________________________________________________________


Daarnaast zijn er andere psychologieboeken van de hand van Peter Prudon, die niet in cursusvorm opgezet zijn.


4) Ik doe, dus ik ben: het menselijk handelen vanuit existentieel gezichtpunt
Over de existentiële functies van het menselijk handelen.

(Mede gebaseerd op de psychologie van
Paul Helwig)

Dit boek is momenteel niet leverbaar, omdat het grondig herschreven wordt.

NIEUW!

5) Ritueel gedrag: Een psychologische kijk op dit universele fenomeen.
Over ritueel gedrag bij dwangpatiënten, sportmensen en schrijvers, kinderen, hoog- en normaal begaafde autisten, dwangmatige persoonlijkheden, uitheemse stammen. Over ceremonies bij bijzondere gebeurtenissen, ten positieve of ten negatieve, ook hier in de westerse wereld. Over rituele elementen in de alledaagse omgang.
Wat is het bijzondere, wat is het gemeenschappelijke? - een analyse door een psycholoog.

Voor uitgebreide informatie over dit half april 2015 te verschenen boek, zie
Ritueel gedrag.
Studenten Klinische Psychologie en OPC van de NHA kunnen het via de boekwinkel bestellen, maar - zonder bijkomende verzendkosten - ook rechtstreeks bij mij (mail naar info@fzp-press.nl).
_____________________________________________________________________________________________________________________


Voor een uitgebreid overzicht, klik hier:
Overzicht cursusaanbod

De cursussen op basis van de boeken van de FZP-press kunnen afzonderlijk, of - in willekeurige volgorde - gecombineerd gevolgd worden, afhankelijk van interesse en gelegenheid. Ze sluiten goed aan bij het werk van hulpverleners en/of het leven van alledag. Ook voor degenen die reeds over de nodige kennis van de psychologie beschikken, kunnen ze een waardevolle verdieping of nascholing zijn.

Organisatie

De FZP was ooit een samenwerkingsverband van psychologen met als doelstelling het verzorgen van diverse kortdurende, laagdrempelige cursussen, trainingen en workshops psychologie voor beroepsmatig en persoonlijk geïnteresseerden in het nederlandse taalgebied. De FZP was in mei 1990 opgericht door de psycholoog Peter Prudon. Die vond daarin een weg om de door hem vanaf 1986 ontwikkelde en georganiseerde cursussen breder aan te kunnen bieden. De aangesloten docenten werken zelfstandig en kennen een eigen verantwoordelijkheid. Vandaar de naamgeving: Federatie van Zelfstandige Psychologie-docenten. Maar tevens werkten zij in diverse opzichten nauw samen, wat de kwaliteit en uitdieping van het cursuspakket ten goede kwam.
Sinds een aantal jaren is de FZP niet meer actief als cursusorganisatie, maar nog wel als uitgever van de boeken van Peter Prudon.
De cursus Klinische Psychologie wordt door Psychodidact en de NHA aangeboden. Belangstellende voor de andere cursussen kunnen daarover emailen naar info@fzp-cursussen.nl. Belangstellenden voor de boeken kunnen emailen naar fzp-press@kpnmail.nl.

Inlichtingen

Bij drs. Peter Prudon
Sajetplein 31
1091 DB Amsterdam
Tel. 020-6723087
Mobiel 06-30498710
E-mail info@fzp-press.nl


Samenwerking


Sinds 1997 werkt de FZP nauw samen met het instituut
Psychodidact, dat een opleiding Counseling verzorgt. De FZP-cursus "Klinische Psychologie I" vormt daarvan een onderdeel. Deze opleiding wordt mondeling gegeven in Waalwijk en Den Bosch. Inlichtingen bij Psychodidact, 0416-343206, info@psychodidact.nl.
In juli 2007 hebben de FZP en Psychodidact hun expertise gebundeld ten behoeve van een samenwerkingsverband met het
NHA, die sinds oktober 2007 de cursus "Klinische Psychologie" als afstandsonderwijs organiseert. De opleiding Counseling kan sinds najaar 2010 ook schriftelijk gevolgd worden, en wel via de NHA.
Wie bij de NHA de volledige cursus "Klinische Psychologie" gevolgd heeft en voor het examen is geslaagd en dan besluit de counseloropleiding te gaan doen, kan vrijstelling en korting krijgen voor het betreffende onderdeel in de genoemde opleiding van Psychodidact.


Meer over de docent /auteur

Zie ook mijn Researchgate-profiel. (Researchgate is een platform voor wetenschappers. Gebruik rechtermuisknop en selecteer “Link in nieuw tabblad openen”.)

 

Meer over de publicaties van de auteur

 

Documenten in deze website:

  Overzicht cursusaanbod

  Uitgebreide inhoudsopgave van Klinische Psychologie I en II

  Uitgebreide inhoudsopgave van Motivatie, leren en gedrag

  Uitgebreide inhoudsopgave van De psychoanalyse van Freud

  Uitgebreide inhoudsopgave van Ik doe dus ik ben

  Procedure en tarieven van/bij het schriftelijke FZP-pakketTo the 1981 Internal Report

Naar de vertalingen van
chansons van Jean Ferrat

Naar mijn bijlage
Het DSM-5 handboek: beknopt overzicht door Peter Prudon