GEESTVERWANTEN

Nederlandse en Belgische filosofen die reflecteren over evolutie en filosofie zijn o.a. Johan Braeckman, Chris Buskes, Werner Callebaut, Raymond Corbey, Hans Dooremalen en Griet van derMassen.

Werner Callebaut werkte ooit in Luik en Maastricht, waar hij het volgens eigen zeggen niet volhield wegens het relativisme onder zijn studenten. Hij werd medeoprichter van het Konrad Lorenz instituut en zette daar een enorme database op op het gebied van evolutie en filosofie, het 'theory lab', te vinden op de site van het Konrad Lorenz Instituut:
Zie: http://www.kli.ac.at/theorylab/index.html

Nieuwe initiatieven op het gebied van evolutie en wijsbegeerte gaan uit van Johan Braeckman uit Gent:
http://www.johanbraeckman.be/
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag is een nieuwe site geopend:
http://www.evolutietheorie.be/

Hans Dooremalen is een filosoof met een steeds wisselende aanstellingen, die onderzoek verricht op het gebied van de philosophy of mind: http://www.hansdooremalen.nl/

Het boek Evolutionair denken van Chris Buskes is overal te vinden. Hetzelfde geldt voor Griet vandermassen met haar Darwin voor dames.

Jarenlang heb ik veel gehad aan de inspiratie van de European Sociobiological Society, de International Society for Human Ethology en de Human Behavior and Evolution Society. Een belangrijke Nederlandse vertegenwoordiger van beide eerste clubs is de Groningse agressie-onderzoeker Johan van der Dennen, die al decennia-lang werkt vanuit een sociobiologisch en evolutionair psychologisch paradigma. Zie: http://rint.rechten.rug.nl/rth/dennen/dennen.htm

Voor nog meer informatie over evolutie en het gevaar van het creationisme, zie onder andere: http://www.daaromevolutie.net