PUBLICATIES

a. Wetenschappelijke internationale  publicaties
1. - 1993. Ecological dominance and the final sprint in hominid evolution. Human Evolution, 8, 4: 265-273.
2. - 1994. Paradox and Tragedy in Human Morality. International Political Science Review, 15, 4: 347-378.
3. - 1994. Causes of our Complete Dependence on Culture. In: B. & A. Gardner, et. al., The Ethological Roots of culture, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 461-474.
4. - 1996. Was Homo erectus an ecological dominant species? In: John R.F. Bower & S. Sartono (eds.), Human Evolution in its Ecological Context, chapter 17. Leiden: Pithecanthropus Centennial Foundation, DSWO Press, 169-176.
5. - 1996. Back to Roy Wood Sellars: Why His Evolutionary Naturalism Is Still Worthwile. Journal of the History of Philosophy. 34, 3: 425-449.
6. - 1998. Why consciousness evolved. In: Ton Derksen (ed.), The Promise of Evolutionary Epistemology. Tilburg: Tilburg University Press, 101-130.
7. – 1999. Culture and the Evolution of the Human Mating System. J.M.G. van der Dennen, D. Smillie & D.R. Wilson (eds.), The Darwinian Heritage and Sociobiology, Westport & London: Praeger, 135-161.
8. – 2002. Why some apes became humans; competition, consciousness & culture. Nijmegen: P.S. Press. Dissertatie (promotie: 18 dec. 2002). (Lovend besproken door R. Corbey in het A.N.T.W., 96, 2, 162-3.)

b. Nederlandstalige, wetenschappelijke, publicaties, gereviewed
9. - 1993. Het ontstaan van de sociobiologie. Een revolutie door integratie. Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, (Gent), 38, 3: 237-274.
10. – 1991. Natuurlijke Selectie, Doelgerichtheid en een Uitzonderlijke Samenloop van Omstandigheden. Een kritiek op F. Soontiëns. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (voortaan A.N.T.W.), 83, 1: 69-82.
11. - 1992. De Dierlijke Rede, of: Kennen om te Overleven. A.N.T.W., 84, 2: 121-142.
12. - 1993. Aangeboren belevingsstructuren, Intenties en Symbolen. In: A.A. Derksen (red.), Themanummer: Het connectionisme van Paul Churchland. A.N.T.W., 85, 1: 128-137.
13. – 2000. Evolutionaire ethiek: kan dat? A.N.T.W., 92, 1: 63-84.
14. – 2006. Wat is menselijk? Wat is wenselijk? Evolutionaire ethiek en het ecologisch humanisme. Krisis, Tijdschrift voor actuele filosofie, 7, 1: 26-41.

C: Boek en bijdragen aan boeken
15. - 1989. Natuurlijke Selectie en de Tragiek van de Menselijke Idealen. Een Naturalistische Rechtvaardiging en Kritiek van Ethische Noties. Delft, Eburon (bewerking van scriptie).
16. - 1991. Van Grasspriet naar Eindpunt, Kant en de Richting van het Causale Proces. In: G. Debrock (ed.), Rationaliteit kan ook Redelijk zijn. Bijdragen over het Probleem van de Teleologie. Assen: Van Gorcum, 1991, 87-99.
17. - 1992. Friedrich Nietzsche's Flirt met Paradoxen en Chaos. Of: Waarom Nietzsche een Relativist bleef. In: P. Wouters & E. Heijerman (red.), Crisis van de Rede. Perspectieven op Cultuur. Assen: Van Gorcum, 239-249.
18. - 1993. De Kloof tussen Zin en Zijn. Darwinisme, Doelen en ons Zoeken naar Zin. In: R. van den Brandt (red.), Het Heil van de Filosofie, Ambo, Baarn, 116-147.
D: Bijdragen aan congresbundels
19. - 1992. Wat maakte de mens uniek? Evolutie en de menswetenschappen. In: Ronald Commers (red.), Acta Filosofiedag 1990, Rijksuniversiteit Gent, Filosofische Reeks, Delft: Eburon, 49-52.
20. - 1993. De vrije wil en de verwijtbaarheid, vermijdbaarheid en verwijderbaarheid van het kwaad. In: W. van Dooren & T. Hoff (red.), Aktueel Filosoferen. Eburon: Delft, 268-272.

21. - 1995. Bewustzijn en wereld in het evolutionair naturalisme van Roy Wood Sellars, In: M. ter Hark et al., Congresbundel Filosofiedag 1995, Eburon, Delft, 68-72.
22. - 1995. Welk recht heeft de sterkste? In: Dr. J.A.G. Gruppelaar & Dr. H.A.E. Zwart (red.), Congresbundel CEKUN-symposium "Ethiek als actualitijdsdiagnose", 6 oktober 1995, Nijmegen: CEKUN, 41-46.
23. - 1996. Lijden dieren? Bewustzijn  , biologische opdrachtgevers en de nieuwe filosofie van het D.I.E.R. In: G. Groot, H. Oosterlee & A. Prins (red.), Van Agora tot Markt. Delft: Eburon, 191-195.
24. - 1997. Sociobiologie: verkettering en transformatie. L. Pijnenburg (red.), Vijandbeelden in de Filosofie. Wageningen: LUW, 27-32.
25. - 1998. Terug naar de menselijke natuur?: toegepaste evolutionaire psychologie. M. Drenthen & A. Simons (red.), Al het goede uit de natuur, Ethiek op de tweesprong tussen zijn en behoren. Nijmegen: CEKUN Cahier, 37-50.

E: Populaire artikelen, zelf opgezette themanummers met eigen bijdrage
26. – 2005. Evolutie. Filosofie, 15, 3. Met daarin het voorwoord en het artikel “Evolutie: een uitdaging tot reflectie”, pag. 4-12, plus de redactie van het hele themagedeelte.
27. – 2007. De geest als natuurverschijnsel, Filosofie, 17, 4. Met daarin het voorwoord en het artikel “Wat is de functie van het bewustzijn?”, pag. 13-16 , plus de redactie van het hele themagedeelte.

F: Overige populaire artikelen
28. – 1990. Sociobiologie en Ethiek. Fundament en Dubbele Bodem der Moraal. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. 16, 5: 166-170.
29. - 1995. Evolutieleer versterkt het moreel besef. Volkskrant, 7 dec. 1995.
30. - 1996. Mijn kat kan lijden. Filosofie Magazine, 5, 9: 40-43.
31. - 1999. Evolutie, selectie en flexibiliteit. Filosofie Magazine, 8, 3: 3841.
32. - 2000. Ellebogenwerk en stress. Filosofie Magazine, 9, 8: 40-45.
33. - 2004. Evolutionaire kenleer. Hoe de biologie een oud filosofisch probleem oplost. Kunst en Wetenschap, 13, 2: 11-12.
34. – 2005. Het ontwerp van de ontwerper. Drie vragen over “intelligent design”. Kunst en Wetenschap, 14, 3: 5-6.
G: Recensies en discussies
35. - 1990. Natural Selection and the Tragedy of Human Ideals. A Naturalistic Justification and Critique of Ethical Notions (A synopsis). Human Ethology Newsletter, 5, 15.
36. - 1996. Bestaat het Groot Onbekend Ding? Naturalistische Glossen bij een Atheïstisch Manifest. A.N.T.W., 88, 2: 153-157.
37. - 1996. De functie van richtinggevende mythen: antwoord aan Herman Philipse. A.N.T.W., 88, 4: 304-307.
38. - 1997. Evolutie zonder energiekosten. A.N.T.W., 89, 4: 299-308 en Antwoord aan P.J. Zwart, zelfde nummer: 313.
39. - 2001. De cultuur van de Japanse aap (recensie van Frans de Waal, De aap en de shusimeester). Filosofie Magazine, 10, 8: 63.
40. - 2002. Recensie van Adriaan C. Lit, Tussen genoom en moraal. A.N.T.W., 94, 3, 237-8
41. -2004. Does intelligence arise from social complexity? (recensie van Frans de Waal & Peter Tyack (eds.), Animal Social Complexity). Human Ethology Bulletin, 19, 2: 7-13.
42. – 2007. Lemmata  “Sociobiologie”, “Naturalisme/Evolutionaire ethiek” in Marcel Becker et al.,Lexicon voor de ethiek, Van Gorcum, 2007: 229-232 & 300-302.

 TERUG