CURRICULUM VITAE

2 september 1958: geboren te Heerlen, vervolgens woonachtig te Schaesberg, Heerlen, Lelystad, Ede. Havo & Vwo, 1977 en 1979, Chr. Streeklyceum, Ede.

1977 - 1979: Nederlands, R.U., Utrecht (propedeuse + ½ tweede jaar).

1979 - 1988: Wijsbegeert K.U., Nijmegen

1984 - 1988: Student-docent afdeling Filosofie, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, K.U.N. (R.U.N.), 4 jaar lang steeds 4 maanden, 9 groepen. Diverse gastcolleges aan andere faculteiten en redactie faculteitsblad Splijtstof .Daarnaast kort stage Stedelijk Gymnasium Nijmegen binnen het kader van het vak Onderwijskunde filosofie.

26 augustus 1988: Doctoraal Wijsbegeerte, cum laude, begeleider: Prof. Dr. P. van Tongeren

1990 - 1995: Onderzoeker in opleiding, afdeling Wetenschapsleer, Wijsbegeerte, K.U. Nijmegen (werkgever: N.W.O). Projecttitel: "Natuurlijke selectie en het ontstaan van de menselijke cultuur; sociobiologie, menswording en menswetenschap". Binnen dit kader werkgroepjes, vele voordrachten, gastcolleges, congressen in binnen- en buitenland.

1992-1993: Visiting Scholar, verblijf van een half jaar in Canada en V.S., eerst aan de Universiteit van Guelph, bij Prof. Michael Ruse (najaar 1992), daarna o.a. aan het Smith College, Northampton, bij Prof. S. Itzkoff. In deze context verschillende gastcolleges, ook bij psychologie U. of Hamilton, Ontario (Prof. M. Wilson).

1993: Docent Wetenschapsleer voor Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, Faculteit der Letteren, K.U.N. (inleidende cursus algemene wetenschapsleer).

1996: Toegevoegd docent, afdeling Toegepaste filosofie, Landbouw Universiteit Wageningen (inleidende cursus wetenschapsfilosofie voor niet-filosofie studenten).

1997-2002: Voltooiïng proefschrift, diverse publicaties, free-lance activiteiten.

3 juni 1998: Huwelijk met Edith Grosz
12 april 1999: geboorte zoon Bram.

18 december 2002: promotie, promotor: Prof. Dr. A. Derksen.

2002-2008: presentaties voor Studium Generale (Nijmegen, Tilburg (2x), Wageningen (7x), Amsterdam, Twente), ISVW, congressen, gastcolleges, cursussen, onafhankelijk onderzoek, inclusief onderzoeksvoorstellen, cursus Evolutie en Filosofie, ISVW, Leusden (november 2006 en juli 2008); elk jaar gastcolleges Wijsbegeerte R.U.G. (beoordeling: zeer positief); gastredacteur tijdschrift Filosofie (in 2005 en 2007). Onafhankelijk onderzoeker en publicist.

2004-2008: Docent Academisch Genootschap, Eindhoven, thema: evolutie en filosofie en voorjaar 2008 ook Kennismaking met de filosofie.