WAARTOE DIENT GEEST?

 

Mobiele organismen moeten zich oriënteren om te kunnen bewegen en moeten kunnen kiezen om te handelen. Een voortdurend up to date gehouden beeld van hun omgeving stelt hen in staat hun doelen daarin na te jagen. Dat beeld moet aansluiten bij de wereld, maar moet ook keuzen mogelijk maken.

Subjectiviteit lijkt het hyperpersoonlijk perspectief dat sommige organismen in staat stelt hun belangen af te wegen in een complexe wereld. Het is het hyperindividueel besturingspaneel van waaruit de overlevingsmachine overlevingsadequate beslissingen kan nemen.

Het is onwaarschijnlijk dat ons bewustzijn slechts een bijverschijnsel is zonder werking. Waarom zouden wij het anders hebben? Het is veel waarschijnlijker dat de manier waarop wij de wereld beleven ons moet helpen beslissingen te nemen die ons en onze genen doen overleven. Dat impliceert dat de natuur ons enige vrijheid heeft geschonken om ons in staat te stellen een optimale koers en strategie te ontwikkelen. De resulterende vrijheid staat uiteindelijk echter in dienst van onze genen en stelt ons nooit in staat ex nihilo onze uiteindelijke drijfveren te kiezen.

2007. Wat is de functie van bewustzijn? Uit 'De geest als natuurverschijnsel',  themanummer Filosofie,  17, 4: 13-16. Pdf 7 pag.

2002. Why consciousness evolved. Chapter 3 uit Why some apes became humans. Pdf  27 pag .