Of de mens nu mens werd door de jacht of door het vuur, in een bepaalde fase van zijn evolutie werd het een een toppredator, die vooral veel te duchten had van zijn eigen soortgenoten. Dit lijkt relatief veel competitie tussen groepen van de eigen soort tot gevolg gehad te hebben. Darwin zelf wees al op de mogelijkheid dat onze bijzondere cognitieve en morele eigenschappen zijn ontstaan als gevolg van de wapenwedlopen waarmee de eeuwige stammenoorlogen gepaard gingen. In dat geval zou het menselijk brein kunnen worden opgevat als een ultiem wapen in de strijd om het bestaan, zowel binnen de groep als tussen groepen. De hypothese dat seksuele selectie een proces van runaway selectie heeft veroorzaakt die de menselijke talenten op velerlei gebied kan verklaren is hier niet noodzakelijk strijdig mee.

Helaas fossiliseert gedrag niet, zoals sceptici van allerlei pluimage blijven herhalen. Toch kunnen tijdens de evolutie energie-vretende organen, zoals het brein, nooit zo maar zijn ontstaan. Het ontstaan ervan wijst op de beschikbaarheid van hoogwaardig voedsel. Dat betekent dat er een verklaring van de menselijke voedingspatronen nodig is en dat deze niet afgedaan hoeft te worden als paleofictie zolang zij ondersteund wordt door voldoende feiten. (Terug.)

- 1993. Ecological dominance and the final sprint in hominid evolution. Human Evolution, 8, 4: 265-273. Pdf. 9 pag.

– 2002. Why some apes became humans; competition, consciousness & culture. Nijmegen: P.S. Press. Dissertatie.
Part III: A unique evolutionary trajectory. Hieruit:
  - Chapter 7: Why some apes became humans - ecological and climatological factors. Pdf. 36 pag.
- Chapter 8: The role of runaway selection. Pdf.  44 pag.