StartpaginaDe zwemlessenNationale Norm ZwemveiligheidSnorkelen / zwemvaardigheidSenioren zwemmenAqua-joggenVrij-zwemmenZwemfeestjes / afhuren zwembadPrijslijstBorstcrawlNieuws

Algemeen:

Startpagina

Contact

Licentie Zwem ABC

Huisregels

Privacyverklaring

Entree:

* Met het betreden van Zwemschool Van Geloof verklaart de bezoeker/ster zich bekend en akkoord met de algemene huisregels.

* Personen jonger dan 18 jaar die niet kunnen zwemmen zijn van harte welkom onder voorwaarde dat ze begeleid worden door iemand van 18 jaar of ouder.

Verantwoordelijkheid:

* De bezoeker betreedt de zwemaccommodatie op eigen risico.

* Tijdens verhuur (met voldoende gekwalificeerd toezicht) is eigenaar Harry van Geloof ten allen tijden gemachtigd om overal aanwezig te zijn.

Aansprakelijkheid:

* Zwemschool Van Geloof is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen, lichamelijk letsel toegebracht door derden of diefstal van persoonlijke eigendommen.

* De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.

* Alle aanwijzingen van de medewerkers van het zwembad dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Bij weigering kan verwijdering uit het zwembad volgen.

Zwemles:

* De leskaart dient voldaan te worden vóór aanvang eerste les en vervolgens vóór de afloopdatum (in de week van het “kijken”).

* Wij werken zonder contract of opzegtermijn (u zit nergens aan vast).

* Wij hebben geen inschrijfgeld of startkosten

* De leskaart is strikt persoonlijk.

* Restitutie wordt nimmer verleend.

* De zwemlessen gaan altijd door, uitgezonderd 6 weken zomer vakantie en officiele feestdagen.

* Feestdagen worden ingehaald.

* Afwezigheid wordt genoteerd (afmelden voor een enkele les is daardoor niet nodig).

* Een enkele gemiste les kan niet worden ingehaald.

* Bij ruime overschrijding van het gemiddelde aantal lessen (naar het diploma toe) zal (indien ruimte) getracht worden d.m.v. extra lessen het leerproces te versnellen. Extra lessen zijn kosteloos.

* De zwemzaal is tijdens de zwemlessen ten allen tijden vrij te betreden door ouders / verzorgers.

Klachten / vragen / opmerkingen:

* Eén aanspreekpunt: Harry van Geloof

* Tijdens de les, na de les of telefonisch kan een gesprek plaats vinden.

* Eventueel per e-mail .

Hygiëne:

* In het zwembad dient men voor het zwemmen te douchen doch in ieders geval schoon het water te betreden.

* Het dragen van schoeisel binnen de zwemzaal/voetenbak is niet toegestaan.

* Mensen die drager zijn van een besmettelijke ziekte en daarmee de gezondheid van andere bezoekers in gevaar brengen mogen geen gebruik maken van het zwembad.

* Tijdens het recreatief zwemmen is het niet toegestaan met kleding te zwemmen.

* Het nuttigen van etenswaren is in het zwembad niet toegestaan.

* Het meebrengen van breekbare voorwerpen is niet toegestaan.

Diefstal:

* Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Hinderlijk gedrag:

* Hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers en het personeel dient achterwege te blijven.

Niet toegestaan is:

* Schelden of grove taal gebruiken tegen personeelsleden en/of gasten.

* Personeel en/of gasten bedreigen (verbaal of non verbaal)Personeel en/of gasten discrimineren lijfelijk geweld tegenover personeel en/of gasten.

Gevaar:

* Kinderen zonder zwemdiploma of kinderen die niet voldoende zwemvaardig zijn dienen zwemvleugels of kurkjes te dragen.

* Duiken is niet toegestaan.

Huisdieren:

* Huisdieren worden in de zwemaccommodatie niet toegelaten met uitzondering van zorghonden.

Roken en drinken:

* Roken evenals het gebruik van alcohol is verboden binnen en buiten de accommodatie.

Foto en film:

* Het is bezoekers toegestaan tijdens de "kijk lessen" foto's en/of filmpjes te maken van van hun eigen kinderen.