2500 historische dagbladen in krantenkabinet van Paul Klein te Naarden

De hieronder opgesomde dagbladexemplaren, uit Nederland en uit enkele buurlanden (titels in blauwe letters uit België, in groene letters uit Frankrijk en in het rood uit Spanje), vormen de krantencollectie van Paul Klein. Daarbinnen zijn nog enkele deelcollecties te onderscheiden: kranten met verkiezingsuitslagen in het paars, dagbladen over Covid-19 (van januari tot juni 2020) in het bruin en speciale uitgaven van de International New York Times en titel-voorgangers in oranje. Nagenoeg al deze kranten zijn als volledig exemplaar aanwezig in zijn archief.
Deze gedrukte dagbladen laten op verschillende manieren zien wat onzichtbaar blijft bij een digitale versie (zoals op Delpher, zoals op de websites van de kranten, ook als de krant in pdf-formaat de lay-out nabootst). De collectie laat zien dat een krant is samengesteld uit twee of meer katernen, dat het formaat kan variëren van groot (broadsheet) via berliner naar tabloid. Gedrukte kranten hebben vroege en late edities (waarvan er meestal maar één op Delpher is terug te vinden). Kranten die zich richten op een groter gebied dan alleen de stad waar de centrale redactie is gevestigd, worden in verschillende edities uitgegeven, voor elke streek is er een eigen editie. Dan spreken we ook van kopbladen. Ook de naam van de krant is aan verandering onderhevig, vaak door fusie met andere krantetitels. En natuurlijk zijn er nulnummers, eerste uitgaven, laatste uitgaven, groot nieuws op de voorpagina. Wordt vervolgd …

datum naam van het dagblad editie de titel van het belangrijkste voorpaginabericht
24-3-1730 GAZETTE VAN ANTWERPEN
MOSCOUW, den 22. February. Heden is hier met onbeschryffelyke plechtigheden, ende onder eenen ongelooffelycken toeloop van Volk geschiet de begraeffenisse van wylen den Czar Peeter den II. welcker Lichaem uyt het Palleys door de voornaemste straeten...
22-2-1737 's GRAVENHAEGSE Vrijdaegse Courant.
ITALIEN. Napels, den 29 January. De spraek gaet, dat de Koning voor het eynde der aenstaende maend zal declareeren, met welke Princese hy zal trouwen.
27-11-1737 's GRAVENHAEGSE Woensdaegse Courant.
PORTUGAL. Lisbon den 22 October. Behalven de reeds gemelde Scheepen, zyn op deeze rivier nog gekomen, 't Engelsch oorlogschip van Kapt. Augustus ...
29-11-1737 's GRAVENHAEGSE Vrijdaegse Courant.
TURKYEN. Choczim den 30 October. De Seraskier Bassa van Bender, van den Grooten Heer ordre bekoomen hebbende, om alles tot het beleg van Oczakow ...
3-8-1740 's GRAVENHAEGSE Woensdaegse Courant.
PORTUGAL. Lisbon den 24 Juny. Den 18den deezer visiteerde de Koninginne de Kerk van N.D. del Necessitate, en die van 't Dominicaner Klooster. ...
16-12-1740 's GRAVENHAEGSE Vrijdaegse Courant.
PORTUGAL. Lisbon den 9 November. Op deeze Rivier zyn gearriveert Andries Haselwood, ...
4-1-1741 's GRAVENHAEGSE Woensdaegse Courant.
VERVOLG der AENMERKINGEN van den Keurvorst van Beyeren. Het Weener Hof pretendeert zedert dien tyd, ...
22-2-1741 's GRAVENHAEGSE Woensdaegse Courant.
INGEMERLAND. PETERSBURG den 31 January. Men verzeekert, dat een defensieve Alliantie tusschen dit Hof en den Koning van Pruyssen geslooten is, waer in de Hooge Contractanten ...
17-10-1796 DAGVERHAAL DER HANDELINGEN VAN DE NATIONAALE VERGADERING
Vervolg der Deliberatien over het Rapport van den Burger Teding van Berkhout, op het Voorstel van den Burger Okhuysen.
20-4-1808 LEEUWARDER COURANT
LUCERN, den 25. Maart. Ons Bondgenootschap heeft een nieuw bewys ontfangen van de voortduurende bescherming en deelneming van Keizer Napolein.
24-10-1808 KONINKLIJKE COURANT.
HOLLAND. AMSTERDAM den 23 October. Bij koninklijk decreet, van den 18den dezer maand, zijn benoemd tot leden van het Wetgevend Ligchaam: ...
31-10-1811 COURRIER D'AMSTERDAM / COURIER VAN AMSTERDAM
BINNENLANDSCHE BERIGTEN. NAARDEN, den 21 October. Heden hebben wij het onschatbaar geluk genoten, Z.M. DEN KEIZER EN KONING in deze stad te zien aankomen. De maire en zijn adjuncten, begeleid door ...
27-4-1822 JOURNAL DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS
Mgr le chancelier et les secrétaires de la chambre des pairs ont eu l'honneur de présenter au Roi le projet de loi adopté dans la séance d'hier ..
4-3-1827 LE CONSTITUTIONNEL,
Paris, 3 MARS, CONCEPTION HEUREUSE DE M. DE VILLÊLE, Voici un de splus grands phénomènes que aient jamais étonné le monde. Il a été possible, relativement aux journaux, de rendre plus mauvais ...
3-5-1827 LE CONSTITUTIONNEL,
EXTERIEUR. POLOGNE. Des bords de la Vistule, 15 avril. (Correspondance particulière). On se rapelle que le général Diebitsh, chef d'état-major de l'empereur de Russie, fut envoyé en Géorgie, il y a plusieurs mois, pour prendre ...
11-2-1829 DE WEKELIJKSCHE NIEUWS-BODE
Mijne Reis als BODE (om alles in het Wereldrond te observeeren,) volbragt hebbende, kwam ik te AMSTERDAM binnen rijden, mij werd aldaar verhaald, . .
30-5-1829 JOURNAL DU HAVRE
EXTÉRIEUR. ANGLETERRE, Londres, 28 mai,- On parle, en bourse, de propositions de paix qu'aurait faites la Russie, et qui seraiient arrivées à Chumla; mais on conteste l'authenticité de ce bruit.
8-6-1829 REVUE COMMERCIALE ET MARITIME DU HAVRE.
NAVIRES EN CHANGEMENT DANS LES DIVERS PORTS DE FRANCE
27-11-1831 De Atlas
OVERZIGT VAN HET NIEUWS DER WEEK. Leopold heeft den tekst van het door de Londensche conferentie vooraf vastgestelde vredestraktaat aangenomen ...
28-12-1832 FIGARO
LES PILOTES DE L'IROISE. ROMAN MARITIME, PAR M. ÉDOUARD CORBIÈRE *.
28-12-1834 LE MESSAGER
NOUVELLES ETRANGERES. TURQUIE. - CONSTANTINOPLE, 25 novembre - La paix paraît assurée pour quelque temps en Orient: ..
8-1-1836 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel gedeelte. Kennisgeving. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM; Gezien de dispositie van H.E.G.A. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ...
1-1-1838 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
2-1-1838 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
3-1-1838 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte, BURGERLIJKE STAND, Afgiften van Extracten voor Lotelingen . . .
4-1-1838 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte, BURGERLIJKE STAND, Afgiften van Extracten voor Lotelingen . . .
1-2-1838 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
14-8-1838 frank-furter Ober-Postamts-Zeitung.
Frankfurt, 13. August, Guizot's fijnkretistische Friedensvorschläge. (Zweiter Artikel). Die geistigen Lebenskräfte haben in dem heutigen Europa ihre Richtung . . .
18-7-1839 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel gedeelte. Kennisgeving. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM; Gelet op de Ordonnancie op het Voermanswezen te Amsterdam ...
7-1-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte, BURGERLIJKE STAND, Afgiften van Extracten voor Lotelingen . . .
23-1-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
3-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
6-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Generale Opgaaf wegens Trouw, Geboorte, Overlijden en Echtscheidingen, . . .
7-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. (No. 17.) DISPOSITIE van den 25sten Januarij . . .
8-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE, LIGTING 1840 . . .
14-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
24-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
26-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. ZETTING VAN HET BROOD . . .
28-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
29-2-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE, LIGTING 1840 . . .
17-3-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
20-3-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. De Commissaris van het Marktwezen der Stad Amsterdam brengt ter kennisse van de Belanghebbenden, dat de VOORJAARS-MARKT . . .
24-3-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
25-3-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
30-3-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DISPOSITIE van den 24sten Maart . . .
24-4-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
25-4-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
29-4-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
30-4-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
1-5-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. De Commissaris over de Publieke Werken dezer Stad . . .
2-5-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
4-5-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Stads Armen-Scholen. . . .
6-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Burgerlijke Stand . . .
9-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ . . .
10-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ . . .
11-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
12-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
13-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ . . .
15-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
16-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Amortisatie-Syndicaat. . . .
17-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ . . .
18-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
19-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. TENTOONSTELLING van voortbrengselen van SCHILDER-, . . .
20-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. De Kommissaris over de Stedelijke Accijnsen en Belastingen . . .
22-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
23-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
24-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
25-6-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. De Permanente Commissie uit het Amortisatie-Syndicaat, . . .
15-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
19-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
20-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
24-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
25-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND, . . .
26-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Ter Stads-Drukkerij is, voor den prijs van 30 Cents, verkrijgbaar gesteld het REGLEMENT en TARIEF voor het Veer tusschen Amstrdam en Apeldoorn. . .
29-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
BIJVOEGSEL TOT DE AMSTERDAMSCHE COURANT
31-8-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
16-11-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Burgerlijke Stand. . . .
26-11-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
27-11-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
28-11-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. KENNISGEVING. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM, . . .
30-11-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
De Kamerheer Ceremoniemeester verwittigt bij deze alle diegenen, die ten Hove zijn voorgesteld, dat H.H. M.M. de KONING en de KONINGIN, . . .
12-12-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. De Permanente Commissie uit het Amortisatie-Syndicaat. . . .
24-12-1840 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. DE STAATSRAAD, GOUVERNEUR VAN NOORD-HOLLAND, . . .
17-8-1841 AMSTERDAMSCHE COURANT.
Officieel gedeelte. Kennisgeving. BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD AMSTERDAM geven mits dezen aan alle belangstellenden te kennen, dat de Oefening in het Schieten naar den Schijf door het derde Bataillon ...
8-8-1843 DEN ANTWERPENAER:
Laetste tydingen uyt Spanjen. TELEGRAFIEKE BERIGTEN. Bayonne, 3 augustus. Het beleg van Sevilliea is opgeligt in den nagt van den 25 tot den 26 dezer. Den regentis op Kadix getrokken.
2-7-1846 DE TIJD. NOORD-HOLLANDSCHE COURANT.
Ziedaar de Tijd nu in onze hoofdstad. De taak, die wij op ons hebben genomen, ...
25-7-1852 PROVINCIALE FRIESCHE COURANT.
Notificatie.
14-10-1852 DE NEDERLANDER. NIEUWE UTRECHTSCHE COURANT
Waarvoor is men, blijkens de discussiën van 28 en 29 September, in de Tweede Kamer vooral beducht? Voor het Droit Divin.
6-11-1852 Opregte Zaturdagsche HAARLEMSCHE COURANT
WEENEN, 1 November, Naar men verneemt, zijn de conferenties over de handels-aangelegenheden van Duitschland reeds eergisteren, ...
8-11-1852 Opregte Maandagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 4 November, [Uit bijzondere brieven.] Voor zoover men thans reeds kan nagaan, zal de Tweede-Kamer in eenen nog meer behoudenden geest zijn samengesteld, dan de vorige vergadering, ...
10-11-1852 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
FRANKFORT, 7 November. Men verzekert thans, dat de opruiming van de overblijfselen der duitsche vloot eindelijk voortgang zal hebben, ...
16-11-1852 Opregte Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT
FRANKFORT, 13 November. Eergisteren heeft de bondsvergadering eene zitting gehouden, waarin echter slechts aangelegenheden van ondergeschikt belang zijn overwogen.
18-11-1852 Opregte Donderdagsche HAARLEMSCHE COURANT
WEENEN, 13 November. Ter eere van den Grootvorst-troonopvolger van Rusland en de overige hem verzellende vorstelijke personen, is hier ter stede eene grote parade gehouden, ...
23-11-1852 Opregte Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT
FRANKFORT, 20 November. De zitting van de Bonds-vergadering van eergisteren heeft nauwelijks een uur geduurd.
24-11-1852 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 20 November. Uit Weenen wordt gemeld, dat de Graaf van Chambord voornemens zoude zijn, om het protest, 't welk hij onder zijne aanhangers in Frankrijk heeft laten verbreiden, ...
27-11-1852 Opregte Zaturdagsche HAARLEMSCHE COURANT
VAN DEN RIJN, 25 November. Brieven uit Italie melden, dat de sardinische Wetgevende Vergadering, na eene prorogatie van vier maanden, hare werkzaamheden heeft hervat.
29-11-1852 Opregte Maandagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 25 November. De Koning heetf zich naar Frankfort a.d. Oder begeven, om bij de begrafenis van wijlen den minister v. Thile, dezen staatsman, die sedert jaren zijn vriend en raadsman was, de laatste eer te bewijzen.
4-12-1852 Opregte Zaturdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 1 December. Men spreekt meer en meer van eene samenkomst van den Koning met de Keizers van Oostenrijk en van Rusland, welke in Warschau zoude plaats hebben, ...
6-12-1852 Opregte Maandagsche HAARLEMSCHE COURANT
FRANKFORT, 2 December. Door eene engelsche vereeniging is een bod gedaan van 600,000 fl. voor zes vaartuigen van de duitsche vloot.
8-12-1852 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN 5 December [Uit bijzondere berigten.] Prins Karel van Pruissen heeft onlangs op de jagt een val van het paard gedaan ...
10-12-1852 Opregte Vrijdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 7 December. Men verneemt, dat de fransche gezant bij het Hof van Pruissen reeds voorloopig berigt heeft gegeven aan de Regering van den Staat van de in Frankrijk plaats gehad hebbende verandering van den regeringsvorm, ...
11-12-1852 Opregte Zaturdagsche HAARLEMSCHE COURANT
VAN DEN RIJN, 9 December. Men verzekert, op grond van berigten uit Berlijn, dat er, na de laatste stemmingen der Gedeputeerden, eenige verandering in de houding der partijen is gekomen, ...
14-12-1852 Opregte Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 11 December. [Uit bijzondere berigten.] Z.K.H. Prins Karel is in zooverre hersteld, dat nopens zijn toestand geene verdere bulletins zullen worden uitgegeven.
15-12-1852 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
FRANKFORT, 12 December. Uit Weenen wordt gemeld, dat de v. Brück de reis naar Berlijn heeft aangenomen.
16-12-1852 Opregte Donderdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 13 December. [Uit bijzondere berigten.] In de Eerste-Kamer van de pruissische Wetgevende Vergadering is de meerderheid der leedenvan oordeel, dat, ofgschoon het verkiezingsreglement slechts voior den tijd van één jaar is geoctroijeerd, ...
17-12-1852 Opregte Vrijdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BERLIJN, 14 December. [Uit bijzondere berigten.] Het gerucht, dat men een bezoek van den Keizer van Oostenrijk te verwachten heeft, wordt bevestigd.
8-1-1856 Opregte Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT
BIJVOEGSEL behoorende tot de Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT, over het nieuws van de eerste uitgave, nl. 8 januari 1656
14-3-1860 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
Tusschen de Hoven van Weenen, Berlijn en Petersburg hebben onderhandelingen plaats ten aanzien van de meest doeltreffende middelen, die zouden kunnen worden aangewend ter oplossing van de italiaansche verwikkelingen.
19-12-1860 Opregte Woensdagsche HAARLEMSCHE COURANT
WEENEN, 15 December. De keizerlijke besluiten zijn uitgevaardigd, bij welke de heer v. Schmerling tot minister van Staat, in stede van den heer Goluchowski, en de ...
7-1-1861 Opregte Maandagsche HAARLEMSCHE COURANT
WEENEN, 2 Januarij. De wijze, op welke Z.M. de Keizer den hongaarschen graaf Teleky heeft ontvangen en in vrijheid gesteld, ...
6-1-1863 Opregte Dingsdagsche HAARLEMSCHE COURANT
Langs een omweg heeft men kennis bekomen van de nota, welke de oostenrijksche minister v. Rechberg naar Parijs heeft gezonden, ...
23-2-1864 ALGEMEEN HANDELSBLAD.
INHOUD VAN DE JONGSTE ZONDAGS-EDITIE. ENGELAND. Aankomst van den Prins van Leiningen te Osborne. Zitting van het Huis der Gemeenten. Slechting der vestingwerken van Corfu. ...
2-2-1869 DE TIJD.
Het Gouden Jubelfeest van PIUS IX
8-2-1869 DE TIJD.
Wij zeiden onlangs dat Spanje thans veel gelijkenis heeft met Frankrijk in 1793 - minus de guilllotine.
22-2-1869 DE TIJD.
BERIGT. Geabonneerden op "de Tijd" worden herinnerd aan de verpligting om de abonnements-gelden ...
5-3-1869 DE TIJD.
Voortdurend komen er berigten uit Italë, hoe de revolutie aldaar er op rekent, dat zij dit jaar haar slag zal slaan en Rome bereiken.
12-3-1869 DE TIJD.
In onzen Vastebrief hebben Wij U, B.G., reeds gesproken over het aanstaand Algemeen Concilie, waarvan Wij U de plecgtige opening tegen het einde van dit loopend jaar aankondigden.
16-3-1869 DE TIJD.
Tot onze verwondering heeft de Tweede Kamer in hare zitting van ll. Zaterdag met eene meerderheid van 41 tegen 31 stemmen aangenomen het wets-ontwerp, waarbij het zegel op de dagbladen en de advertentiën wordt afgeschaft.
19-3-1869 DE TIJD.
Dat de liberale afschaffers der belasting van de zegelwet onlogiesch handelen bij deze afschaffing en het handhaven der schoolwet, hebben wij heden, in verband met ons artikel van eergisteren, aan te toonen.
22-4-1869 DE TIJD.
Op het voorstel van den heer Thorbecke heeft de Tweede Kamer gisteren, met eene meerderheid van negen stemmen, het voorstel van den heer Heemskerk c.s. tot aanmerkelijke uitbreiding van den census buiten behandeling gesteld.
26-4-1869 DE TIJD.
De houding der liberale schrijvers en redenaars tegenover de bestrijding hunner beginselen van katholieke zijde moet waarlijk bevreemding wekken.
28-4-1869 DE TIJD.
Op de banken der school heeft nooit een leerling gezeten of hij heeft ook bij de eerste kennismaking van La Fontaine's zoo aanschouwelijke voorstelling van den kikvorsch, die zich opblaast, ...
29-4-1869 DE TIJD.
Het liberalisme van onzen tijd beroemt zich vooral op zijn verlichting, het kent en weet en ziet alles veel beter, dan ooit eenige andere eeuw, die de onze voorafgegaan is, heeft gedaan.
1-5-1869 DE TIJD.
In ons nummer van den 26n ll. hebben wij de aandacht onzer lezers gevestigd op sommige valsche en de ware vrijheid doodende beginselen, ...
19-7-1871 SOERABAIASCH HANDELSBLAD.
Uitbestedingen. Vrijdag den 21 Juli, op het residentiebureau, voor de levering van eenige artikelen ten behoeve van de gevvangenis te Grissee
23-4-1874 SOERABAYA-COURANT
PLAATSELIJKE BERICHTEN. SOERABAIA, 23 APRIL. Atchin. Een achterstaand particulier telegram van Pinag berast het niet opbeurend bericht dat onze troepen ...
11-7-1876 DE LOCOMOTIEF.
What we do in such cases. Ons verzoek, eenige maanden geleden gedaan, dat er uit Nederland een commissie zou worden gezonden, om over den toestand, ...
31-7-1876 JAVA-BODE.
BERICHT. Wordt beleefd verzocht om franco-toezending van de ABONNEMENTSGELDEN voor het TWEEDE HALFJAAR 1876.
13-9-1882 LEIDSCH DAGBLAD. Namiddag-editie. Namiddageditie. LEIDEN, 12 September
15-6-1886 HAAGSCHE COURANT.
Z. Ex. de minister van Buitenl. Zaken zal op 16 Juni a.s. den leden van de te 's-Hage bijeengekomen confernetie tot wering van den drankverkoop in de Noordzee een diner aanbieden.
22-5-1887 HET VADERLAND
HET BANKOCTROOI
2-6-1888 NIEUWSBLAD van het NOORDEN
Aan allen! Bij het begin van de uitgave van dit Volksblad willen wij de lezers iets aanbieden als een aandenken.
7-10-1892 DE TIJD.
De Joodsche "Cabbala". IV Slot. Een tweede zonderling verschijnsel is de rol, die de moderne Cabbala in het Jodendom speelt.
28-10-1892 LEIDSCH DAGBLAD. Tweede blad. Tweede blad. Leiden, 27 October.
21-12-1892 Zaanlandsche Courant.
Haagsche Brieven. De Minister van Marine heeft Zaterdag in de Tweede Kamer zijn drie schepen gekregen.
3-10-1899 De Standaard
Uit de Pers. In het Verre Oosten. Voor eenigen tijd maakten wij melding van de interessante beschouwingen in de N.R.Ct. over een deelnemen van Nederland aan de beweging, ...
24-9-1902 Le petit Bleu DU MATIN
Declaration du Dr. Thiriar au "Petit Bleu" sur LES CIRCONSTANCES FUNÈBRES DE SPA ET le retour du Roi à Luchon
10-7-1903 DE TIJD.
De lectuur der leerlingen onzer openbare Hoogere-Burgerscholen. Enige weken geleden maakten wij melding van het bericht, ...
15-7-1903 DE TIJD.
Belangen van Tuin- en Landbouw. II (Slot).
10-3-1905 De Standaard
Een socialistisch dorado.
18-3-1905 De Standaard
Uit de Pers. Collectie onwaarheden. De Nederlander wijst op wat sommige bladen hun lezers op den mouw durven spelden, om het volk op te zetten tegen de aanhangige onderwijsnovelle ...
18-12-1905 HET VOLKSDAGBLAD
Kropotkine over zijn land.
24-8-1911 HAAGSCHE COURANT.
ANALYTISCH VERSLAG
3-9-1914 LE COURRIER DE L'ARMÉE
VIVE LE ROI - Les armées mobilisées
6-1-1915 ZAANLANDSCHE COURANT.
Officieel Gedeelte. Afkondiging Kohieren. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zaandam brengen ter openbare kennis: dat het 3e suppletoir kohier der Plaatselijke directe belasting naar het Inkomen ...
11-11-1918 LA BELGIQUE
LA DÉLIVRANCE !
12-11-1918 Le Bruxellois
L'ARMISTICE EST CONCLU - Retour du bourgmestre MAX
18-11-1918 LE SOIR EDITION AB LA BELGIQUE RECONQUISE : AU ROI ALBERT
19-11-1918 Le Matin
LA MARCHE TRIOMPHALE DE LA LIBÉRATION
24-11-1918 LA NATION BELGE 4e édition (3 h.m.):1 ster UN MAGNIFIQUE PROGRAMME DE RENOVATION NATIONALE
19-6-1919 LE SOIR EDITION B met 4 editievierkantjes LA VISITE DU PRÉSIDENT WILSON - De Walt Whitman à Woodrow Wilson
2-6-1920 LA CORRESPNDENCIA DE ESPAÑA
COMENTANDO Mientras pueden venir a Madrid los mendigos y vagos d etoda España será inútil cuanto se haga para extirpar la mendicidad y la vagancia
3-6-1920 LA ÉPOCA
Término de una huelga
9-2-1923 DE MAASBODE OCHTENDBLAD DE ACTIE IN HET ROERGEBIED - EEN FRANSCH-DUITSCH MIJNWERKERSCOMPLOT? - DE KOLENBLOKKADE
2-5-1924 DAGBLAD VAN ROTTERDAM
Stadsnieuws. Onderscheiding. Tot officier in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd d eheer C.J. Struyk, ...
3-5-1924 DE AVONDPOST AVONDEDITIE Uit het Binnenland. : Samenzwering in Indië. : DE HOOFDAANLEGGERS GEARRESTEERD.
12-2-1929 LEIDSCH DAGBLAD
Een ramp voor Leiden en voor geheel ons land.
13-5-1930 VOORWAARTS
Mr. Pieter Jelles Troelstra overleden
23-12-1933 de Java-Bode
"De Vlucht van de Pelikaan" / Van der Lubbe ter dood veroordeeld?
19-2-1934 LA NATION BELGE 4e édition (3 h.m.):1 ster LA BELGIQUE EN DEUIL - LE ROI EST MORT
20-3-1934 LEIDSCH DAGBLAD
H.M. DE KONINGIN-MOEDER HEDENOCHTEND OVERLEDEN
20-3-1934 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE H.M. DE KONINGIN-MOEDER HEDENOCHTEND OVERLEDEN
27-3-1934 Nieuwe Leidsche Courant
PLECHTIGE UITVAART VAN H.M. DE KONINGIN-MOEDER
28-5-1934 MAANDAGOCHTENDBLAD
ZWITSERLAND WAS STELLIG STERKER
4-7-1934 ALGEMEEN HANDELSBLAD OCHTENDBLAD Bij het overlijden van Prins Hendrik
27-6-1935 VOORWAARTS
?
31-8-1935 GAZET VAN ANTWERPEN 3 editiesterren Verhalen en bijzonderheden over het vreeselijk ongeval
7-12-1936 DE NOORDERPOST
De gezondheidstoestand van den H. Vader
7-1-1937 De Telegraaf OCHTENDBLAD 7 JANUARI 1937
4-2-1937 La Unión EDICION DE LA TARDE EL EXCMO. SR. JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, A QUIEN RENDIMOS HOMENAJE DE SUBORDINACION Y RESPETO, CON MOTIVO DE SU ESTANCIA EN ESTA CIUDAD
27-5-1937 VOORWAARTS EXTRA EDITIE Mussert verpletterend geslagen
31-1-1938 ALGEMEEN HANDELSBLAD 3e EXTRA EDITIE Een Prinses op Soestdijk geboren
1-3-1938 De Standaard
DE VERDEELING VAN DE ARBEIDSOPBRENGST
14-6-1938 Algemeen Handelsblad OCHTENDBLAD REGEERING HOUDT VAST AAN CENTRAAL VLIEGVELD
23-9-1938 Algemeen Handelsblad AVONDBLAD CHAMBERLAIN EN HITLER STELLEN EISCHEN
23-9-1938 Algemeen Handelsblad OCHTENDBLAD GENERAAL JAN SYROVY TSJECHISCH PREMIER
20-4-1939 DE MAASBODE OCHTENDBLAD ?
28-8-1939 De Telegraaf AVONDBLAD met 1 editiester NEDERLAND MOBILISEERT MORGEN.
1-9-1939 De Telegraaf OCHTENDBLAD met 1 editiester HITLER PUBLICEERT ZIJN EISCHEN
2-12-1939 DE MAASBODE OCHTENDBLAD Rusland steunt zijn aanval met oproer-propaganda.
22-1-1940 VOORWAARTS
Periodieke verloven Weer verleend met ingang van Woensdag aanstaande
7-3-1940 VOORWAARTS
Wil Rusland vrede sluiten?
11-3-1940 VOORWAARTS
Von Ribbentrop in Rome
30-4-1940 VOORWAARTS
Nieuwe geallieerde en Duitse troepen in Dombaas-gebied
3-5-1940 MAANDAGOCHTENDBLAD
CHAMBERLAIN OVER DE OPERATIES IN NOORWEGEN
6-5-1940 De Gooi- en Eemlander
DE STRIJD IN NOORWEGEN Hevge gevechten in het gebied rondom Narvik
7-5-1940 De Gooi- en Eemlander
De militaire operaties in Noorwegen - De geallieerden verstevigen hun greep op Narvik / De intrekking der verloven
7-5-1940 DE MAASBODE AVONDBLAD Verloven ingetrokken. Verlofgangers moeten onverwijld terugkeeren.
8-5-1940 De Gooi- en Eemlander
DE STRIJD IN NOORWEGEN Duitsche mijnen in de Narvikfjord gelegd
8-5-1940 VOORWAARTS
Lagerhuis over de Noorse veldtocht
9-5-1940 De Gooi- en Eemlander
Hofmeester Koorens tot 15 1/2 jaar veroordeeld / Onjuiste berichtgeving (pag. 2) / Geen buitenlandsche verkeersvliegtuigen meer op Schiphol (pag. 8)
11-5-1940 De Gooi- en Eemlander
Het optreden van de Duitsche parachutetroepen / Bommen op Belgische steden
24-5-1940 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Avondblad A - Beknopte Stadsuitgave De Duitsche troepen bereiken de Lijs Doornik genomen
28-5-1940 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Avondblad A - Beknopte Stadsuitgave Koning Leopold capituleert met zijn leger
3-7-1940 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Ochtendblad Beknopte Stadsuitgave Een aaneenschakeling van onstuimige doorbraken
25-7-1940 VOORWAARTS
Compromisvoorstel van Hull te Havana / De sociale en culturele taak van de V.A.R.A.
15-8-1940 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Ochtendblad Beknopte Stadsuitgave "De ineenstorting van Engeland binnen zestig dagen mogelijk"
25-8-1940 LE PAYS RÉEL (geen editiesterren) Rupture des pourparlers entre la Hongrie et la Roumanie
1-11-1940 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT Avondblad A - Beknopte Stadsuitgave De Italiaansche opmarsch geschiedt in twee richtingen
29-11-1940 LE CRI du PEUPLE de Paris
LE MARÉCHAL PÉTAIN définit l'objet de la collaboration franco-allemande
30-12-1940 DAGBLAD VAN ROTTERDAM MIDDAG-EDITIE ZEEGEVECHT IN DEN ATLANTISCHE OCEAAN
20-5-1941 BRÜSSELER ZEITUNG
Pariser Verhandlungen weiter im Fluss
6-9-1941 Le NOUVELLISTE de L'ORNE
Un appel du Maréchal aux Anciens Combattants: UN SEUL GOUVERNEMENT, UNE SEULE POLITIQUE . . .
10-11-1941 HET VOLK
Werk- en kinderschoenen in de eerste plaats! - Beperkingen daar, waar zij het minst drukken - Nu alles op de bon is
19-11-1941 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT OCHTENDBLAD Talrijke vliegtuigen boven Moskou
26-11-1941 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT OCHTENDBLAD Het Europeesche eenheidsfront in wording
2-5-1942 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT OCHTENDBLAD Iedere werker beseffe vóór alles dienaar te zijn van zijn volk
20-8-1942 LE PAYS RÉEL 1 editiester Les Anglais sont chassés des côtes de l'Europe
1-10-1942 Noordbrabantsche Courant
HITLER SPRAK IN HET SPORTPALAST TE BERLIJN.
2-10-1942 Noordbrabantsche Courant
STEEDS DIEPER IN STALINGRAD.
3-10-1942 Noordbrabantsche Courant
ORLOWSKA BESTORMD.
14-12-1942 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
MUSSERT LEIDER VAN HET NEDERLANDSCHE VOLK
26-1-1943 DEUTSCHE ZEITUNG in den Niederlanden
Kampfgeist der Ostfront der Garant für den Endsieg
31-12-1943 NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT Avondblad A 100 jaar
28-1-1944 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
Doorbraak bij Belaja Zerkof verijdeld
17-7-1944 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
AANVALLEN IN NORMANDIE MISLUKT
25-7-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Na den aanslag op den Führer
26-7-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Het totale gebruik van arbeidskrachten voor den oorlog
2-8-1944 Het Nieuws van den Dag - DUITSCH WEERMACHTBERICHT ZWARE STRIJD IN NORMANDIË DUURT VOORT
10-8-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE De stridj ten Z. van Caen woedt voort
22-8-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Verdere druk op de fronten in Zuid- en West-Frankrijk
25-8-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Druk op de distantieeringen in Noord- en Zuid-Frankrijk
30-8-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Distantieeringen ten N. van de Seine
5-9-1944 HAAGSCHE COURANT. 2 sterren Uitzonderingstoestand afgekondigd. Van heden af om 8 uur binnen. Alle samenscholingen verboden. BEKENDMAKING
6-9-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Aanvallen op een breed front van Leuven-Namen-Sedan
9-9-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Hevige strijd bij Luik en bij Metz
21-9-1944 AMERSFOORTSCHE COURANT
Zware strijd in Midden-Nederland
23-9-1944 AMERSFOORTSCHE COURANT
Felle Duitsche aanvallen bij Arnhem-Nijmegen
26-10-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Gevechten in het gebied Tilburg-'s-Hertogenbosch
30-12-1944 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT AVONDBLAD STADSUITGAVE Weinig verandering aan het Westelijke front
8-2-1945 De Residentiebode
SOVJETRUSSEN VALLEN AAN WEERSKANTEN VAN FRANKFURT EN TEN WESTEN VAN KUESTRIN OVER 90 K.M. AAN
13-2-1945 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Uitbreiding slag in Neder-Silezië
8-3-1945 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
TOEGENOMEN HARDHEID VAN DEN AFWEERSLAG AAN DEN RIJN
7-4-1945 HET VADERLAND
GEVECHTSFRONT OVER GROOTE BREEDTE LANGS DE LEK
13-4-1945 Het Parool
CANADEEZEN HEBBEN THANS VASTE VOET OVER DE IJSSEL / PRESIDENT ROOSEVELT overleden
24-4-1945 DE WAARHEID (Groningse editie) Hitler commandeert zelfmoordcommando's Duitsche linies ten Westen van de Oder doorbroken!
24-4-1945 Het Dagelijks Nieuws
DE STRIJD IN NEDERLAND - ER IS WEINIG NIEUWS - ...
25-4-1945 Het Dagelijks Nieuws
VLIEGTUIGEN ZULLEN VOEDSEL AANVOEREN VOOR BEZET NEDERLAND
26-4-1945 DE VRIJE PERS
Mededeling van het geallieerde opperbevel
27-4-1945 DE VRIJE PERS
Levensmiddelen door de lucht
28-4-1945 DE VRIJE PERS
Bonnen.
29-4-1945 DE VRIJE PERS
BULLETIN; ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE AANGEBODEN, DOCH NIET AANVAARD
30-4-1945 DE VRIJE PERS
DE VOEDSELPAKKETTEN
30-4-1945 Friesch Dagblad
DAS REICH EEN CHAOS De Russne dringen op naar de Kanselarij Mussolini terechtgesteld
1-5-1945 ALGEMEEN HANDELSBLAD
HEROISCHE STRIJD IN HET CENTRUM VAN BERLIJN
1-5-1945 DE VRIJE PERS
REGERINGSVERKLARING
2-5-1945 ALGEMEEN HANDELSBLAD
Adolf Hitler gesneuveld.
2-5-1945 DE VRIJE PERS
WAARSCHUWING
3-5-1945 ALGEMEEN HANDELSBLAD
EINDPHASE STRIJD OM BERLIJN
3-5-1945 DE VRIJE PERS
SAN FRANCISCO
3-5-1945 DE VRIJE PERS
Na Hitler Berlijn gevallen
4-5-1945 Het Dagelijks Nieuws
DE LIQUIDATIE VAN DE STRIJD IN DUITSCHLAND ...
5-5-1945 "DE TELEX"
NEDERLAND HERREZEN - VRIJ
5-5-1945 DE WAARHEID EDITIE VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN; Extra Editie Bevrijd en vereend voorwaarts naar een nieuwe tijd!
5-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
BEVRIJD!
5-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
BEVRIJD!
5-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
HET GROTE NIEUWS DER CAPITULATIE!
5-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
BEVRIJD! / Leiden bevrijd!
5-5-1945 HET PAROOL/Leidsch Nieuwsblad Leidse editie NEDERLAND BEVRIJD, LEIDEN ONTZET, HOLLAND GERED.
6-5-1945 KRONIEK van de WEEK
REDE van H.M. de KONINGIN
7-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
MEDEDELING VAN DE REDACTIE
7-5-1945 HET PAROOL EDITIE VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN BEVRIJDING MET VERTRAGING - Duitsche tegenwerking tot het laatste
7-5-1945 KRONIEK VAN DE WEEK
PROCLAMATIE
7-5-1945 Nieuwe Leidsche Courant (geen editiesterren) HET GEWELD ONTTOGEN.
7-5-1945 Trouw UITGAVE VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Nu!
8-5-1945 DE WAARHEID
DAG DER OVERWINNING! Triomftocht der Canadezen
8-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
DE STRIJD IN EUROPA TEN EINDE. ...
8-5-1945 Nieuwe Leidsche Courant (geen editiesterren) Radiorede van H.M. de Koningin.
8-5-1945 UTRECHTSCH KATHOLIEK DAGBLAD HET CENTRUM
DE BEVRIJDENDE LEGERS IN ONZE STAD
9-5-1945 HET DAGELIJKS NIEUWS
TER AFSCHEID
9-5-1945 HET PAROOL EDITIE VOOR AMERFOORT EN OMGEVING NIEUWE VRIJHEID / De oorlog in Europa is geëindigd
9-5-1945 LA LIBRE BELGIQUE
L'Allemagne a capitulé !
9-5-1945 Nieuwe Leidsche Courant (geen editiesterren) HET VOORLOPIGE BEWIND.
10-5-1945 De Nieuwe Amsterdammer EERSTE EDITIE Jubelmiddag op den Dam
10-5-1945 HET PAROOL
Onvergetelijk vrijheidsfeest op den Dam
11-5-1945 DE WAARHEID EDITIE VOOR AMERSFOORT EN OMGEVING De distributie onder de loupe
11-5-1945 Trouw
KRONIEK VAN DE WEEK Het eind van den oorlog in Europa
12-5-1945 De Nieuwe Amsterdammer EERSTE EDITIE Vol verwachting klopt ons hart Hongerig Amsterdam wordt geholpen
12-5-1945 DE WAARHEID
Waakzaamheid tot het uiterste
12-5-1945 VERITAS
Schuld en boete. Een week van ongeëvenaarde wereldhistorische geneurtenissen ligt achter ons.
15-5-1945 HET PAROOL EDITIE VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Wie "Het Parool" geleid hebben
17-5-1945 HET PAROOL EDITIE VOOR ROTTERDAM EN OMSTREKEN Benoemingen / Voedselverrassing vóór Pinksteren / NOG EVEN WACHTEN op de tram!
18-5-1945 HET VRIJE VOLK (editie uitgegeven op Hekelveld, Amsterdam) Kolen, kolen, kolen! Het allesbeheersende probleem voor de stad Amsterdam
19-5-1945 Trouw EDITIE VOOR HET ZUIDEN Problemen van een Christelijk-Nationale Partij.
25-5-1945 Trouw
Onze Regeering weer terug in Den Haag / De dood van Hitler
1-6-1945 HET PAROOL Zwolse editie Sociale Politiek een arbeidsplan noodzakelijk / "Het Parool" als dagblad Belangrijk bericht aan onze lezers
4-6-1945 HET PAROOL Editie voor Zwolle en omstreken Doel en streven van "Het Parool" Onafhankelijk Dagblad
6-6-1945 LEEUWARDER KOERIER
Naar een nieuwe Regering
7-6-1945 DE WAARHEID EDITIE VOOR AMERSFOORT EN OMGEVING Fout na de eerste wereldoorlog thans niet herhaald / Hitler's lijk gevonden
7-6-1945 Nieuwe Leidsche Courant (geen editiesterren) Onze strijd tegen Japan.
12-6-1945 HET VRIJE VOLK (editie voor Amersfoort) Kupers over eenheid / Morgen rijdt de Zeister tram weer!
15-6-1945 DE WAARHEID EDITIE VOOR AMERSFOORT EN OMGEVING Het besluit zekerheidstelling belastingen
23-6-1945 HET PAROOL EDITIE VOOR AMERFOORT EN OMGEVING NIEUWE REGEERING GEVORMD
29-6-1945 DE WAARHEID EDITIE VOOR AMERSFOORT EN OMGEVING Van vlaggedoek en porceleinen jeeps
9-7-1945 de Volkskrant 1 ster FLITSEN UIT BEZET DUITSLAND Schaamteloze mentaliteit bij grootste deel der bevolking
11-7-1945 la cité nouvelle 2 editiesterren IMAGES DE BERLIN / FEMMES MARTYRES A AUSCHWITZ
4-8-1945 HET PAROOL 1 editiester KABINET-ATLEE GEVORMD
8-8-1945 LE QUOTIDIEN 2 editieruiten Le gouvernement sera procéder aux élections législatives, mais . . . au début de mars, soit dix-huit mois après la libération
10-8-1945 De Nieuwe Nederlander
Radiorede van Truman Nooit meer oorlog!
14-8-1945 Trouw
JAPAN GEEFT ZICH OVER
15-8-1945 LA NATION BELGE 4 editiesterren Le Japon a capitulé
21-8-1945 Le Peuple 2 sterren LE CONGRES DES METALLURGISTES vote la Déclaration de Principes de la F.G.T.B. et confirme la fusion
25-8-1945 De vrije Alkmaarder
Amerika wil "cash"
30-8-1945 HAAGSCH DAGBLAD HET PAROOL 's-Gravenhage, Delft en omstreken Eerste Koninginnedag in een bevrijd Nederland
1-9-1945 ONS NOORDEN 3 sterren De viering van de Koninginnedag
7-9-1945 la cité nouvelle 2 editiesterren LE GENERAL EISENHOWER est arrivé à Bruxelles
11-9-1945 DE MAASBODE 3 editiestippen Een zeer ernstige zaak
22-9-1945 Het Vrije Volk
Gespannen toestand op Java
27-9-1945 ALGEMEEN HANDELSBLAD
DEBLOKKEERING NA 3 OCTOBER
12-10-1945 DE MAASBODE 2 editiestippen Minister Beel's eerste optreden
13-10-1945 l'éclair 2 editiesterren Après ss triomphale visite à Bruxelles le général de Gaulle a regagné Paris
13-10-1945 Trouw
Dreigementen van Soekarno
15-11-1945 La Dernière Heure 1 editiester Vive Winston Churchill - Le libérateur du monde arrive ajourd'hui
29-11-1945 NATIONALE ROTTERDAMSCHE COURANT
Het proces tegen Mussert
4-12-1945 AMSTERDAMSCH DAGBLAD
Mountbatten presideert te Singapore / DE RIJKSDAGBRAND was geheel het werk van Goering
11-12-1945 AMSTERDAMSCH DAGBLAD
WAVELL STELT EXTREMISTEN AAN DE KAAK
11-2-1946 Haagsch Dagblad
Nederland stelt voor: Gemeenebest Indonesië, deelgenoot van het koninkrijk
20-2-1946 Trouw
Mussert vecht voro zijn laatste kans
22-2-1946 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE VELUWE
Geen onderhandelingen voor 1 Maart?
18-5-1946 Het Vrije Volk
Stembus heeft vernieuwingspolitiek onzeker gemaakt
31-5-1946 Het Vrije Volk
Terugslag van onvervulde verwachtingen Geen verschuivingen van zee grote betekenis C.H.U. boekte de meeste winst / De nieuwe Eerste Kamer
11-6-1946 HET PAROOL
Seyss Inquart verdedigt zich
28-6-1946 DE TIJD
1845-1945
8-8-1946 Strijdend Nederland
De Parijsche conferentie Zal Triëst het grote twistpunt worden?
4-9-1946 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje Twee katholieke wethouders in het college van B. en W.
17-10-1946 Trouw
TIEN NAZILEIDERS TERECHTGESTELD -Goering pleegde ter elfder ure zelfmoord
19-10-1946 NATIONALE ROTTERDAMSCHE COURANT 1 editiester Grenzen en organisatie der overheidsvoorlichting
7-11-1946 NEW YORK Herald Tribune EUROPEAN EDITION Republicans Win House and Senate in U.S. Landslide: Dewey is Elected
27-11-1946 Algemeen Dagblad
Nog steeds vechten in Indië
29-3-1947 Dordtsch Dagblad
Mijnwerkers brachten kameraden een laatste groet
29-3-1947 HET PAROOL 1 editiester Nieuwe betoogingen in Britsche zone
20-6-1947 GOUDSCHE COURANT
Indonesische delegatie accepteert Ned. nota
23-4-1948 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Het europese herstelplan Het eerste jaar zal Nederland 599,6 millioen dollar ontvangen
16-6-1948 Utrechtsche Courant 2 editiesterren BEKENDMAKING Terugvordering in krijgsgevangenschap van reserve-officieren van land- en zeemacht
8-7-1948 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) REGERINGSCOALITIE VERLIEST TWEE ZETELS
27-8-1948 HET ROTTERDAMSCH PAROOL
TEN AFSCHEID - EEN HALVE EEUW OP DE TROON
1-9-1948 DE NEDERLANDER
Scheidende vorstin ontvangt grootse hulde in het Amsterdams Stadion: allerwege een drukke Koninginnedag
1-9-1948 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Hoofdstad juichend middelpunt van jubileumfeest
1-9-1948 Nieuwe Leidsche Courant
Nederland was gisteren één feestende familiekring!
4-9-1948 Gooische Klanken
Prinses Juliana neemt de troon over van Koningin Wulhelmina
4-9-1948 HET PAROOL H.G. KONINGIN JULIANA EN HAAR VIER DOCHTERTJES
4-9-1948 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) KONINGIN JULIANA EN HAAR VIER DOCHTERTJES
4-9-1948 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) KONINGIN JULIANA EN HAAR VIER DOCHTERTJES
7-9-1948 DE NEDERLANDER
KONINGIN JULIANA IS INGEHULDIGD!
7-9-1948 HET PAROOL 1 editiester KONINGIN JULIANA PLECHTIG INGEHULDIGD
7-9-1948 HET ROTTERDAMSCH PAROOL
Een jonge dappere koningin werd plechtig ingehuldigd
7-9-1948 Nieuwe Leidsche Courant
"Zo staat dit volk thans eensgezind om Uwe troon"
8-9-1948 DE NEDERLANDER
Gouden koets trok door de hoofdstad / Najaarsbeurs te Utrecht is gisteren geopend
8-9-1948 Nieuwe Leidsche Courant
Jaarbeursdirectie ziet naaste toekomst nogal somber in / Groots bloemencorso voor Kon. Familie
9-9-1948 DE NEDERLANDER
De regering-Schuman is na twee en een halve dag bewind afgetreden
9-9-1948 HET PAROOL TER HERINNERING KONINGIN JULIANA EN HAAR GEZIN
9-9-1948 HET PAROOL 1 editiester Koningin bezoekt met de prinsesjes het eiland Marken en Hoorn
10-9-1948 Gooische Klanken
De statiefoto's Er ging heel wat aan vooraf
10-9-1948 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) KONINGIN JULIANA EN HAAR GEZIN
30-12-1948 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Vijandelijkheden worden weldra gestaakt
3-1-1949 LEIDSCH DAGBLAD
Overzicht der zuiveringsacties op Java
8-2-1949 DE MAASBODE 3 sterren Kard. Mindszenty tot levenslang veroordeeld
23-4-1949 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) Nanking binnengerukt
23-6-1949 Het Vrije Volk
P.v.d.A.: zetelwinst in Rotterdam, Den Haag en vele andere Zuidhollandse steden
24-6-1949 Het Vrije Volk
"Roermond" van K.L.M. neergestort
13-7-1949 Het Vrije Volk
"Franeker" met 45 inzittenden tegen heuvel te pletter gevlogen
3-9-1949 Het Vrije Volk "NIEUWS UIT DE SLEUTELSTAD" (editie voor Leiden) ONS LAND GAAT ROL SPELEN IN TRUMANS STOUTMOEDIG PLAN
10-10-1949 Franc-Tireur Edition de 5 heures Après deux jours de consultations JULES MOCH ESPÈRE "PASSER" A L'ASSEMBLÉE
14-12-1949 HET ROTTERDAMSCH PAROOL
Dr H.M. Hirschfeld wordt Hoge Commissaris in Indonesië
14-12-1949 Nieuw Utrechts Dagblad
Dr H.M. Hirschfeld wordt Hoge Commissaris in Indonesië
17-12-1949 Nieuw Utrechts Dagblad
Vrije Nederlanders hebben hard maar niet zuinig gewerkt / ir. Sukarno tot president gekozen
6-5-1950 HET PAROOL
Beroering in West-Duitsland over lot krijgsgevangenen
6-10-1950 Nieuwe Leidsche Courant
1920-1950 JUBILEUMUITGAVE 1950
3-3-1951 ONS NOORDEN
Prof. Romme's ontwerp-program door vijf fracties aanvaard / Geen spoorlijn over de Afsluitdijk
26-6-1952 Het Gooi en Ommeland GRATIS OCHTENDEDITIE (5 uur) 4sterren P.v.d.Arbeid behaalde het hoogste stemmen-aantal
5-1-1953 Algemeen Handelsblad jubileumnummer Symposion/'s Lands hart
1-2-1953 Het Vrije Volk EXTRA-EDITIE WATER VERBREEKT Z'N BOEIEN; NOODTOESTAND IN Z.-HOLLAND
2-2-1953 Haarlems Dagblad EXTRA EDITIE Wind en water schonden Nederlands kusten
2-2-1953 Het Vrije Volk EXTRA-EDITIE DODENCIJFER NATIONALE RAMP STIJGT VAN UUR TOT UUR
2-2-1953 Het Vrije Volk
HONDERDEN VERKEREN NOG IN BENARDE POSITIE
2-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje STORMVLOED EIST BIJNA 400 DODEN
2-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Erfvijand overrompelde slapend Nederland
3-2-1953 AMERSFOORTSCHE COURANT (avondblad, op groot formaat) Zuid-Hollandse eilanden zijn zwaar getroffen
3-2-1953 Haarlems Dagblad
Op Schouwen, Tholen en Goeree zijn nog vele duizenden in nood
3-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje EEN MILLIOEN MENSEN IN GROTE NOOD
3-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Nederland: wrede droom van pijn en puin
4-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje ELLENDE, NIETS DAN VRESELIJKE ELLENDE
4-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Bijna 200.000 hectare overstroomd
5-2-1953 Haarlems Dagblad
Schouwense bevolking thans voor drie-kwart geëvacueerd
5-2-1953 Het Vrije Volk
GOEREE BIJNA WEGGESPOELD; FLAKKEE VECHT OM ZIJN LEVEN
5-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje GOEREE-OVERFLAKKEE WEGGEVAAGD
5-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Hele dorpen door het water verzwolgen
6-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje FEITELIJKE REDDINGSWERK VOLTOOID
6-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Herstel der dijken zal maanden duren
7-2-1953 Algemeen Dagblad 3 editiesterren GROOTSTE ELLENDE IS ACHTER DE RUG
7-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje EERSTE SCHREDE TOT HERSTEL GEZET
7-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Amerika steekt ons helpende hand toe
9-2-1953 Algemeen Dagblad 3 editiesterren VANDAAG AANVAL OP ALLE FRONTEN
9-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje IJZIGE SNEEUW BEMOEILIJKT DE ARBEID
9-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Een wit rouwkleed lag over Nederland
10-2-1953 Algemeen Dagblad 3 editiesterren REGERINGSNOTA OVER WATERSNOOD
10-2-1953 NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT 1 editierondje ONMIDDELLIJK SNEL HERSTEL DER DIJKEN
10-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Kosten dijkherstel overtreffen draagkracht getroffenen
11-2-1953 Algemeen Dagblad 3 editiesterren KLEMMENDE VRAGEN EN CRITIEK
12-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Rapport afdamming zeegaten wordt gepubliceerd
13-2-1953 Algemeen Dagblad 3 editiesterren HET HERSTEL VORDERT GESTAAG
13-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** De bij voorbaat mislukte reis
14-2-1953 NIEUWSBLAD van het NOORDEN *** Zierikzee moet binnen drie dagen evacueren
15-2-1953 HET VADERLAND Bijzondere foto-editie Getroffen, maar herrijzend land
26-2-1953 Het Gooi en Ommeland
"Klein Europa" wil spoedige vorming van Europees leger
7-3-1953 De Rode Vaan 1 editiester STALIN IS OVERLEDEN
19-4-1955 de Volkskrant 1 ster Einstein overleden
20-4-1955 ZEEUWSCH DAGBLAD
KWESTIE-FORMOSA NIET IN BANDOENG TER SPRAKE
31-8-1955 de Volkskrant geen editiester HET HUISHOUDBOEKJE NA 1 SEPTEMBER
25-11-1955 Algemeen Dagblad 1 editiester FOKKERS "FRIENDSHIP" VLOOG
11-8-1956 DE SCHIEDAMMER HET ROTTERDAMSCH PAROOL
REDDERS DALEN TOT 907 M. Hitte van 46 graden
24-10-1956 DE TIJD B ster ster Hongarije komt in opstand
24-10-1956 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
Nationalistische betoging en onlusten in Boedapest
25-10-1956 Algemeen Dagblad 1 editiester HONGARIJE IN VOLLE OPSTAND
27-10-1956 Algemeen Dagblad 1 editiester OPSTANDELINGEN WINNEN VELD
30-10-1956 DE TIJD 2 sterren ISRAEL VALT EGYPTE BINNEN
21-1-1957 Trouw
Gomoelka vrijwel zeker van grote zege
3-11-1960 Haagsch Dagblad
LEGER BETREKT POSTEN IN ONRUSTIG ALGIERS
8-1-1962 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 3 editiesterren Treinramp bij Harmelen kost zeker 80 levens
9-1-1962 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 3 editiesterren Aantal doden bij treinramp gestegen tot negentig
1-5-1962 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster JUBELEND FESTIJN IN AMSTERDAM!
1-5-1962 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Honderdduizenden vierden zilveren bruiloft
2-5-1962 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster GROOTS GALADINER IN AMSTELHOTEL
2-5-1962 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Feërieke vaart door grachten van hoofdstad - Groep van hoge gasten op het feest der vorsten
3-5-1962 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster GRANDIOOS DINER EN BAL BESLOTEN FEESTELIJKHEDEN OP DE "ORANJE"
3-5-1962 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Stralend feest op Oranje als slot
28-11-1962 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren PRINSES WILHELMINA VANNACHT OVERLEDEN
8-12-1962 HET VADERLAND
- (Wilhelmina van Oranje plechtig bijgezet in grafkelder van Nieuwe Kerk)
8-12-1962 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Nederland neemt afscheid van de Moeder des Vaderlands
10-12-1962 Nieuwe Haagsche Courant
Kordaat Brits optreden tegen opstand Broenei
29-12-1962 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster ZWARE STRIJD IN EN OM ELISABETHSTAD / Europa blijft gevangen in greep van de koude
31-12-1962 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster SNEEUW - SNEEUW - SNEEUW
2-1-1963 De Telegraaf 1 editiester KOUDE WORDT NOG HEVIGER
16-5-1963 Nieuwe Leidsche Courant
PvdA EN VVD DE VERLIEZERS Drie zetels voor de Boerenpartij
4-6-1963 de Volkskrant 1 ster PAUS VAN HET CONCILIE OVERLEDEN NA VIER SMARTELIJKE DAGEN
3-7-1963 DE KANAALSTREEK
Beel probeert het toch zonder de socialisten
26-7-1963 Nieuwe Leidsche Courant
KERNSTOP: AKKOORD IS BEREIKT / Zeker duizend doden bij aardbeving in Skoplje
27-7-1963 Nieuwe Leidsche Courant
Zuid-Slavië in rouw na aardbeving
24-10-1963 Nieuwe Leidsche Courant
Gasveld nog twee maal zo rijk
23-11-1963 De Telegraaf 1 editiester KENNEDY VERMOORD
23-11-1963 de Volkskrant 1 ster JOHN KENNEDY VERMOORD IN DALLAS
23-11-1963 HAAGSCHE COURANT
KENNEDY VERMOORD
23-11-1963 Nieuwe Leidsche Courant
Wereld vervuld met afschuw over de moor dop president Kennedy
25-11-1963 Algemeen Dagblad 3 editiesterren OSWALD NEERGESCHOTEN
25-11-1963 De Telegraaf 1 editiester NU OSWALD VERMOORD
25-11-1963 de Volkskrant 1 ster Eigenaar van nachtclub schiet Oswald voor politiebureau neer / AFSCHEID VAN HAAR MAN
26-11-1963 De Telegraaf 1 editiester AANGRIJPEND AFSCHEID van president John F. Kennedy
27-11-1963 De Telegraaf 1 editiester METAAL: 9% LOONSVERHOGING / RUBY WAS "ZOEK" TIJDENS AANSLAG OP KENNEDY
30-1-1964 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren VERBAZING IN NEDERLAND
8-2-1964 Het Vrije Volk EXTRA-EDITIE Prins Carlos is de man
10-2-1964 De Telegraaf 1 editiester Prinses Irene's hartsvriendin onthult in Madrid VERLOVING NOOIT VERBROKEN
10-2-1964 de Volkskrant geen editiester Irene en Carlos naar Amsterdam en Den Haag - Rechten op Nederlandse troon opgegeven
25-3-1964 ALGEMEEN HANDELSBLAD.
Meer ongevallen, maar minder doden dan in 1963 - 1969 MENSEN LIETEN HET LEVEN
8-4-1964 De Telegraaf 1 editiester IRENE VERLAAT NEDERLAND
1-2-1965 HET ROTTERDAMSCH PAROOL EXTRA EDITIE Na burgemeesterschap van 12½ jaar in Rotterdam: Knap magistraat vertrekt
10-3-1965 Nieuws van de Dag EXTRA EDITIE PRINSES MARGRIET VANDAAG VERLOOFD met Pieter van Vollenhoven
10-3-1965 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Prinses Margriet verloofd met Pieter van Vollenhoven
11-3-1965 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Hele koninklijke familie op Soestdijk verenigd
3-6-1965 Nieuwe Haagsche Courant
Winst voor boeren en communisten
3-6-1965 Nieuwe Leidsche Courant
Winst voor boeren en communisten
10-3-1966 ALGEMEEN HANDELSBLAD.
Nederland zat aan de televisie - BEWOGEN BRUILOFT
10-3-1966 UTRECHTS NIEUWSBLAD 5 sterren Beatrix stralende bruid
11-3-1966 Nieuwe Haagsche Courant
OP REIS, MAAR WAARHEEN?
24-3-1966 Nieuwe Leidsche Courant
HARDSTE KLAP VOOR DE PvdA
2-6-1966 Nieuwe Leidsche Courant
BOEREN ZETTEN OPMARS VOORT
21-6-1966 De Zaanlander
COENTUNNELNUMMER
6-2-1967 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
Polsen Noord-Vietnam in "interessant en delicaat stadium"
16-2-1967 DE TIJD
K.V.P. en P.v.d.A. KOMEN OP NA-OORLOGS DIEPTEPUNT
16-2-1967 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE GROOT VERLIES VOOR K.V.P.
16-2-1967 Nieuwe Leidsche Courant
STERK D'66-DEBUUT: ZEVEN ZETELS
20-2-1967 LE FIGARO NATIONALE DERNIÈRE ; 2 sterren CHINE: RUMEURS contradictoires sur la reprise en main du pays par les forces maoïstes / MORT à Princeton du physicien Robert Oppenheimer
28-4-1967 De Telegraaf (geen editiester) Feestvreugde in het hele land EEN PRINS VAN ORANJE
28-4-1967 De Telegraaf (geen editiester) 20.03 uur: Feestvreugde in het hele land EEN PRINS VAN ORANJE
28-4-1967 Nieuwe Leidsche Courant
HET IS EEN PRINS!
16-5-1967 Trouw
KENNEDY-RONDE GESLAAGD
26-5-1967 Algemeen Handelsblad 2 editiesterren Israël overweegt actie
24-6-1967 GAZET VAN ANTWERPEN
GROTE TOP TE GLASSBORO
9-7-1967 Le Monde 2 sterren GUERRE CIVILE AU NIGÉRIA
12-7-1967 DE SCHIEDAMMER HET ROTTERDAMSCH PAROOL
Resultaten in Vietnam baren V.S. zorgen
22-7-1967 HET LAATSTE NIEUWS editie "L B" Tsjombe wordt uitgeleverd
24-7-1967 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) NOODTOESTAND DETROIT
15-12-1967 Nieuw Utrechts Dagblad
Geruchten over terugkeer van Constantijn
15-12-1967 UTRECHTS NIEUWSBLAD
Rome: speculaties over terugkeer Konstantijn
27-12-1967 Schager Courant
Afgezant is reeds in Athene gearriveerd KEERT KONSTANTIJN WEL TERUG?
28-12-1967 Haarlems Dagblad
Forse stijging abonnementenaantal
4-1-1968 Het Vrije Volk (nationale editie) Ruim 12000 man hoeft niet in dienst
4-1-1968 Het Vrije Volk (editie voor Haarlem) Defensie laat ruim 12000 man thuis
3-2-1968 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) ZWARE AMERIKAANSE VERLIEZEN IN HUE
10-2-1968 Algemeen Handelsblad 3 editiesterren Geen kernwapens bij Khe Sanh
13-3-1968 DE TIJD
SENATOR McCARTHY BEHAALT SUCCES
25-5-1968 France Soir 8e EDITION 200 blessés Quartier Latin - POMPIDOU INVITE LES SYNDICATS DEMAIN 15 H. - De Gaulle s'adresse au pays ce soir à 20 h.
15-6-1968 France Soir 1 stip, "FG" L'ODÉON ÉVACUÉ La Sorbonne nettoyée
7-8-1968 DE GELDERLANDER 1 ster Bespreking van Biafra en Nigeria gaat slecht / WERKLOOSHEID GEDAALD
22-8-1968 De Telegraaf 1 editiester NA OVERVAL OP TSJECHOSLOWAKIJE: Dubcek ontvoerd door de Russen
23-8-1968 De Telegraaf 1 editiester Tsjechisch protest overstemt tankgeratel Russen stuiten op muur van verzet
26-8-1968 De Telegraaf 1 editiester Taai verzet van Svoboda, maar: Russen BLIJVEN - met 20 divisies!
27-8-1968 De Telegraaf 1 editiester SVOBODA MOEST BLIJVEN
28-8-1968 De Telegraaf 1 editiester TSJECHEN ZIJN VERBITTERD
29-8-1968 de Volkskrant (1 editiester) MOSKOU WAARSCHUWT DOEBSEK Roemenië weer bedreigd / HUMPHREY VER VOOR
31-8-1968 Trouw 2 stippen TSERNIK: VLUCHT NU 'T NOG KAN
9-9-1968 De Rotterdammer
Staalgiganten zijn het eens: Wilton wordt verdeeld
10-12-1968 Beverwijkse Courant
RHODESIE VOOR FAILLISSEMENT
10-12-1968 Haarlems Dagblad
MANSHOLT DOET GEEN CONCRETE VOORSTELLEN
10-12-1968 IJmuider Courant
RHODESIE VOOR FAILLISSEMENT
3-1-1969 LE SOIR 3 stippen (=Dernière édition nuit) Entrevue de Gaulle-Zorine sur le Moyen-Orient
3-1-1969 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
DE CRISIS IN HET MIDDEN-OOSTEN Diplomatiek overleg over optreden Grote Vier
28-4-1969 De Telegraaf 1 ster DE GAULLE TREEDT AF - Referendum werd zijn Waterloo
28-4-1969 de Volkskrant (1 editiester) De Gaulle: "Ik treed af" - Pompidou heeft beste kans - ALAIN POHER TIJDELIJK PRESIDENT
21-7-1969 Algemeen Dagblad 1 editiester MENS OP MAAN
21-7-1969 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Na behouden landing Armstrong en Aldrin - EERSTE STAPPEN OP DE MAAN
21-7-1969 de Volkskrant (1 editiester) Amstrong en Aldrin zijn behouden geland - EERSTE MENS OP DE MAAN
21-7-1969 Haarlems Dagblad
Eerste mens betreedt maan
21-7-1969 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) MENS OP MAAN
21-7-1969 Nieuwe Leidsche Courant
MENSEN WANDELEN OP DE MAAN
21-7-1969 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
MENS ZET VOET OP MAAN
19-12-1969 Vlaardings Dagblad
DIT IS UW STAD DIT IS UW KRANT
23-1-1970 Het Nieuwsblad van het Zuiden
Israëli's bezetten Egyptisch eiland in Golf van Suez
2-2-1970 Maas- en Roerbode
Paus Paulus: celibaat kan men niet laten vallen
19-3-1970 DE GELDERLANDER LAATSTE EDITIE (Nijmegen) RUIM 31 PROCENT VAN KIEZERS BLEEF THUIS
19-3-1970 Nieuwe Leidsche Courant
BEPERKT VERLIES VOOR KVP
4-6-1970 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) AANZIENLIJKE ZETELWINST VOOR CPN
30-9-1970 Algemeen Handelsblad
Palestijnen melden aanval op Irbid
30-9-1970 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Israël bereid tot verlenging van bestand / Israël zal situatie in Egypte niet uitbuiten
30-9-1970 NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT
Israël bereid tot verlenging van bestand / Bestand in Jordanië vrijwel ongeschonden
30-9-1970 NRC HANDELSBLAD nulnummer Dit is een dummy van het nieuwe avondblad NRC Handelsblad en Handelsblad NRC
1-10-1970 HANDELSBLAD NRC
Datum van gesprek over Berlijn vervroegd
1-10-1970 NRC HANDELSBLAD
Datum van gesprek over Berlijn vervroegd
1-10-1970 NRC HANDELSBLAD
Datum van gesprek over Berlijn vervroegd
1-10-1970 NRC HANDELSBLAD nulnummer Portret van een krant (12 paginagrote portretten van Philip Mechanicus)
16-10-1970 DE TIJD
Duizend man politie ingezet tegen Zuidmolukkers
16-10-1970 DE TIJD
Woonoord van Zuidmolukkers op wapens doorzocht
18-12-1970 Diario de Mallorca
CENTENARES DE MILES DE MADRILEÑOS EXPRESARON SU ADHESION AL JEFE DEL ESTADO
18-12-1970 Vlaardings Dagblad
Glas voor balkons moet van gemeente afgebroken worden
18-3-1971 Dagblad voor de Zaanstreek
Luchtmacht van VS onmachtig boven Laos
29-3-1971 Vlaardings Dagblad
Van der Veen aanvaardt benoeming niet Oud-wethouder keert definitief niet terug in de raad
29-4-1971 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) REGERINGSPARTIJEN VERLIEZEN MEERDERHEID IN KAMER
15-5-1971 DE TIJD
Wij gaan door met DE TIJD! doe mee
20-8-1971 Trouw 4 editiestippen Explosie in Delft: tenmiste 2 doden
20-8-1971 Trouw (geen editieteken) Explosie in Delft: 1 dode, 8 gewonden
30-9-1971 HET ROTTERDAMSCH PAROOL
Auto rijden kost in '72 f 150 méér
21-2-1972 Brabants Nieuwsblad roosendaal e.o. PRESIDENT NIXON IN PEKING
21-2-1972 DE STEM EDITIE VOOR ROOSENDAAL e.o. Veel meer geld of er komen acties
17-3-1972 De Nieuwe Krant
"Geen loonstop tegen zin bedrijfsleven"
5-9-1972 LEIDSCH DAGBLAD
Na moordaanslag Palestijnse terroristen in Olympisch dorp EIS ISRAËL: STOP DE SPELEN
6-9-1972 LEIDSCH DAGBLAD
ALLE NEGEN GIJZELAARS DOOD
2-10-1972 NRC HANDELSBLAD
Wat is daarvan terecht gekomen?
24-10-1972 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) Uurstaking in Italië tegen fascistische bomaanslagen
25-10-1972 DE WAARHEID (posteditie) Uurstaking in Italië tegen fascistische bomaanslagen
25-10-1972 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) PvdA-Kamerfractie stemt voor oorlogsbegroting
28-10-1972 Haarlems Dagblad
BESTUUR NVV GAAT WEG
4-11-1972 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie WEST Rotterdamse politie zoekt grootscheeps naar heroïnehandel
8-11-1972 LEIDSCH DAGBLAD
NIXON WINT VERPLETTEREND
11-11-1972 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) In één jaar 1200 miljonairs erbij
30-11-1972 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Politiek midden springt uit elkaar
30-11-1972 DE WAARHEID (bezorgde en losse verkoop-editie) Zwaar verlies voor confessionele regeringspartijen
30-11-1972 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE V.V.D. EN P.P.R. GROTE WINNAARS
30-11-1972 NRC HANDELSBLAD EDITIE: HANDELSBLAD Verkiezingsuitslag maakt kabinetsformatie moeilijk
14-3-1973 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) KVP wil van Burger meer zekerheden
18-7-1973 France-Soir 7e c LA MAISON-BLANCHE TRUFFÉE DE MICROS - Nixon faisait enregistrer toutes les conversations et toutes les communications téléphoniques
3-5-1974 le QUOTIDIEN de Paris
TOUS D'ACCORD: VIVE LA FRANCE!
13-5-1974 le QUOTIDIEN de Paris
LE SOCIAL DEMAIN A LA UNE
30-5-1974 Nieuwe Haagsche Courant
Groei lijkt uit VVD en PPR - CDA gaat vooruit
17-6-1974 le QUOTIDIEN de Paris
NIXON PAIE LA TOURNEE
18-6-1974 Libération
La reprise en main U.S.
31-8-1974 DE TIJD
Van der Stoel als held in Athene onthaald
6-9-1974 de Tijd
EXORCISME: HEEL NEDERLAND NAAR DE DUIVEL
2-12-1974 le QUOTIDIEN de Paris
CITROEN: FONDS PUBLICS DEPENSES PRIVEES...
3-12-1974 le QUOTIDIEN de Paris
LES COMPTES DES MILLES ET UNE NUITS
31-1-1975 Het Vaderland
Wiegel krijgt vage toezegging van Den Uyl: HOOP VOOR BEDRIJFSLEVEN
30-4-1975 DE WAARHEID (nationale editie: geen Amsterdamse pagina's) VIETNAM BEVRIJD
1-5-1975 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Nieuw bewind in Saigon
19-6-1975 OFFICIËLE PRIJSCOURANT
-
21-6-1975 DAGBLAD VAN HET OOSTEN
Vergeer nieuwe voorzitter - De Zeeuw krijgt in KVP geen voet aan de grond
21-6-1975 TUBANTIA
Vergeer nieuwe voorzitter - De Zeeuw krijgt in KVP geen voet aan de grond
27-8-1975 EL NOTICIERO UNIVERSAL
HA ENTRADO EN VIGOR EL DECRETO - LEY ANTITERRORISMO
27-8-1975 La Prensa
JUSTICIA RIGUROSA Decreto-Ley sobre prevención del terrorismo
30-10-1975 ABC - Hora de cierre LA SALUD DE FRANCO
17-11-1975 La Región EDICION AEREA PARA EUROPA IMPORTANTES MEDIDAS ECONOMICAS / FRANCO GRAVISIMO
21-11-1975 ABC - VIVO EN LA HISTORIA
21-11-1975 ya
DESDE HOY, CAPILLA ARDIENTE EN EL PALACIO REAL
29-11-1975 PUEBLO EDICION NACIONAL ARIAS NAVARRO SE ENTREVISTO AYER CON EL REY
10-2-1976 NRC HANDELSBLAD WEEKEDITIE Mistige dagen
9-5-1976 LA VANGUARDIA
MATARO: "JORNADAS DE LES ARTS CATALANES"
27-8-1976 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) PRINS GEEFT FOUTEN TOE
27-8-1976 HET PAROOL STADSEDITIE PRINS ERKENT FOUTEN
4-11-1976 La Región EDICION AEREA PARA EUROPA CARTER, PRESIDENTE
17-12-1976 LA LIBRE BELGIQUE 1 ster, zonder groene steunkleur ARRESTATIONS D'UN SUSPECT APRES L'ENLEVEMENT DE JOHANNA BERBERS
10-2-1977 EL PAIS (geen editieteken) Relaciones plenas con la URSS, Hungría y Checoslovaquia
27-3-1977 HERALDO DE ARAGON
LOS REYES DE ESPAÑA REGRESARON A MADRID
26-5-1977 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Tweede kabinet Den Uyl in zicht
26-5-1977 HET PAROOL STADSEDITIE Stembus levert PvdA ongekend grote zege
31-5-1977 De Telegraaf 1 ster TOESTAND NOG MUURVAST
11-7-1977 Friesch Dagblad
Nog grote moeilijkheden in formatiegesprekken
11-7-1977 LEEUWARDER COURANT 3 editiestippen Vrouwen en kinderen in gekaapt vliegtuig vrij
16-8-1977 le QUOTIDIEN de Paris
PARIS-MOSCOU: UN FROID QUI VIENT D'AFRIQUE
26-8-1977 HET PAROOL STADSEDITIE Den Uyl geeft poging op / No. 10.000 'Tienduizend keer Het Parool'
26-8-1977 HET PAROOL STADSEDITIE No. 10.000 'Tienduizend keer Het Parool'
10-9-1977 INFORMACIONES
EL REY RESPALDA A SU GOBIERNO
14-2-1978 NIEUWE APELDOORNSE COURANT
Zuid-Afrika gaat uranium verrijken
22-3-1978 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD
100 jaar in 't nieuws
30-3-1978 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) CDA royaal winnaar in Staten
30-3-1978 Haarlems Dagblad
CDA verwerft hoogste percentage stemmen
1-6-1978 Haarlems Dagblad STADSEDITIE PvdA en VVD ieder twee zetels minder
1-6-1978 HET PAROOL STADSEDITIE CDA blijft in de lift; VVD verder achteruit
21-6-1978 Economisch Dagblad
Nehem nu op sterven na dood
4-12-1978 DE WAARHEID (nationale editie: geen Amsterdamse pagina's) HAAGSE RECHTBANK LAAT MENTEN VRIJ
26-12-1978 De Morgen Editie Volksgazet, resp. VOLKSGAZET ANTWERPEN VERKEERD OP E3: 5 DODEN
9-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Russen waarschuwen China voor conflict
10-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Schietpartij op vliegveld nabij Teheran
12-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Iran nu islamitische republiek onder Khomeini
13-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Buitenland aanvaardt nieuwe situatie in Iran
15-2-1979 LEEUWARDER COURANT SNEEUWEDITIE Aanhoudende sneeuw ontwricht leven in Friesland
16-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Ook hoofdverbindingen zijn nog niet open
17-2-1979 LEEUWARDER COURANT
Door toenemende wind weer duinvorming
31-3-1979 EL ALCAZAR
SERA MUY DIFICIL GOBERNAR
2-4-1979 HOJA del LUNES
UN NUEVO GABINETE / PÁNICO EN HARRISBURG
4-4-1979 Arriba
Mayoría UCD y fuerte avance de izquierdas y regionalistas
4-4-1979 EL PAIS EDICIÓN DE LAS OCHO DE LA MAÑANA La izquierda y los nacionalistas dominan en los principales ayuntamientos
4-4-1979 EL PERIÓDICO DE MADRID ULTIMA EDICION PSOE y PCE, al poder en Madrid
4-4-1979 mundo obrero 1a edición Avance de la izquierda en las municipales
6-4-1979 Diario 16 Edición Nacional Un civil a Defensa y un general a Interior
6-4-1979 EL IMPARCIAL
Cuarto Gobierno de la Monarquia TODO CAMBIO pero todo sigue igual
21-7-1979 Levante
Ardieron todos los montes de Ayora
22-7-1979 EL PAIS (geen editieteken) La Comisión Constitucional aprueba el Estatuto vasco / Mil números
22-7-1979 LA VOZ de Albacete
PELIGRO: EL INCENDIO DE ALMANSA SE DESVIA HACIA ALPERA
26-7-1979 LANZA
MUNDO ARABE: NUEVO GESTO IMPERIALISTA MARROQUI
30-7-1979 De Noord-Ooster
Paniek onder vakantiegangers
2-8-1979 diario de CUENCA
DOS MUERTOS Y 11 HERIDOS DE GRAVEDAD En sendos accidentes de carretera en la provincia
4-8-1979 De Telegraaf
Rectificatie 'Ben Essing heeft ƒ 850.000,- aan Indonesisch ...
24-8-1979 De Telegraaf 1 ster ONDERZOEK IN INDONESIË WIJST UIT: Essings geld niet besteed aan de kankerbestrijding
3-3-1980 HET PAROOL STADSEDITIE Amsterdam: tanks in actie
15-3-1980 DE DAG
ORANJEGEHEIMEN GESTOLEN
17-3-1980 DE DAG
BITTERE PIL
18-3-1980 DE DAG
61% BAALT
25-4-1980 ALPHENS DAGBLAD
Inzakken woningmarkt kost 55.000 banen / Bevrijdingsactie Amerikanen in Iran mislukt volledig
25-4-1980 LEIDSCH DAGBLAD
Inzakken woningmarkt kost 55.000 banen / Bevrijdingsactie Amerikanen in Iran mislukt volledig
28-4-1980 Leidse Courant EXTRA UITGAVE oranje EXTRA UITGAVE - 'T IS / 'T BLIJFT ORANJE
29-4-1980 HAAGSCHE COURANT
INHULDIGINGSKRANT
30-4-1980 De Telegraaf 1 editiester "Geef warmte en steun aan onze Beatrix"
30-4-1980 Economisch Dagblad
Zijlstra: banken niet sterker in bedrijven
30-4-1980 HET PAROOL STADSEDITIE Beatrix koningin
30-4-1980 LEIDSCH DAGBLAD
" BEGIN ER AAN ..."
30-4-1980 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) Juliana tot nieuwe vorstin: "BEGIN ER AAN . . ."
30-4-1980 NRC HANDELSBLAD editie NRC Beatrix koningin
1-5-1980 De Telegraaf 1 editiester FEEST EN RELLEN ROND INHULDIGING BEATRIX
1-5-1980 De Telegraaf (geen editiester) FEEST EN RELLEN ROND INHULDIGING BEATRIX
1-5-1980 De Telegraaf 1 editiester 1ste katern: FEEST EN RELLEN ROND INHULDIGING BEATRIX / 2de katern: AMBASSADE IRAN BEZET IN LONDEN
1-5-1980 de Volkskrant (1 editiester) Rellen overschaduwen inhuldiging
1-5-1980 HET PAROOL STADSEDITIE Amsterdam: honderden gewonden
1-5-1980 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) GEWELD EN EMOTIES BIJ INHULDIGING
1-5-1980 Nieuws van de Dag
FEEST EN RELLEN ROND INHULDIGING BEATRIX
1-5-1980 NRC HANDELSBLAD editie NRC Straatoproer en plundering in Amsterdam - Wiegel hekelt uitzending van NOS en VARA
1-5-1980 NRC HANDELSBLAD editie HANDELSBLAD Straatoproer en plundering in Amsterdam - Wiegel hekelt uitzending van NOS en VARA
5-5-1980 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant (er bestaat t/m 31-8-85 slechts één editie) Tito's dood schokt wereld
16-5-1980 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) Warschaupact wil wereldtop
16-5-1980 LEIDSCH DAGBLAD (1ste editie: editie Bollenstreek) Warschaupact wil wereldtop
27-5-1980 De Gooi-en Eemlander
Actiegroep blokkeert ingang van 'Dodewaard'
29-5-1980 ALPHENS DAGBLAD
"Kamerverhuur stimuleren met extraatje"
29-5-1980 LEIDSCH DAGBLAD (geen editieteken, is editie voor Leiden) "Kamerverhuur stimuleren met extraatje"
29-5-1980 LEIDSCH DAGBLAD 1 ster (=streekeditie) "Kamerverhuur stimuleren met extraatje"
27-6-1980 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Regering doet "laatste bod"
27-6-1980 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Kabinet voor het blok gezet
24-9-1980 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) Groeiende zorgen over "oorlog" Iran-Irak
10-10-1980 HET PAROOL STADSEDITIE Hevige rellen in hoofdstad ROOKBOMMEN VERDUISTEREN OFFICIËLE OPENING METRO
2-12-1980 HET PAROOL STADSEDITIE Ontruiming van Grote Wetering
12-2-1981 Dagblad Kennemerland
Snoeiplan positief begroet
12-2-1981 Dagblad voor West-Friesland
Snoeiplan positief begroet
12-2-1981 De Zaanlander
Snoeiplan positief begroet
12-2-1981 Enkhuizer Courant
Snoeiplan positief begroet
12-2-1981 Helderse Courant
Snoeiplan positief begroet
12-2-1981 Noordhollands Dagblad
VNO wil vergroting van arbeisprestatie
12-2-1981 Noordhollands Dagblad
VNO wil vergroting van arbeisprestatie
12-2-1981 Schager Courant
Snoeiplan positief begroet
20-2-1981 DEVENTER DAGBLAD
Bij Coveco verdwijnen 500 tot 900 banen
20-2-1981 HET PAROOL DAGBLAD VOOR NEDERLAND Amsterdam klaagt over notarissen
20-2-1981 HET PAROOL MET FLEVO NIEUWS Amsterdam klaagt over notarissen
20-2-1981 HET PAROOL
Amsterdam klaagt over notarissen
20-2-1981 UTRECHTS NIEUWSBLAD STADSEDITIE Reagan zint op interamerikaans optreden in El Salvador
21-2-1981 De Nieuwe Krant
Leverantie duikboten gaat door / Regering: Gelderland verliest 18 gemeenten
1-3-1981 Libération
LES ANNÉES LIBÉ
5-3-1981 HET fINANCIEELE DAGBLAD
Staalsubsidies Italië vormen splijtzwam in Europese Gemeenschap
6-3-1981 De Telegraaf 1 editiester Wild-west in Kanaal rond smokkelschip
9-3-1981 HAAGSCHE COURANT EDITIE LEIDEN Kapers stellen nieuwe eisen / Nog geen staking in Rotterdamse haven
9-3-1981 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) Voorlopig geen havenstaking
9-3-1981 Leidse Courant
Ambtenarenstaking legt vliegverkeer in Engeland plat / Kapers stellen nieuwe eisen aan Pakistan
14-3-1981 HAAGSCHE COURANT EDITIE LEIDEN Volvo Car krijgt nog meer steun
14-3-1981 het Binnenhof (1 editiester of geen editieteken) Zes dagen gratis openbaar vervoer
14-3-1981 Leidse Courant
Grondig onderzoek patiënten pseudo-radioloog
26-3-1981 HET VADERLAND
Snoeiplan tast ook lage inkomens aan
12-5-1981 Le Monde DERNIÈRE ÉDITION La très nette victoire de M. François Mitterand va au-delà du rassemblement de toute la gauche et agggrave les divisions de la majorité sortante
12-5-1981 Nieuw Utrechts Dagblad Nieuw Utrechts Dagblad Begin wilde raketten al vernietigen
27-5-1981 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Kabinet verliest meerderheid
27-5-1981 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Coalitie raakt meerderheid kwijt
8-8-1981 AVUI
Pujol veu els paches com un retrocés
8-8-1981 El Correo Catalán Edición de verano Toda Catalunya Cambrils: Una madre mata a sus hijos de 2 y 4 años en un ataque de locura
12-8-1981 DIARIO DE BARCELONA
23-F: hecha pública la versión del juez
12-8-1981 egin
Se pide treinta años de prisión para Armada, Milans y Tejero
19-8-1981 Aragón expres
Así entró la colza maldita
25-8-1981 DIARIO DE NAVARRA
Posible plan para convertir Gibraltar en una base de la OTAN
25-8-1981 DIARIO ESPAñOL TARRAGONA
Exito del XI Concurso de Mestres Romescaires
2-11-1981 LE PEUPLE 5 sterren UN POETE NE MEURT JAMAIS ...
1-2-1982 NRC HANDELSBLAD
Overleg over Siberisch gas op laag pitje
25-3-1982 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Kabinet onder zware druk
25-3-1982 Leidse Courant
Zwaar verlies PvdA en grote winst VVD
25-3-1982 NRC HANDELSBLAD
VVD passeert PvdA als tweede partij
15-4-1982 le quotidien de paris DERNIERE EDITION L'AFFAIRE DES "NOUVELLES LITTERAIRES" REPONSE A J.-F. KAHN ET A QUELQUES AUTRES
3-6-1982 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Verkiezingen betekenen herstel van PvdA en zwaar verlies voor D'66
3-6-1982 HET PAROOL STADSEDITIE Klap voor D'66, herstel voor PvdA
3-6-1982 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) D'66 de grote verliezer
3-6-1982 Leidse Courant
PvdA komt uit dal, VVD telt winst, licht verlies CDA
3-6-1982 NRC HANDELSBLAD
Licht herstel PvdA, zwaar verlies D'66
11-6-1982 Het Vaderland
Nieuw werk door ondernemerscentrum
14-8-1982 Het Vaderland
VAARWEL
14-8-1982 Het Vaderland
VAARWEL
10-9-1982 LA PROVINCIA
ACUERDO ELECTORAL
11-9-1982 GRAAFSCHAPBODE
Prioriteit voor werkloosheid
11-9-1982 NIJMEEGS DAGBLAD
Prioriteit voor werkloosheid
12-10-1982 de Volkskrant (1 editiester) ONTRUIMING LUCKY LUIJK LEIDT TOT FELLE STRIJD - Ravage groot na rellen
6-11-1982 Zwolse Courant
Rente verder omlaag
14-12-1982 Zoetermeersche Courant
Gemeente laks met innen huur schoolgebouwen
17-2-1983 Staatscourant Buitengewone editie plechtige afkondiging GRONDWET
31-3-1983 Le Monde ÉDITION INTERNATIONALE L'offensive vietnamienne contre la résistance khmère
23-6-1983 Diario de Burgos EDICION UNICA INAUGURADO EL RECINTO ADUANERO BURGALES
23-6-1983 LA GACETA DEL NORTE Septima edición SU COCHE ERA UNA BOMBA
24-6-1983 5 cinco días
Ruiz Mateos: "Dry Sack es mío"
29-6-1983 EL DIARIO DE AVILA
FERNANDO GONZALEZ DE VEGA RECIBIO LA MEDALLA AL MERITO DE LAS CAMARAS
1-7-1983 El Adelanto
Rally de coches antiguos en Ciudad Rodrigo
1-7-1983 El Norte de Castilla
SAGUNTO, PARALIZADO POR LA HUELGA GENERAL
1-7-1983 El Norte de Castilla
SAGUNTO, PARALIZADO POR LA HUELGA GENERAL
1-7-1983 LA GACETA REGIONAL Salamanca Castilla y León sigue sin "capital"
4-7-1983 HOJA del LUNES
Sí a la OTAN, pero contra la política de bloques
4-7-1983 HOJA DEL LUNES
SOLO BASES PARA E DIALOGO
5-7-1983 EL ADELANTADO DE SEGOVIA
MENSAJE DE JUAN PABLO-II PARA EL "DOMUND-83"
10-7-1983 Sun
REAGAN STEPS IN
15-7-1983 Haarlems Dagblad
Subsidies voor herstel oude huizen fors omhoog
5-8-1983 DE STEM DE STEM VAN ZEELAND (Z-editieteken) Actie tegen hoge rente
5-8-1983 PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT
Kamerfracties willen spoedoverleg ABP
4-10-1983 Haarlems Dagblad STADSEDITIE EG-gesprek over haring vastgelopen
4-10-1983 Haarlems Dagblad STREEKEDITIE HAARLEMMERMEER BOLLENSTREEK EG-gesprek over haring vastgelopen
17-12-1983 LEIDSCH DAGBLAD (2de en laatste editie: editie Leiden) Dertien doden bij wraakactie
23-12-1983 DE WAARHEID
Honger in Amerika
31-3-1984 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) (Het Parool:) Metrostel in het niets verdwenen (kop echte NRC-pag. 1: Landbouwakkoord in Europese gemeenschap)
18-6-1984 NRC HANDELSBLAD
Verkiezingen Europa leiden tot flinke verschuivingen
27-7-1984 NEDERLANDSE STAATSCOURANT
Gemeente moet eigen bijdrage bewoners bejaardenoord innen
2-8-1984 Levante
El paro aumenta el riesgo de muerto
7-8-1984 DIARIO DE GRANADA
Atentado pro jomeinista en Marbella, el pasado domingo
17-8-1984 LA DÉPÊCHE du Midi ESPAGNE "A.t.r. 42": Il vole
18-8-1984 EL PERIóDICO DE CATALUNYA NOVA Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat, ... Pedrol condena la ley de Boyer sobre el fraude fiscal
18-8-1984 Mediterráneo
PROXIMA REMODELACION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO
15-1-1985 De Limburger Editie Maastricht Plaatsing raketten in België uitgesteld
15-1-1985 De Limburger Editie Oostelijke Mijnstreek Plaatsing raketten in België uitgesteld
15-1-1985 De Limburger Editie Heuvelland Plaatsing raketten in België uitgesteld
15-1-1985 De Limburger Editie Westelijke Mijnstreek Plaatsing raketten in België uitgesteld
15-1-1985 De Limburger Editie Midden-Limburg Plaatsing raketten in België uitgesteld
17-1-1985 LA CITE
L'explosion d'Evere: "Comme si un avion avait bombardé"
17-1-1985 LA LIBRE BELGIQUE 4 sterren (Edition provinciale de Liège) Le dossier des jeeps est allé au fossé
2-2-1985 DE WAARHEID posteditie Martens dreigt in maart te plaatsen
21-2-1985 Haarlems Dagblad STADSEDITIE Elfstedenrecord aan flarden - Van Benthem allersterkste
22-2-1985 Haarlems Dagblad EXTRA EDITIE Schaatsfeest eindigt dramatisch
22-2-1985 Haarlems Dagblad EXTRA EDITIE Schaatsfeest eindigt dramatisch
1-3-1985 LEIDSCH DAGBLAD
FNV dreigt met acties
1-3-1985 LEIDSCH DAGBLAD JUBILEUMNUMMER 1860-1985 125 JAAR LEIDSCH DAGBLAD
5-5-1985 Het Vrije Volk
1945-1985 Het Vrije Volk
11-6-1985 Amersfoortse Courant
Uitbreiding oefenterrein Leusderheide afgeblazen
11-6-1985 LEEUWARDER COURANT 4 editiesterren VS waarschuwen Moskou voor schendingen SALT II
11-6-1985 Zwolse Courant "ZW" (stadseditie) 'Bajes in lege kloosters'
12-6-1985 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Zuidwest-Drenthe Fiscus vist minder vaak achter 't net
11-7-1985 Haarlems Dagblad STADSEDITIE Relatie met Zuid-Afrika onder druk
2-8-1985 La Voz de Asturias
Hoy entra en vigor la Ley del Aborto
10-8-1985 EL DIARIO VASCO
Practicados ayer en Oviedo los dos primeros abortos
14-8-1985 DELFTSCHE COURANT
'Geen auto de stad in'
2-9-1985 Haarlems Dagblad (STAD) Zuid-Afrika lost schuld tot volgend jaar niet af
3-9-1985 Beverwijkse Courant
Dreigend tekort aan verpleegkundigen
3-9-1985 DE TYPHOON
Groot tekort verwacht aan invalkrachten basisonderwijs
3-9-1985 DE TYPHOON
Groot tekort verwacht aan invalkrachten basisonderwijs
3-9-1985 DE TYPHOON
Groot tekort verwacht aan invalkrachten basisonderwijs
3-9-1985 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) CDA doorkruist plan voor gevangenisbouw
3-9-1985 Haarlems Dagblad (STAD) Dreigend tekort aan verpleegkundigen
3-9-1985 Haarlems Dagblad (STREEK) Dreigend tekort aan verpleegkundigen
3-9-1985 IJmuider Courant
Dreigend tekort aan verpleegkundigen
3-9-1985 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant editie streek (pag. 9 streek=pag. 12 stad) Dreigend tekort verpleegkundigen
3-9-1985 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant editie stad (pag. 9 stad=pag. 12 streek) Dreigend tekort verpleegkundigen
3-9-1985 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant editie stad (pag. 9 stad=pag. 12 streek) Dreigend tekort verpleegkundigen
14-9-1985 LOS SITIOS
Dalí regala una plaza a Madrid
11-10-1985 Staatscourant
Budget regionale investeringspremies dit jaar met 192 miljoen verhoogd
1-11-1985 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Kabinet besluit tot plaatsen van 48 kruisraketten
16-11-1985 le drapeau rouge
"NOUS ACCUSONS!"
21-1-1986 NRC HANDELSBLAD WEEKEDITIE VOOR HET BUITENLAND Kabinet wacht met regeling van euthanasie
26-2-1986 LEEUWARDER COURANT
EVERT: GROOTS!
27-2-1986 LEEUWARDER COURANT
Grenzeloze geestdrift om Elfsteden
13-3-1986 EL PAIS 1 ster Tras la victoria del 'sí' en el referéndum, Felipe Gonzalez promete trabajar por la paz
20-3-1986 Algemeen Dagblad 3 editiesterren PvdA GROTE WINNAAR
20-3-1986 De Telegraaf (geen editiester) PvdA grote winnaar; fors verlies bij VVD
20-3-1986 de Volkskrant (1 editiester) Forse winst PvdA bij raadsverkiezingen
20-3-1986 HET PAROOL 1 zwarte stip; S Ongekende winst voor PvdA
20-3-1986 LEIDSCH DAGBLAD (LEIDEN) PvdA de grote winnaar
20-3-1986 NRC HANDELSBLAD
PvdA grote winnaar bij raadsverkiezingen
26-3-1986 El Ideal Gallego LA CORUÑA Unos cien soldados pueden haber muerto en el hundimiento de cuatro patrulleras libias
26-3-1986 La Tribuna de Marbella
Dos nuevas patrulleras libias atacadas por Estados Unidos
15-4-1986 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Wereld is verbijsterd over Amerikaanse aanval op Libië
15-4-1986 Libération
UNE FEMME - Simone de Beauvoir est morte hier à l'âge de 78 ans
21-4-1986 LA TARDE DE MADRID
"SUPER" YA NO QUEDA
26-4-1986 Algemeen Dagblad 3 editiesterren EEN BEWOGEN LEVEN
29-4-1986 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Ramp in kerncentrale bij Kiev in Sovjet-Unie
30-4-1986 El Correo de Zamora
La nube radioactiva que se extiende por Europa, no llegará a España
4-5-1986 EL PAIS (geen editieteken) España, en 10 años, consolida su sistema democrático y se integra en Europa
16-5-1986 HOY (voor Cáceres en voor Badajoz) NO QUEDARA UNA HECTAREA DE REGADIO SIN EXPLOTAR
18-5-1986 CORDOBA
La Diputación aprobó la puesta en marcha de la reforma psiquiátrica
22-5-1986 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Winnaar Lubbers kan verder met VVD
22-5-1986 DE WAARHEID posteditie Rechts behoudt meerderheid
22-5-1986 Haarlems Dagblad (STAD) Lubbers mag doorgaan
22-5-1986 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) CDA maakt verlies VVD goed
22-5-1986 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Lubbers grote winnaar
22-5-1986 NRC HANDELSBLAD
Meerderheid voor CDA en VVD blijft behouden
2-6-1986 IDEAL GRANADA La selección española mereció mejor suerte
5-6-1986 MALAGA
NUEVA LINEA REGULAR CON INGLATERRA
23-6-1986 EL PAIS 1 ster El PSOE gobernará con mayoría absoluta y Suárez aplasta la alternative de Roca
24-6-1986 WINSCHOTER COURANT
ƒ 2,7 miljoen voor gasleidingen
24-7-1986 CRONICA DE MATARO
LES SANTES FESTA MAJOR DE MATARÓ
23-8-1986 de Antwerpse Morgen
DE AANSLAG
16-9-1986 AGRARISCH DAGBLAD
Nachtberaad levert geen oplossing op
27-10-1986 HENGELO'S DAGBLAD
EG-landen verbreken banden met Syrië niet
11-11-1986 de Volkskrant Spaanstalige editie España, una Holanda futurista al sur de los Pirineos
11-11-1986 EL PAIS SPECIALE BIJLAGE Een nieuw Spanje in Nederland
1-12-1986 EL PAIS EDICIÓN INTERNACIONAL Ventaja por un escaño de los socialistas en el nuevo Parlamento Vasco
2-12-1986 EL PAIS 1 ster Manuel Fraga dimite como presidente de Alianza Popular
29-1-1987 Le Monde ÉDITION RHÔNE ALPES - DERNIÈRE ÉDITION BOURSE M. Mikhail Gorbatchev engage une profonde réforme du mode de sélection des responsables
19-3-1987 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Steun voor coalitie brokkelt af
19-3-1987 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) CDA en VVD zijn de grote verliezers
19-3-1987 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Nederlaag voor regeringspartijen
19-3-1987 NRC HANDELSBLAD
VVD verliest, CDA blijft stabiel bij verkiezingen
18-4-1987 L'Avenir du Luxembourg
VINGT-QUATRE MOIS DE PRISON (AVEC SURSIS) POUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE ...
18-4-1987 Le Rappel
LA FOIRE DE PAQUES: TOURNEZ, MANEGES
18-4-1987 VERS L'AVENIR Brabant wallon VINGT-QUATRE MOIS DE PRISON (AVEC SURSIS) POUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE ...
20-6-1987 EL INDEPENDIENTE
Declaraciones de Alfonso Guerra "El PSOE hace análisis autocrítico"
7-8-1987 Het Nieuwsblad
Enorm banenverlies bedreigt vleessector
19-8-1987 LE QUOTIDIEN DE PARIS
CONTRE MITTERAND: ROCARD LACHE LES SIENS
5-9-1987 EINDHOVENS DAGBLAD 3 editiestippen Mijnenjagers marine definitief naar Golf
5-9-1987 HELMONDS DAGBLAD 1 editiestip Mijnenjagers marine definitief naar Golf
5-9-1987 LA MEUSE Matin Sports: super-week-end TV!
5-9-1987 LA MEUSE Verviers Matin; Verviers Sports: super-week-end TV!
4-12-1987 De Dordtenaar
Nederlanders bedreigd
4-12-1987 Het Vrije Volk
Renteverlaging helpt niet veel / FASCISTISCHE JONGEREN ONTVOERDEN JULES CROISET
4-12-1987 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD Regio Zuid Geen extra stimulans economie / Jules Croiset ontsnapt na 'ideologische ontvoering'
24-12-1987 Dagblad van Almere
Kaping van KLM-toestel loopt met sisser af
24-12-1987 FLEVO PAROOL
Kaping vliegtuig loopt met sisser af
31-12-1987 DE TYPHOON
Uit buitenland 150 tips over zaak-Heijn
31-12-1987 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant editie stad (pag. 9 stad=pag. 12 streek) Uit buitenland 150 tips over zaak-Heijn
2-1-1988 DE TYPHOON
Brandschade Oosterse Markt ƒ 4,5 miljoen
2-1-1988 NNC Nieuwe Noordhollandse Courant editie stad (pag. 9 stad=pag. 12 streek) NNC en De Typhoon onder één leiding
14-1-1988 AGRARISCH DAGBLAD
Tazelaar vindt acties veehouders noorden des lands onredelijk
1-2-1988 AGRARISCH DAGBLAD
Verplaatsingsbesluit zeker jaar in ijskast
3-2-1988 AGRARISCH DAGBLAD
Gier staat mestbank tot aan de lippen
4-2-1988 AGRARISCH DAGBLAD
Plan voor kleinere veestapel ligt klaar
7-4-1988 DELFTSCHE COURANT
Vrije Akademie naar Westvest
7-4-1988 GOUDSCHE COURANT
Heijn direct vermoord
7-4-1988 HAAGSCHE COURANT 2 editiesterren (op stadspagina 1 editiester) Heijn direct vermoord
7-4-1988 HAAGSCHE COURANT geen editietekens Zaak-Heijn opgelost
7-4-1988 het Binnenhof (1 editiester of geen editieteken) Lichaam Heijn gevonden
7-4-1988 Leidse Courant
Lichaam Heijn gevonden
7-4-1988 Westlandsche Courant
Nieuwe woonwijk voor Kwintsheul
7-4-1988 Zoetermeersche Courant
Na halve eeuw paardenmarkt in Dorpsstraat
14-5-1988 AVUI
Batalla surrealista pels drets de Dalí
2-6-1988 NIEUWSBLAD van het NOORDEN
SPIEGEL VAN HET NOORDEN
27-7-1988 Friesch Dagblad
Geen EG-regeling afvalexport
27-7-1988 LEEUWARDER COURANT 5 editievierkantjes of -sterren Ernstige vervuiling grond Zwagermieden
27-7-1988 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Groningen Cellentekort: voor vrouwen geen straf
27-7-1988 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Cellentekort: voor vrouwen geen straf
27-7-1988 Winschoter Courant
`Gebruik alcohol voor eigen risico'
20-9-1988 Hoogeveens Dagblad
Kabinet laat het werk liggen
17-11-1988 NRC HANDELSBLAD
Nederlandse Dagbladunie en Perscombinatie naar fusie
25-11-1988 Friesch Dagblad
Geen extra geld voor inrichtingen
25-11-1988 Het Nieuwe Land (Noordoostpolder) 'Chinees' veranderd in hel
25-11-1988 Lelystads Dagblad (Dronten/Lelystad) 'Chinees' veranderd in hel
20-1-1989 Canarias7 (Edición) Lanzarote La isla se manifestó y dijo 'no' a la droga
20-1-1989 LA PROVINCIA EDICION LANZAROTE Seis mil personas se manifestaron ayer en Arrecife en contra de la droga
24-1-1989 EL PAIS EDICIÓN (DE) MADRID Salvador Dalí muere tras una larga agonía
16-2-1989 Nieuw Kamper Dagblad
Tankerramp eist 27 levens
16-2-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie West Nedlloyd-tanker vergaat in vliegende storm
16-2-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Spelers zwart betaald bij FC Groningen
16-2-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Groningen Nedlloyd-tanker vergaat in vliegende storm
16-2-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN Groningen, oostelijke editie Nedlloyd-tanker vergaat in vliegende storm
11-3-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN NOODEDITIE; editie stad Groningen en Haren Akkoord grafische CAO
1-7-1989 ABC SEVILLA DANZA DE ÉLITE EN ITÁLICA
1-7-1989 ya
Amedo y Domínguez, procesados por asesinato
4-7-1989 EL INDEPENDIENTE
Muere Gromiko en plena distensión y Perestroika
4-7-1989 GRANADA 2000
El ex canciller soviético Andrei Gromiko falleció el domingo
6-7-1989 EL INDEPENDIENTE
Cuba: el fiscal pide siete penas de muerte
8-7-1989 HUELVA Información
Punta Umbria no sufrirá este verano los 'habituales' cortes de suministro de agua
15-7-1989 EL SOL
COLAPSO EN EL HOSPITAL 18 DE JULIO
15-7-1989 La Gaceta de Málaga
El Consejo de Ministros autorizó ayer la venta de Intelhorce
2-9-1989 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Indonesische generaal geraadpleegd over aanslag Amerikaanse bases
7-9-1989 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Winnaar Lubbers kan blijven regeren
7-9-1989 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Kabinet CDA-PvdA waarschijnlijk
7-9-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Lubbers laatste periode gaat in
7-9-1989 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) CDA blijft grootste partij, verlies voor VVD en PvdA
7-10-1989 FARO DE VIGO
La Universidad de Vigo será independiente de Santiago al final de este mismo curso
23-10-1989 EL MUNDO
El PSOE perderá la mayoría absoluta si hay una fuerte participación electoral
13-12-1989 Dagblad voor West-Friesland
Gasprijs mogelijk op 1 juli omhoog door milieuheffing
13-12-1989 Helderse Courant
Dankert: 'Schengen' loopt vast op geheimzinigheid
15-12-1989 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Leven Ineke Stinissen mag worden beëindigd
5-1-1990 EL DIA
Madrid decidirá hoy si el "Khark-5" descarga también en Tenerife
8-1-1990 Diario de Las Palmas
La U.D. sigue defraudando en el "Insular"
10-1-1990 La Gaceta DE CANARIAS
Encuentro por sorpresa de Olarte y Saavedra
26-1-1990 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Zware storm kost 19 mensenlevens
26-1-1990 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Zware storm legt openbare leven lam
7-3-1990 Het PAROOL 2 editiestippen Goedhart (Pieter 't Hoen) overleden - Oprichter Parool bestreed fascisme en communisme
22-3-1990 de Volkskrant (1 editiester) Dramatisch verlies PvdA bij verkiezingen
22-3-1990 Het PAROOL LAATSTE EDITIE PvdA verliest vooral zetels aan D66
22-3-1990 LEEUWARDER COURANT 5 editievierkantjes of -sterren Grote winst in raden voor D66 en Groen Links
22-3-1990 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Nederlaag PvdA bij verkiezingen
22-3-1990 Leidse Courant
Omwenteling in Leidse raad
22-3-1990 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Forse dreun voor PvdA
22-3-1990 NRC HANDELSBLAD
Groot verlies PvdA, D66 overal winnaar
22-3-1990 Winschoter Courant
PvdA Winschoten hard onderuit
23-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Palestijnen staken tegen bezetters christelijk hotel
24-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Amsterdamse raadsleden: negeren racisme niet doeltreffend
25-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Handvol grote concerns loopt weg met WIR-premie
26-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Nederlands bataljon moet 4 mei oefenen bij Bergen-Belsen
27-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Legalisatie Turkse communisten weer een stap dichterbij
28-4-1990 DE WAARHEID editie is tevens posteditie voor volgende datum Een krant die nooit z'n ziel verkocht
14-5-1990 Het PAROOL LAATSTE EDITIE DE VOLKSKRANT DONDERDAG 2 OCTOBER 1919
14-5-1990 Het PAROOL LAATSTE EDITIE DE VOLKSKRANT DONDERDAG 2 OCTOBER 1919
17-5-1990 Haarlemmermeers Dagblad
Geen extra bezuinigingen nodig
30-5-1990 GOUDSCHE COURANT
'Meer invloed van bedrijven op onderwijs'
30-5-1990 HAAGSCHE COURANT geen editietekens 'Meer invloed van bedrijven op onderwijs'
5-7-1990 Le Monde ÉDITION RHÔNE ALPES M. George Bush propose une nouvelle politique de défense pour l'Europe
5-7-1990 LE PROGRÈS
SUS AUX CHAUFFARDS DE LA MER
11-7-1990 Le Monde DERNIÈRE ÉDITION BOURSE Les Sept divisés sur l'aide à l'URSS et sur la politique agricole de la CEE
13-7-1990 LE QUOTIDIEN DE PARIS
KREMLIN: UNE PORTE CLAQUE
27-7-1990 EINDHOVENS DAGBLAD 7 editiestippen (editie Kempen/Veldhoven-Zuid ?) Acute patiënt kan niet terecht
27-7-1990 Het Nieuwsblad 4 editiestippen (Tilburgse editie?) Opec-landen stevenen af op akkoord over olieprijs
3-8-1990 ANTWERPSE DE MORGEN EDITIE ANTWERPEN IRAK VALT KOEWEIT BINNEN - GOLFOORLOG II
3-8-1990 le drapeau rouge
L'IRAK S'ATTAQUE AU KOWEÏT
3-8-1990 LE PEUPLE EDITION NATIONALE La guerre de Golfe fait (déjà) son trou: au moins 100 morts
14-10-1990 DE KRANT OP ZONDAG
FRANKRIJK GEEFT AOUN ASIEL
21-10-1990 DE KRANT OP ZONDAG
ONDERWIJS: STROP VAN TWEE MILJARD
3-11-1990 INFORMACION de Elche, Vinalopó y Vega Baja El Gobierno español descarta una guerra inminente en el Golfo
3-11-1990 La verdad
"La guerra en el Pérsico puede estallar en cualquier momento"
4-11-1990 Elche
Sólo tres millones costaron Els Comediants
6-11-1990 EL SOL Edición Nacional El emir de Kuwait pide a Baker una rápida liberación de su país / Autobuses que traen cola
6-11-1990 EL SOL Edición Madrid El emir de Kuwait pide a Baker una rápida liberación de su país / Carlos Goyanes salió de la cárcel tras pagar una fianza de 30 millones
8-11-1990 Atlántico DIARIO
A CORUÑA, FAVORECIDA EN EL PRESUPUESTO GALLEGO
8-11-1990 Baleares
Un hombre efectúa dos disparos a tan sólo 200 metros deGorbachov
8-11-1990 EL CORREO ESPAÑOL VIZCAYA El Gobierno español consultará a las Cortes antes de participar en una acción militar de la ONU contra Irak
8-11-1990 El Progreso
En la venta del Hotel Miño no se incurrió en incompatibilidad
9-11-1990 EL observador
Berlin, un año sin muro
10-11-1990 ABC - FELIPE GONZÁLEZ, CRISPADO ANTE LA PRENSA
10-12-1990 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad/stad Groningen en Haren Vrijgelaten gijzelaars juichen niet
20-12-1990 Het Vrije Volk (nationaal behalve in Rotterdam) 'De Russen komen. . . '
16-1-1991 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Wereld bidt, staakt en betoogt voor vrede
16-1-1991 NRC HANDELSBLAD
Ultimatum Irak loopt af na oproep
16-1-1991 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD Waterweg Wachten op oorlog
17-1-1991 Algemeen Dagblad
BUSH IS VASTBERADEN
17-1-1991 Algemeen Dagblad
HET IS OORLOG
17-1-1991 De Telegraaf EXTRA EDITIE SLAAG VOOR SADDAM
17-1-1991 De Telegraaf (geen editiester) BOMMEN OP BAGDAD
17-1-1991 de Volkskrant 2 editiestippen Luchtmacht VS zet aanval in op Irak
17-1-1991 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Luchtmacht VS zet aanval in op Irak
17-1-1991 de Volkskrant (1 editiester) Luchtmacht VS zet aanval in
17-1-1991 Het PAROOL 2 editiestippen Iraakse luchtmacht weggevaagd
17-1-1991 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Iraakse luchtmacht weggevaagd
17-1-1991 Het Vrije Volk edities WV en SS VERNIETIGENDE SLAG Irakese luchtmacht uitgeschakeld; eerst egevechten aan grens Saudiarabië-Kuwayt
17-1-1991 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE Iraakse luchtmacht vernietigd
17-1-1991 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE Iraakse luchtmacht vernietigd
17-1-1991 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Opmars naar Kuwayt
17-1-1991 Nieuws van de Dag OCHTENDEDITIE Oorlog uitgebroken
17-1-1991 NRC HANDELSBLAD
Zware luchtaanvallen op doelen Irak
17-1-1991 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD Waterweg Irak verlamd
17-1-1991 ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD EXTRA EDITIE Bommen op Bagdad
17-1-1991 Trouw met "S" als editieteken Aanval op Irak en Koeweit
18-1-1991 de Volkskrant (2 editiestippen en 1 editiester) Alliantie heeft iraaks luchtruim onder controle
18-1-1991 de Volkskrant (3 editiestippen en 1 ster) Iraanse raketten treffen Israël
18-1-1991 NRC HANDELSBLAD
Irak vuurt 10 raketten op Israel af
20-1-1991 Algemeen Dagblad EXTRA EDITIE BUSH HELPT ISRAEL
20-1-1991 DE KRANT OP ZONDAG 2 sterren ONDER VUUR
20-1-1991 De Telegraaf EXTRA EDITIE ISRAËL OP SCHERP
20-1-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester VS vliegen Patriots over naar Israël
20-1-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester VS vliegen Patriots over naar Israël
20-1-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester VS vliegen Patriots over naar Israël
20-1-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester VS vliegen Patriots over naar Israël
20-1-1991 Het PAROOL EXTRA EDITIE Golfoorlog gaat nieuwe fase in
20-1-1991 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE Patriot moet Israël uit Irak houden / Bommentapijt op Iraakse troepen
20-1-1991 NRC HANDELSBLAD EXTRA ZONDAGEDITIE VS sturen Israel Patriot-raketten - Vrees voor lange duur van oorlog
26-1-1991 DE MORGEN
BELGIE: 'DEFENSIEVE BOMMEN'?
22-2-1991 Algemeen Dagblad
SADDAM ONBUIGZAAM
22-2-1991 Algemeen Dagblad
SADDAM GEEFT TOE
24-2-1991 DE KRANT OP ZONDAG
MARS OP SADDAM
24-2-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester Landoorlog tegen Irak begonnen
24-2-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester Landoorlog tegen Irak begonnen
24-2-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester Landoorlog tegen Irak begonnen
24-2-1991 de Volkskrant EXTRA EDITIE; 1 editiester Landoorlog tegen Irak begonnen
24-2-1991 Het PAROOL EXTRA EDITIE Grondaanval massaal ingezet
7-3-1991 de Volkskrant (1 editiester) Verlies zet coalitie onder grote druk
7-3-1991 Het PAROOL 2 editiestippen Bush wil vredesregeling M.-Oosten
7-3-1991 LEIDSCH DAGBLAD (REGIO LEIDEN) Verlies leidt niet tot breuk coalitie
7-3-1991 Leidse Courant
Zwaar verlies PvdA; geen gevolg coalitie
7-3-1991 NRC HANDELSBLAD
PvdA grote verliezer, D66 winnaar Statenverkiezing
28-3-1991 DE MORGEN
DE SLAG OM MOSKOU
30-3-1991 Het Vrije Volk edities WV en SS 'Leger Iraq deporteert Kurden'
30-3-1991 ROTTERDAMS NIEUWSBLAD
Tegenvaller voor Jeltsin
2-4-1991 Rotterdams Dagblad EDITIE Rotterdam Dubieus afval gebruikt bij bouw van de Kanaaltunnel
2-4-1991 Rotterdams Dagblad EDITIE Waterweg Dubieus afval gebruikt bij bouw van de Kanaaltunnel
3-4-1991 Rotterdams Dagblad EDITIE Rotterdam Strop voor Rotterdam door ogb
10-5-1991 DAGBLAD TUBANTIA
Poortersfeest in Delden werd grote knokpartij
10-5-1991 DE GELDERLANDER (Achterhoek) Akkoord in Zuid-Afrika lijkt nabij
10-5-1991 GRAAFSCHAPBODE
Laatste VS-missie voor vrede
21-6-1991 Egunkaria
Poliziaren agiriek Amedoren bi koartada gezurtatu ditutze
24-6-1991 CLARO
Un íntimo de Julio, jefe de la mafia
24-6-1991 Diario 16 Burgos Burgos En Burgos hay 1.500 bares y pubs, uno por cada centena de habitantes
25-6-1991 ALERTA
Valladolid necesita más de 13.000 nuevas viviendas para cubrir su demanda
25-6-1991 EL DIARIO PALENTINO
Frente a la oferta "ambigua" de Solchaga, UGT pide una ley que regule los índices salariales
26-6-1991 Diario de León
El Cabildo disculpa los fallos en la iluminacón de la Catedral
26-6-1991 Diario de León
El Cabildo disculpa los fallos en la iluminación de la Catedral
27-6-1991 La Crónica 16 de León de León El Rey denuncia la desidia y la corrupción que "han malogrado tantas cosas en España"
28-6-1991 El Correo Gallego
Fraga anuncia su propósito de concurrir a la reelección
28-6-1991 XORNAL DIARIO Pontevedra El rector Espada denuncia un colapso en los planteamientos del 'campus' de Pontevedra
29-6-1991 Diario 16 de Galicia de Galicia La supuesta mafia policial de Vigo buscó "soplones" a cambio de inmunidad y droga
30-6-1991 DIARIO DE PONTEVEDRA
Caos en la Sanidad durante el verano
5-7-1991 EL MUNDO DE VALLADOLID
Lucas aumenta a siete las consejerías y cambia casi todo el Gobierno regional
6-7-1991 DIARIO DE SORIA
El Ministro de Defensa planea suprimir el Gobierno Militar de Soria
11-7-1991 La Nouvelle Gazette Charleroi SI VOUS VOYEZ UNE BOULE DE FEU, PRENEZ DES NOTES!
14-7-1991 DE KRANT OP ZONDAG
LUBBERS OVERLEEFT
19-8-1991 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Gorbatsjov afgezet door militairen
19-8-1991 Rotterdams Dagblad EDITIE Waterweg Gorbatsjov afgezet
13-11-1991 Brabants Nieuwsblad bergen op zoom RITZEN OOGST STORM
13-11-1991 DE STEM West-Brabant Rellen bij demonstratie
13-11-1991 PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT
Kamer verwerpt straf student
20-11-1991 de Volkskrant (1 editiester) CDA zet plan-Simons op losse schroeven
20-11-1991 de Volkskrant (1 editiestip) Simons buigt voor CDA in eerste Kamer
23-11-1991 LE QUOTIDIEN DE PARIS
Ouragan sur les monnaies
14-12-1991 Barneveldse Krant
Gorbatsjov stelt VS gerust over kernwapens
14-12-1991 Veluws Dagblad Editie: VELUWERAND EG stuurt noodhulp naar Sovjetunie
31-1-1992 ARNHEMSE COURANT AC-WAGENINGEN Tijdelijke verhoging aow-premie
31-1-1992 DAGBLAD DE VALLEI
OV-kaart overheidspersoneel
31-1-1992 EDESE COURANT "EC1" Tijdelijke verhoging aow-premie
31-1-1992 EDESE COURANT "EC1" Tijdelijke verhoging aow-premie
1-2-1992 Gelders Dagblad editie Ede Ede mag verder groeien
1-2-1992 Gelders Dagblad editie Veenendaal Veenendaal moet doorgroeien
1-2-1992 Gelders Dagblad editie Wageningen Groei spreekt Wageningers aan
29-4-1992 NRC HANDELSBLAD GRAP-editie Lintjesregens vallen vermoedelijk verkeerd
18-5-1992 MEPPELER COURANT
VN-troepen uit Sarajevo weg
19-5-1992 Drentse Courant
Vliegtuigbouwers azen op Fokker
19-5-1992 Winschoter Courant
Vliegtuigbouwers azen op Fokker
27-7-1992 Dagblad De Noord-Ooster
Crisis rond Irak lijkt voorbij
27-7-1992 Drentse Courant
Crisis rond Irak lijkt voorbij
27-7-1992 Winschoter Courant
Crisis rond Irak lijkt voorbij
17-9-1992 Leidse Courant
Sijthoff Pers verkoopt Leidse Courant aan Damiate Pers
5-10-1992 De Telegraaf 1 editiester Inferno in Bijlmer / Wat deed kreupele Boeing …
5-10-1992 De Telegraaf (geen editiester) Inferno in Bijlmer / Tientallen sprongen …
5-10-1992 De Telegraaf (geen editiester) Inferno in Bijlmer / Tientallen sprongen …
5-10-1992 de Volkskrant (1 editiester) Vliegramp eist groot aantal levens
5-10-1992 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Vliegramp eist groot aantal levens
5-10-1992 Het PAROOL 2 editiestippen Meer dan 200 doden bij ramp
5-10-1992 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Meer dan 200 doden bij ramp
5-10-1992 Het PAROOL 2 editiestippen Meer dan 200 doden bij ramp
5-10-1992 NRC HANDELSBLAD
Vrees voor meer dan 200 doden na vliegramp
6-10-1992 de Volkskrant (1 editiester) Aantal doden door vliegramp geschat op 250
10-10-1992 ANTWERPSE DE MORGEN
RUIM HELFT BUDGET ABOS NIET UITGEKEERD
30-11-1992 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Zeker vijf doden bij treinramp
30-11-1992 Het PAROOL 2 editiestippen Mogelijk tien doden bij treinramp Hoofddorp
10-12-1992 Diario 16 Edición Madrid El primer ministro británico anuncia la separación de los príncipes Carlos y Diana
30-1-1993 HaarlemmerMeers Dagblad
Haarlems Dagblad terug in de polder / Bosnië tekent niet
20-3-1993 Algemeen Dagblad 4 editiesterren WESTERSCHELDE SNEL DIEPER / Brand treft het AD
21-3-1993 HP DE TIJD op zondag
'Jeltsin doet poging tot staatsgreep'
1-5-1993 HET BINNENHOF
Italië woedend op regering
4-6-1993 Leidsch Dagblad (LEIDEN) Niet meer om het half jaar naar tandarts
6-7-1993 LA DÉPÊCHE du Midi COMMINGES HAUTE-GARONNE Aerospatiale va supprimer 700 emplois à Toulouse
8-7-1993 LA DÉPÊCHE du Midi AUDE Camion contre camping-car: un mort et sept blessés
8-7-1993 LA DÉPÊCHE du Midi HAUTES-PYRENEES Affaire Valenciennes-OM: les premières sanctions
8-7-1993 LA DÉPÊCHE du Midi TARN-ET-GARONNE Affaire Valenciennes-OM: les premières sanctions
1-8-1993 GAZET VAN ANTWERPEN EXTRA EDITIE Het land in rouw
1-8-1993 het Volk GRATIS EXTRA EDITIE Afscheid
2-8-1993 GAZET VAN ANTWERPEN Editie Kempen Rouwen om Boudewijn
7-8-1993 LE SOIR EDITION DU WEEK-END L'adieu au Roi
8-8-1993 LE SOIR 2me EDITION SPECIALE Les obsèques du Roi, une fête à ses valeurs
9-8-1993 GAZET VAN ANTWERPEN Zevende editie * * Vaarwel Boudewijn, welkom Albert II
14-8-1993 DE GENTENAAR geen editie vermeld Pasgehuwden scheiden meest
14-8-1993 DE GENTENAAR Late editie Pasgehuwden scheiden meest
14-8-1993 Het Nieuwsblad OOST-VLAANDEREN Pasgehuwden scheiden meest
24-11-1993 LE QUOTIDIEN DE PARIS
ISLAM: La profesion de foi de Pasqua
30-11-1993 Vlaardings Dagblad EDITIE Waterweg Krant verrast Vlaardingers
3-3-1994 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) CDA en PvdA raken kwart aanhang kwijt
3-3-1994 NRC HANDELSBLAD
Ongekende nederlaag voor CDA en PvdA
21-4-1994 Brabants Nieuwsblad roosendaal De Vries 'zeer teleurgesteld' door Wallage
21-4-1994 Brabants Nieuwsblad roosendaal De Vries 'zeer teleurgesteld' door Wallage
21-4-1994 Brabants Nieuwsblad bergen op zoom De Vries 'zeer teleurgesteld' door Wallage
21-4-1994 DE STEM West-Brabant Drugskartels ronselen ex-militairen
21-4-1994 DE STEM West-Brabant Drugskartels ronselen ex-militairen
21-4-1994 DE STEM EDITIE ETTEN-LEUR Drugskartels ronselen ex-militairen
29-4-1994 Rijn en Gouwe ALPHEN KOK LEGT KRITIEK TERZIJDE
29-4-1994 Rijn en Gouwe GOUDA KOK LEGT KRITIEK TERZIJDE
29-4-1994 Rijn en Gouwe GOUDA KOK LEGT KRITIEK TERZIJDE
3-5-1994 Rijn en Gouwe Alphen Kok winnaar van tv-debat
4-5-1994 Algemeen Dagblad
PvdA nu grootste partij
4-5-1994 De Telegraaf (geen editiester) AARDVERSCHUIVING!
4-5-1994 de Volkskrant (1 editiester) PvdA de grootste na historisch verlies CDA
4-5-1994 Het PAROOL (eerste editie van de twee; geen editieteken) Kok ondanks nederlaag kandidaat premierschap
4-5-1994 Leidsch Dagblad 1 editiester; (LEIDEN) CDA is leidende rol kwijt
4-5-1994 Nieuws van de Dag OCHTENDEDITIE Ons land maakt politieke draai
4-5-1994 Trouw (geen editieteken) Kiezer zet Kamer op de kop
6-5-1994 Rotterdams Dagblad EDITIE Rotterdam Spijt van reparatie WAO-gat
6-5-1994 Rotterdams Dagblad EDITIE Voorne-Putten Spijt van reparatie WAO-gat
6-5-1994 Rotterdams Dagblad EDITIE Regio Zuid Spijt van reparatie WAO-gat
6-5-1994 Rotterdams Dagblad EDITIE Rotterdam Spijt van reparatie WAO-gat
6-5-1994 Rotterdams Dagblad EDITIE Waterweg Spijt van reparatie WAO-gat
13-6-1994 Leidsch Dagblad 1 editiester; (LEIDEN) Chaos door NS-staking valt erg mee / Verkiezingszege christen-democraten
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie zuidwest drenthe Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie noord drenthe Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie midden drenthe Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie losse verkoop stad Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie west Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie oost groningen Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie zuidoost drenthe Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
15-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie groningen Vuurwerk in Kamer bij paars kabinet
16-8-1994 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie losse verkoop stad CDA-top laat Elco Brinkman nu vallen
25-10-1994 MENORCA
Adjudicadas a Agroman las obras del paseo marítimo de Ciutadella
26-10-1994 La Crónica
Los pequeños comerciantes granadinos llaman demagogo al ministro Gómez Navarro
31-1-1995 de Volkskrant (1 editiester) Evacuatie geeft grote problemen bij wegverkeer
1-2-1995 EL PAIS EDICIÓN MEXICO Clinton actúa por decreto para evitar la crisis de México
4-3-1995 Algemeen Dagblad 3 editiesterren; paarse titel Kok: VVD moet concessie doen
9-3-1995 de Volkskrant (1 editiestip en 1 editiester) Kok waarschuwt VVD na monsterzege
9-3-1995 Het PAROOL (eerste editie van de twee; geen editieteken) Kok: VVD moet haar hand niet overspelen
9-3-1995 Leidsch Dagblad (LEIDEN) Invalidenhuis niet gesloopt
9-3-1995 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad en Haren Monsterzege VVD: paars onder druk
9-3-1995 NRC HANDELSBLAD
VVD stelt partners coalitie in schaduw
3-4-1995 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad en Haren Gado is uit op vervoersmonopolie in Groningen
4-4-1995 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad en Haren BVD verwacht meer acties van mafia uit Rusland
4-4-1995 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Groningen BVD verwacht meer acties van mafia uit Rusland
8-5-1995 France-Soir DHJ (of DHJ D, of DHJ B) CHIRAC ÉLU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - LE JOUR JACQUES
8-5-1995 LE FIGARO ÉDITION DE 5 HEURES La victoire de Jacques Chirac
8-5-1995 LE FIGARO ÉDITION DE 5 HEURES La victoire de Jacques Chirac
8-5-1995 le Parisien ÉDITION PARIS Président
8-5-1995 l'Humanité
Le nouveau président de la République - Jacques Chirac élu avec 52,8% des voix
8-5-1995 Libération 3E EDITION ILE-DE-FRANCE L'entrée en Chiraquie
26-5-1995 De Telegraaf (geen editiester) WE ARE THE CHAMPIONS!
26-5-1995 Nieuws van de Dag OCHTENDEDITIE Amsterdam uit z'n dak!
6-6-1995 Algemeen Dagblad Noodeditie; 4 editiesterren; paarse titel Grote aanval van Serviërs dreigt / Noodeditie
18-7-1995 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Reed Elsevier verkoopt kranten van Dagbladunie
9-9-1995 Gelders Dagblad EDITIE VELUWEZOOM NAVO gaat door met bombarderen
15-9-1995 Algemeen Dagblad 2 editiesterren; paarse titel, groot formaat Rol voor Rusland in Bosnië
15-9-1995 Algemeen Dagblad EDITIE VOOR DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA, 4 sterren, kop in zwarte letters Rol voor Rusland in Bosnië
16-9-1995 Algemeen Dagblad 4 editiesterren; paarse titel, groot formaat 'Mestbeleid treft minder boeren'
20-9-1995 NRC HANDELSBLAD
Perscombinatie eerste in de race om Dagbladunie
29-9-1995 Leidsch Dagblad (eenmalige Engelstalige editie) A Farewell without Flags
29-9-1995 Leidsch Dagblad (eenmalige Engelstalige editie) A Farewell without Flags
30-9-1995 NRC HANDELSBLAD
Topambtenaren rijk partijloos of linksig
30-9-1995 NRC HANDELSBLAD
Topambtenaren rijk partijloos of linksig
7-10-1995 GRENZ-ECHO
NATO-Generalsekretär Claes droht Anklage wegen Korruption
7-10-1995 Le Jour LE COURRIER
Grevisse, notre grammairien
23-11-1995 Haarlems Dagblad Speciale editie Haarlem 750 jaar stad Eindelijk stadsrechten
4-3-1996 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Aznar obtiene una mayoría insuficiente para gobernar en solitario
4-5-1996 Leidsch Dagblad (LEIDEN) CENTRAAL STATION LEIDEN
28-6-1996 Algemeen Dagblad
Linschoten afgetreden
28-6-1996 Algemeen Dagblad
Slotoffensief Linschoten
28-6-1996 Algemeen Dagblad
Linschoten geeft niet toe
28-6-1996 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Linschoten dreigt met opstappen
28-6-1996 de Volkskrant (3 editiestippen) Linschoten treedt af om Cstv-affaire
26-7-1996 Guadalajara 2000
Pablo Moreno juzgado por falsedad de documentos públicos y prevaricación
27-7-1996 DIARIO DE ALCALA
ETA asesina de cinco disparos a un popular constructor de Ordicia
30-7-1996 EL DIA DE CUENCA
Más de 5.000 personas pidieron en Cuenca la libertad de Ortega Lara
31-7-1996 DIARIO 16 Castilla La Mancha Los fiscales, divididos por la petición de libertad para Galindo
7-8-1996 AVUI
Vidal-Quadras titlla el nacionalisme català de "tumor" per a la democràcia
9-8-1996 EL PAIS EDICIÓN COMUNIDAD VALENCIANA La riada de Biescas se cobra 86 vidas
12-8-1996 La Voz de Asturias
Asturias se suma al rescate en Biescas
14-8-1996 DIARIO 16 EDICIÓN MADRID Galindo admitió que alguno de sus agentes cobró del contrabando / Falleció Spínola, el general del 25 de Abril portugués
23-8-1996 LE SOIR MATIN L'immense chagrin des Belges a accompagné Julie et Mélissa
30-8-1996 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Dwars
4-9-1996 HET LAATSTE NIEUWS ROESELARE TIELT IZEGEM AN 10-12-77 EEFJE 30-01-76 ALLEEN NOG PIJN
4-9-1996 Het Nieuwsblad ANTWERPEN Rust nu maar zacht
5-9-1996 De Morgen
Kroaten voeren blitzkrieg tegen Serviërs
3-1-1997 Friesch Dagblad
Elfstedentocht '97
4-1-1997 Friesch Dagblad
'Mooiste dag van mijn leven'
4-1-1997 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Een meter beter op Bonkevaart
4-1-1997 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Van start in felle kou en harde wind
4-1-1997 LEEUWARDER COURANT
Angenent magistrale winnaar
5-1-1997 Algemeen Dagblad
Helden van het noorden
15-1-1997 MEPPELER COURANT
Fusie van containerterminals
25-1-1997 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE MIDDEN-LIMBURG Chaos op snelwegen door mist
8-3-1997 IDEAL JAEN Gobierno y partidos se plantean cambios en la Ley del Jurado
2-6-1997 Rijn en Gouwe Alphen Jospin wint Franse verkiezingen / pag. 7: Het is een meisje, we noemen haar Els
13-6-1997 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG (REGIO SITTARD/GELEEN) Rijbewijzen na storing ongeldig
13-6-1997 Limburgs Dagblad
Afgezwakt ontwerpverdrag voor top
23-6-1997 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Stroomstoring leidt tot chaos
23-6-1997 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) De Boer wil 110 km als maximum
12-8-1997 Algemeen Dagblad CARIBISCHE EDITIE, 4 editiesterren, kop in zwarte letters Suriname roept ambassadeur terug
23-8-1997 Algemeen Dagblad CARIBISCHE EDITIE, 4 editiesterren, kop in zwarte letters Steun voor Van Mierlo - Kritiek VVD-bewindslieden op affaire-Bouterse
28-8-1997 Het PAROOL LAATSTE EDITIE De Grave faalde in GVB-zaak; Verlies van 3000 banen bij dochters Bijenkorf
28-8-1997 Het PAROOL LAATSTE EDITIE De Grave faalde in GVB-zaak; Verlies van 3000 banen bij dochters Bijenkorf
28-8-1997 Het PAROOL (eerste editie van de twee; geen editieteken) De Grave faalde in GVB-zaak; Sanering bij KBB ten koste van 3000 banen
18-12-1997 Nederlands Dagblad
Borst biedt excuses aan / Nederlands Dagblad start e-mailabonnement
3-2-1998 Nieuws van de Dag OCHTENDEDITIE Heineken-ontvoerder in Paraguay: 'Ik ga nog liever dood dan terug!'
3-2-1998 Nieuws van de Dag MIDDAGEDITIE Nieuws van de Dag gaat samen met De Telegraaf
13-2-1998 De Telegraaf (geen editiester) VVD WIL ASIELQUOTUM
13-2-1998 Nieuws van de Dag MIDDAGEDITIE Philips: nieuwbouw Zuid-as van de baan
13-2-1998 Nieuws van de Dag OCHTENDEDITIE Gratis parkeren voor vaklieden
14-2-1998 De Telegraaf (geen editiester) Rel om spilzucht Meijling
14-2-1998 Nieuws van de Dag LAATSTE EDITIE Auto krijgt vrij baan / Laatste Courant krijgt vorm
14-2-1998 Nieuws van de Dag LAATSTE EDITIE Auto krijgt vrij baan / Laatste Courant krijgt vorm
16-2-1998 De Telegraaf (geen editiester) Paars door oog van de naald
16-2-1998 De Telegraaf (geen editiester) Paars door oog van de naald
28-2-1998 Aujourd'hui en France
La France va mieux... sauf pour les chômeurs
28-2-1998 Le Monde - Une embellie pour l'Europe et le chômage
28-2-1998 le Parisien ÉDITION PARIS La France va mieux... sauf pour les chômeurs
2-3-1998 France-Soir DHJ (of DHJ D, of DHJ B) SOPHIE PEUT VIVRE GRÂCE A VOS DONS
2-3-1998 France-Soir CTD A LE DRAME DE L'ALMA: DIANA LE GARDE DU CORPS PARLE
4-3-1998 Aujourd'hui en France
FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 le Parisien Val-de-Marne La gauche se renforce dans le Val-de-Marne - SONDAGE ELECTIONS REGIONALES / FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 le Parisien L'Oise Matin FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 le Parisien ÉDITION PARIS FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 le Parisien Val-d'Oise FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 le Parisien Essonne La gauche s'envole dans l'Essonne - SONDAGE ELECTIONS REGIONALES / FLIRT A L'ECOLE
4-3-1998 LE PROGRÈS
ASVEL: maudit Milan!
5-3-1998 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Verlies D66 maakt Paars II onzeker / D66 voelt zich verlaten en verdwaald
5-3-1998 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) VVD onbetwiste winnaar in regio
5-3-1998 Het Nieuwsblad BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE Kleinhandelaars leven wet op hygiëne niet na / STREEKNIEUWS HALLE: Binnenstad waardevol
5-3-1998 Het Nieuwsblad ANTWERPEN KEMPEN Kleinhandelaars leven wet op hygiëne niet na / STREEKNIEUWS GEEL: Seksuele tirannie
5-3-1998 LE SOIR
Au nom des facilités, le PSC pourrait embraser le fédéral
5-3-1998 LE SOIR Bruxelles/Brabant Au nom des facilités, le PSC pourrait embraser le fédéral
5-3-1998 NRC HANDELSBLAD
Groot verlies voor D66 bij raadsverkiezingen
6-3-1998 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Verlies D66 bezorgt PvdA en VVD kater
24-3-1998 le matin
Le Pen, fils illégitime de Mitterand
27-3-1998 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
27-3-1998 Leidsch Dagblad 1 editiester of -blokje; (LEIDEN&REGIO) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
27-3-1998 Leidsch Dagblad 1 editiester of -blokje; (LEIDEN&REGIO) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
27-3-1998 Leidsch Dagblad 1 editiester of -blokje; (LEIDEN&REGIO) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
27-3-1998 Leidsch Dagblad (DUIN&BOLLENSTREEK) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
27-3-1998 Leidsch Dagblad 1 editiester of -blokje; (LEIDEN&REGIO) Tientallen ziek in loods El Al-wrak
24-4-1998 HET LAATSTE NIEUWS WEST-VLAANDEREN, 3 sterren Schande en SCHAAMTE
24-4-1998 LE SOIR
Dutroux: quatre heures de cavale qui ont bouleversé la Belgique
30-4-1998 DE LLOYD (=Nederlandstalige editie van Le Lloyd) Lijnvaart Hapag-Lloyd levert fors hogere bedrijfswinst op
30-4-1998 LA LANTERNE
Garde forestier Michaux, la Belgique vous dit merci
30-4-1998 le matin
Mai 68
30-4-1998 L'Echo
L'euro se profile: l'aboutissement d'années d'efforts d'assainissement
30-4-1998 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE
Bestuur Brogum opgestapt
7-5-1998 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Formatie Paars II wordt hard gevecht
7-5-1998 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) PvdA en VVD zetten in op paars-2
7-5-1998 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Paars II wordt nog taai gevecht
7-5-1998 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Stembuszege PvdA en VVD
8-5-1998 Nederlands Dagblad
Aftasten paars II kan beginnen
14-5-1998 De Telegraaf (geen editiester) Cupfinale in ArenA gered / Marokkanen weer slaags met politie
14-5-1998 De Telegraaf 2 editiesterren Cupfinale in ArenA gered / Kok, Zalm en Borst nieuwe informateurs
6-6-1998 Haarlems Dagblad stripeditie 6-6-1998 (HAARLEM&OMGEVING) AANTAL ONGELUKKEN MET SKEELEREN NEEMT TOE
13-6-1998 Rotterdams Dagblad/GAZET VAN ANTWERPEN Speciale zondagseditie Nederland-België Oranje bitter
20-6-1998 DE GELDERLANDER jubileumuitgave 150 jaar Nieuwe Nijmeegse Courant Nieuwe Nijmeegse Courant Donderdag, den 10 October. 1850
25-6-1998 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE NOORD-LIMBURG (REGIO VENLO) Paars-II nadert voltooiing / WML filtert gif uit grondwater Gr'vorst / Commissarissen 'Beek' dreigen met opstappen
25-6-1998 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE MIDDEN-LIMBURG Paars-II nadert voltooiing / Commissarissen 'Beek' dreigen met opstappen
25-6-1998 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG (REGIO MAASTRICHT) Paars-II nadert voltooiing / Commissarissen 'Beek' dreigen op te stappen
25-6-1998 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG (REGIO SITTARD/GELEEN) Paars-II nadert voltooiing / Komst van Ingram naar Heerlen goed voor duizend banen
25-6-1998 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG (REGIO HEERLEN/KERKRADE) Paars-II nadert voltooiing / Komst van Ingram naar Heerlen goed voor duizend banen
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Tilburg: 1 ster: Tilburg Stad Verkenners per vliegende Hollander
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Land van Heusden en Altena: 7 stippen Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Oost-Brabant: 6 stippen: Uden Veghel Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Sirene-Oss: 5 stippen: Oss & Omgeving Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Langstraat: 4 stippen: De Langstraat Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Bommelerwaard: 3 stippen Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie 's-Hertogenbosch e.o.: 1 stip Grootste vliegers gaan niet op
29-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Midden-Brabant: 2 stippen: De Meijerij Plaatselijk ontwerp wordt drinkfontein in Boxtel
29-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 6 stippen Valkenswaard Aardbeving in Turkije
29-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 3 stippen Eindhoven Noord/Oost/Zuidoost Aardbeving in Turkije
29-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 1 ster: Helmond Stad ('s maandags: Noord/Stad) Aardbeving in Turkije
29-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 3 sterren: Helmond Zuid Aardbeving in Turkije
29-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD Stad: 0 stippen (algemene editie voor 's maandags) Aardbeving in Turkije
30-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Tilburg: 3 sterren: Goirle en omgeving Davids knalt Oranje naar kwartfinales
30-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Tilburg: 4 sterren: West Davids knalt Oranje naar kwartfinales
30-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Tilburg: 1 ster: Tilburg Stad Davids knalt Oranje naar kwartfinales
30-6-1998 BRABANTS DAGBLAD editie Tilburg: 2 sterren: Oost Davids knalt Oranje naar kwartfinales
30-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 3 sterren: Helmond Zuid Davids schiet Oranje naar kwartfinale
30-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 1 ster: Helmond Stad ('s maandags: Noord/Stad) Davids schiet Oranje naar kwartfinale
30-6-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 2 sterren: Helmond Noord Davids schiet Oranje naar kwartfinale
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 3 open bollen: Gestel/Strijp/Centrum Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 4 stippen+3 open bollen: Veldhoven Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 1 stip+3 open bollen: Eindhoven-Oost Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 2 stippen+3 open bollen: Eindhoven-Zuidoost Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 1 open bol: Tongelre/Stratum Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 6 stippen+3 open bollen: Valkenswaard Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 3 stippen+3 open bollen: Eindhoven-Noord Exodus na gevechten in Kosovo
2-7-1998 EINDHOVENS DAGBLAD 5 stippen+3 open bollen: Kempen Exodus na gevechten in Kosovo
7-7-1998 BN DeStem Breda Paars-II financieel akkoord
8-7-1998 Cobouw
Henk Koop vangt bot bij rechter
25-7-1998 de Volkskrant NOODEDITIE PvdA en VVD verzetten zich tegen eis D66
25-7-1998 de Volkskrant NOODEDITIE PvdA en VVD verzetten zich tegen eis D66
25-7-1998 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) PvdA en VVD verzetten zich tegen eis D66
20-8-1998 el Periódico de Catalunya
Ola de robos en las playas de Barcelona
20-8-1998 el Periódico de Catalunya
Onada de robatoris a la platja de Barcelona
28-9-1998 Diari d'Andorra
El 10 per cent de la població no sap com es contagia la sida
24-10-1998 el Periódico Extremadura
La pensión más baja no se igualará al SMI
31-10-1998 Ultima Hora
España es competente para enjuiciar los crímenes de Pinochet
2-11-1998 LA GACETA DE LOS NEGOCIOS
Telefónica se alía con Portugal Telecom para entrar en Marruecos
3-11-1998 el Adelanto
Mañueco investigará las escuelas taller
3-11-1998 EL COMERCIO ASTURIAS Los ediles fieles a Marqués creen precipitado el nuevo partido
3-11-1998 EUSKADI información
Senideak reclama a Ibarretxe que no se olvide de los presos
3-11-1998 La Nueva España
El túnel de Guadarrama, clave para Asturias, arrancará en el 2000
3-11-1998 TRIBUNA DE SALAMANCA
Battaner prevé acuerdos, pero no fusiones, entre las cajas regionales
4-11-1998 Expansión SEGUNDA EDICION Los tipos, al 3,5%
5-11-1998 LA RAZON Edición Madrid PRIMERAS CONDICIONES DE ETA
7-11-1998 Diario de Noticias
El Gobierno no pone plazos ni condiciones al diálogo con ETA
7-11-1998 El Diario MONTAÑES
La aprobación de la extradición de Pinochet abre una crisis con Chile
7-11-1998 HERALDO DE SORIA
"No tenemos nada para comer"
7-11-1998 LAS NOTICIAS
El PP pierde la mayoría absoluta en Toledo
9-11-1998 Diari de Balears
Els Verds proposen cobrir les Balears amb vials per a 'bicis'
9-11-1998 La Tribuna de Toledo
El PP espera otros dos informes sobre La Bastida
10-11-1998 DIARIO DE JEREZ
Urbaser y comité buscaban anoche el fin de la huelga
10-11-1998 JAEN
2.600 jiennenses conocerán su destinomilitar el próximo día 12
12-11-1998 EL PAIS EDICIÓN (DE) MADRID Aznar condiciona el traslado de presos de ETA a la paz definitiva
4-2-1999 Trouw (geen editiestippen) Bijlmerramp: de doofpot gaat open
4-3-1999 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Uitslag statenverkiezingen verzwakt Paars
4-3-1999 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Oppositie wint verkiezingen
4-3-1999 NRC HANDELSBLAD
GroenLinks wint, zwaar verlies D66 / Schrijver en slavist Karel van het Reve (77) overleden
5-3-1999 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) PvdA-top wil linksere koers voor partij
5-3-1999 NRC HANDELSBLAD
'Vliegramp vereist meer onderzoek'
25-4-1999 Algemeen Dagblad 4 editiesterren HEBBES!
26-4-1999 Algemeen Dagblad 2 editiesterren; paarse titel, groot formaat Voetbalfeest verziekt
18-5-1999 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Barak wil Israël vrede brengen / 'Referendum is senatoren van VVD geen crisis waard'
19-5-1999 De Telegraaf (geen editiester) CRISIS DOOR WIEGEL
19-5-1999 De Telegraaf 1 editiester CRISIS DOOR WIEGEL
19-5-1999 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Wiegel stort kabinet in crisis
19-5-1999 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Wiegel brengt Paars in crisis
19-5-1999 HET fINANCIEELE DAGBLAD
Pieper weg bij Philips na internetruzie / Referendum hangt op twee VVD'ers
19-5-1999 Noordhollands Dagblad ENKHUIZER COURANT VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad SCHAGER COURANT VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad DAGBLAD KENNEMERLAND VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad ALKMAARSCHE COURANT VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad NIEUWE NOORDHOLLANDSE COURANT VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad DAGBLAD ZAANSTREEK VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad HELDERSE COURANT VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 Noordhollands Dagblad DAGBLAD VOOR WEST-FRIESLAND VVD'er Wiegel blokkeert referendum
19-5-1999 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Wiegel haalt kabinet onderuit, crisisberaad
19-5-1999 Trouw 2 stippen Coalitie innood
19-5-1999 Trouw (geen editiestippen) Coalitie in nood
22-5-1999 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Kok haalt hard uit naar Wiegel
22-5-1999 IJmuider Courant
Kok haalt hard uit naar Wiegel
3-6-1999 Drentse Courant
Zware kritiek op late reactie Faber / Eeuwig zingen de Rolling Stones
3-6-1999 Groninger Dagblad
Zware kritiek op late reactie Faber / Eeuwig zingen de Rolling Stones
3-6-1999 NIEUWSBLAD van het NOORDEN EDITIE STAD HAREN (1 stip) Kamer laat Borst en Jorritsma toch zitten / Stad na Stones rijp voor meer
14-6-1999 De Financieel Economische TIJD Extra editie verkiezingen De kiezers rennen alle richtingen uit
14-6-1999 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Kiezer België geeft kabinet afstraffing / Socialisten in Europa verliezen
14-6-1999 Haarlems Dagblad (geen editieonderscheid) Toenemend geweld Serviërs tegen NAVO / Europarlement in heel Europa uit de gratie
14-6-1999 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Chaos bij intocht NAVO in Kosovo / Rechts wint verkiezingen Europarlement
21-6-1999 SP!TS
GRUWELKAMPEN IN KOSOVO
22-6-1999 SP!TS
Autorijden duurder
7-8-1999 Libération CHAMPAGNE La lutte finale
12-8-1999 LA DÉPÊCHE du Midi GRAND TOULOUSE Ciel, quelle éclipse ! (=kop op pagina 2)
22-9-1999 ALERTA
Un terrible accidente en Torrelavega se cobra cuatro muertos
2-10-1999 Amersfoortse Courant 1 editiester (Bunschoten, zie 2e katern, 3e pagina) Chipcard tegen het spijbelen / Bussen veiliger met camera's
2-10-1999 Amersfoortse Courant 2 editiesterren (Leusden, zie 2e katern, 3e pagina) Chipcard tegen het spijbelen / Bussen veiliger met camera's
2-10-1999 Amersfoortse Courant geen editiesterren (Nijkerk & Hoevelaken, zie 2e katern, 3e pagina) Chipcard tegen het spijbelen / Bussen veiliger met camera's
2-10-1999 Utrechts Nieuwsblad 3 editiesterren Editie Stad Utrecht Camera's in bussen voor veiligheid / Proef met chipcard tegen spijbelen
2-10-1999 Utrechts Nieuwsblad 3 editiesterren (Nieuwegein/IJsselstein, zie 2e katern, 2e pagina) Camera's in bussen voor veiligheid / Proef met chipcard tegen spijbelen
2-10-1999 Utrechts Nieuwsblad 3 editiesterren (Maarssen/De Ronde Venen, zie 2e katern, 2e pagina) Camera's in bussen voor veiligheid / Proef met chipcard tegen spijbelen
2-10-1999 Utrechts Nieuwsblad 2 editiesterren (Bilthoven/Driebergen, zie 2e katern, 2e pagina) Camera's in bussen voor veiligheid / Proef met chipcard tegen spijbelen
2-10-1999 Veluws Dagblad geen editiesterren (Nijkerk & Hoevelaken, zie 2e katern, 3e pagina) Chipcard tegen het spijbelen
2-10-1999 Veluws Dagblad 1 editiester (Harderwijk en Zeewolde, zie 2e katern, 3e pagina) Chipcard tegen het spijbelen
3-11-1999 Groninger Dagblad
Chemische castratie helpt niet
3-11-1999 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad en Haren Energiebedrijf EDON schrapt ruim 600 banen
23-11-1999 LA VOZ de Albacete
CC, PP y PSOE tratarán de "equilibrar" con mil millones el presupuesto regional
24-11-1999 LA TRIBUNA de Canarias
Canarias pide en Bruselas que sus ayudas sean permanentes
25-11-1999 La Opinión DE TENERIFE
Aznar no logra que Prodi asuma un compromiso con el plátano canario
30-12-1999 NRC HANDELSBLAD
De laatste Agenda van deze eeuw is geheel gewijd aan de krant.
31-12-1999 Algemeen Dagblad 3 editiesterren; paarse titel Amgst voor aanslagen
31-12-1999 BN DeStem Roosendaal Honderden doden op Molukken
31-12-1999 De Morgen
Indringer steekt George Harrison neer
31-12-1999 De Telegraaf (geen editiester) Nieuwe eeuw hard en kil - Enquête De Telegraaf: Toch volop vertrouwen in de toekomst
31-12-1999 DELFTSCHE COURANT
Scholen vragen om extra noodlokalen
31-12-1999 HAAGSCHE COURANT
Nederlanders slaan water in
31-12-1999 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Jongeren in de fout met vuurwerk
31-12-1999 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Super-pg opnieuw in conflict
31-12-1999 NIEUWSBLAD van het NOORDEN editie Stad en Haren Jeugd trekt zich niets aan van vuurwerkverbod
31-12-1999 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Het Tussendek
31-12-1999 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Het Tussendek
31-12-1999 Rotterdams Dagblad EDITIE Rotterdam Daniël den Hoed Totterdammer van de eeuw
31-12-1999 Trouw 1 stip Oceanische koraaleilanden knoeien met de klok
31-12-1999 Utrechts Nieuwsblad Editie Stad Utrecht *** Hamsterwoede slaat toe - Op laatste moment nog run op water
31-12-1999 Westlandsche Courant
'Meer doen tegen illegalen in bouw'
1-1-2000 BN DeStem Roosendaal Opluchting: alles doet het!
1-1-2000 Drentse Courant
Vuurwerk eist levens in Drenthe - Geschokte reacties in Weiteveen en Tweede Exloërmond
1-1-2000 GOUDSCHE COURANT
GEEN COMPUTERPROBLEMEN Overal ter wereld feest
1-1-2000 Groninger Dagblad
Vuurwerk eist drie levens - Groningen beleeft 'doodnormale' jaarwisseling
1-1-2000 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) GEEN COMPUTERPROBLEMEN - Overal ter wereld feest
1-1-2000 LEEUWARDER COURANT 4 editievierkantjes Overgang naar 2000 kalm
1-1-2000 NIEUWSBLAD van het NOORDEN EXTRA EDITIE Champagne in plaats van problemen
1-1-2000 PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT
Jeltsin draagt onverwacht macht over
1-1-2000 Utrechts Nieuwsblad MIDDEN-NEDERLAND EINDELIJK 2000!
3-1-2000 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) AEX schiet omhoog na uitblijven problemen
3-1-2000 Rotterdams Dagblad EDITIE Waterweg Alles werkt in 2000!
3-1-2000 Utrechts Nieuwsblad Editie Stad Utrecht *** Millenniumproblemen gaan ook aan financiële markten voorbij - Bedrijfsleven probleemloos van start
11-1-2000 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Europa dwingt tot andere opzet zorg
17-2-2000 SP!TS
STORM DOOR MEDIALAND
21-2-2000 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Dag minder naar school
21-2-2000 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) Scholen vaker gesloten
4-3-2000 Groninger Dagblad Stad
Stad krijgt een eigen ochtendkrant
10-3-2000 DE LLOYD (=Nederlandstalige editie van Le Lloyd) Nederlandse, Britse en Singaporese post sluiten monsterakkoord
10-3-2000 LE LLOYD (=Franstalige editie van De Lloyd) Les postes néerlandaise, brittannique et singapourienne concluent un accord de titan
20-4-2000 ABC SEVILLA San Bernardo se congregó en torno a la Virgen del Refugio
20-4-2000 EL CORREO de Andalucía
España se abre a Gibraltar
21-4-2000 ABC SEVILLA Sevilla acompañó con emoción y recogimiento al Señor de Pasión
23-4-2000 Diario de Sevilla
Pánico
13-5-2000 Tubantia
Toestand Bernhard zorgwekkend / Wéér vuurzee in Enschede: Hartman brandt
14-5-2000 Tubantia EXTRA EDITIE VERBIJSTERING - Twintig doden, ruim 300 gewonden
15-5-2000 Algemeen Dagblad 3 editiesterren 'We hebben de hel gezien'
15-5-2000 De Telegraaf 1 editiester HOE KON DIT?
15-5-2000 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Explosie vaagt woonwijk weg
15-5-2000 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Alsof er een bom viel
15-5-2000 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Verbijstering na inferno
15-5-2000 HET fINANCIEELE DAGBLAD
Inferno treft woonwijk Enschede
15-5-2000 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Nog altijd tweehonderd vermisten
15-5-2000 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Nog altijd tweehonderd vermisten
15-5-2000 Leidsch Dagblad (LEIDEN&REGIO) Verbijstering na inferno
15-5-2000 NRC HANDELSBLAD
Tol Enchede: 16 doden, 600 gewonden
15-5-2000 star
YANDIK
15-5-2000 Trouw (geen editiestippen) Woonwijk weggevaagd
15-5-2000 Tubantia
Nog 200 vermisten na fatale explosie
16-5-2000 Tubantia
Stonden bunkers open?
17-5-2000 Tubantia
Vrees voor meer doden
18-5-2000 Tubantia
Fireworks zwijgt
19-5-2000 Tubantia
Inspectie dwong vergunning af
20-5-2000 Tubantia
Enschede rouwt
22-5-2000 Tubantia
Enschede zwicht voor bewoners rampgebied
23-5-2000 Tubantia
'Grove nalatigheid' bij afgifte vergunning
24-5-2000 Tubantia
Theorie sabotage steeds serieuzer
25-5-2000 Tubantia
Branche hekelt heksenjacht
26-5-2000 Tubantia
Omvangrijk medisch onderzoek Enschede
27-5-2000 Tubantia
Overtredingen Fireworks 'gelegaliseerd'
29-5-2000 Tubantia
Ongekend zware mei-storm eist levens
30-5-2000 Tubantia
Ruim 8700 slachtoffers onderzocht op Twenthe
31-5-2000 Tubantia
Zalm met tegenzin: autorijden goedkoper
2-6-2000 Tubantia
Gijzeling Luxemburg met geweld beëindigd
3-6-2000 Tubantia
Hogeschool gaat commercieel
5-6-2000 Tubantia
Paars onderonsje wekt woede
6-6-2000 Tubantia
Chipcard voor disco schendt privacy
7-6-2000 Tubantia
Hulpverlening vuurwerkramp komt in gevaar
13-7-2000 Diario de Burgos
ETA golpea en el corazón de Madrid con un coche-bomba
16-7-2000 Diario de Burgos
ETA asesina en Málaga a un concejal del PP de varios tiros en la cabeza
17-7-2000 Diario de Burgos
ETA pone un coche-bomba en Soria mientras Málaga despide a su última víctima
28-8-2000 NEWS.NL
Bedrijfsleven: schone benzine is veel te duur
31-8-2000 NEWS.NL
Blauwhelmen te makkelijk uitgezonden
20-9-2000 Diario de Navarra
Miles de agricultores protestaron por la subida del precio del gasóleo
20-9-2000 HERALDO DE ARAGON
Agricultores y tractores siembran España de protestas / A los lectores de HERALDO DE ARAGON
21-9-2000 DEIA 1a Edición PP, PSE Y UA ULTIMAN UNA POSTURA COMUN PARA EL DEBATE DE MAÑANA
2-1-2001 NRC HANDELSBLAD
Tien doden bij brand Volendam
21-2-2001 Groninger Dagblad Stad
Ga vooral stemmen!
27-3-2001 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) IJsselmuiden stapt op
27-3-2001 Leidsch Dagblad (LEIDEN&REGIO) Burgemeester in Volendam neemt ontslag
23-4-2001 Diario de Arousa
El Estradense aguó en A Lomba la fiesta del ascenso del Arosa
23-4-2001 el Día DE VALLADOLID
Herrera apuesta por potenciar la identidad regional
24-4-2001 Diario ABIERTO EDICION MADRID "Me enteré del secuestro por la tele", explica un español rehén en Estambul
24-4-2001 gara
Hego Uskal Herria registra cada día 223 siniestros laborales con baja
24-4-2001 Madrid ym@as
Semiexcomunicación para ETA
27-4-2001 Diario de Ferrol
El presunto autor del "crimen del paraguas" participó en la reconstrucción de los hechos
28-4-2001 INTERNATIONAL Herald Tribune (hierbij geen Engelstalig katern van El País) Koizumi Vows To Give Japan A Real Army
20-7-2001 De Gooi- en Eemlander
Gooi ongerust over nog meer giftreinen / 'n Prent ter gelegenheid van zestig jaar Tom Poes
21-7-2001 Leidsch Dagblad (DUIN&BOLLENSTREEK) 'Verzet tegen Valkenburg moet stoppen' / Dode bij veldslag rond G-8 top in Genua
21-7-2001 Nederlands Dagblad
Rellen bij top G8 kosten mensenleven
21-7-2001 Reformatorisch Dagblad
Dode bij rellen G-8
25-7-2001 De Gooi- en Eemlander NOODEDITIE Computerstoring treft krant
25-7-2001 Haarlems Dagblad NOODEDITIE Computerstoring treft krant
25-7-2001 Leidsch Dagblad NOODEDITIE Computerstoring treft krant
2-8-2001 DELFTSCHE COURANT
FUSIE PIJNACKER-NOOTDORP: Verkiezingen op 7 november
2-8-2001 GOUDSCHE COURANT
Friese wijk dreigt met wraak na ontucht
2-8-2001 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Bij kwart projecten ESF is niets mis
2-8-2001 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) Winst van Shell naar 9 miljard
2-8-2001 WESTLANDSCHE COURANT
Provincie pakt 'dodenweg' Westland aan
2-8-2001 Z HC
Onderwaterpark afgeblazen
25-8-2001 Nederlands Dagblad
Kabinet kiest tracé voor de Hanzelijn / 'Artsen helpen hartpatiënt met zijn eigen stamcellen'
25-8-2001 Reformatorisch Dagblad
Artsen helpen patiënten met stamcellen / Hanzelijn volgt tracé van N50
1-9-2001 Reformatorisch Dagblad
Fusie tussen KPN en Belgacom ketst af
1-9-2001 Reformatorisch Dagblad
Fusie tussen KPN en Belgacom ketst af
1-9-2001 Reformatorisch Dagblad
Fusie tussen KPN en Belgacom ketst af
5-9-2001 EL 9 NOU
Detenen un noi a Valldoreix acusat de matar la seva mare
12-9-2001 Algemeen Dagblad 4 editiesterren TOTALE VERBIJSTERING - Terroristen raken hart van Verenigde Staten
12-9-2001 Algemeen Dagblad 3 editiesterren TOTALE VERBIJSTERING - Terroristen raken hart van Verenigde Staten
12-9-2001 De Gooi- en Eemlander
VS zweren wraak
12-9-2001 De Morgen
APOCALYPSE NOW
12-9-2001 De Telegraaf 2 editiesterren OORLOG IN VS - DUIZENDEN AMERIKANEN DOOD DOOR KAMIKAZE-AANVALLEN
12-9-2001 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Bush zweert wraak voor aanval
12-9-2001 France-Soir Edition Nationale - ÉDITION SPÉCIALE Terrorisme: Le pire est arrivé
12-9-2001 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Aanval op VS
12-9-2001 Haarlems Dagblad (geen editieonderscheid) VS zweren wraak
12-9-2001 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Oorlogsverklaring
12-9-2001 INTERNATIONAL Herald Tribune 3 sterren en R Hijacked Jets Hit Trade Towers IN N.Y. and Plow Into Pentagon
12-9-2001 Leidsch Dagblad EXTRA EDITIE GRATIS Amerika bloedt
12-9-2001 Leidsch Dagblad EXTRA EDITIE GRATIS Amerika bloedt
12-9-2001 metro
Terroristen zaaien dood en verderf in hart VS
12-9-2001 NIEUWSBLAD van het NOORDEN EXTRA EDITIE Waanzin, woede, wraak . . .
12-9-2001 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Aanval op VS, Bush wil vergelding
12-9-2001 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Aanval op VS, Bush wil vergelding
12-9-2001 Rotterdams Dagblad EDITIE Waterweg Is dit oorlog?
12-9-2001 SP!TS
VS ZWEERT WRAAK
12-9-2001 Trouw 1 stip Aanval op VS
13-9-2001 De Gooi- en Eemlander
VS kennen identiteit terroristen
13-9-2001 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Europa belooft VS militaire steun
13-9-2001 NIEUWSBLAD van het NOORDEN EDITIE STAD EN REGIO, 1 editiestip NAVO belooft VS militaire steun bij vergelding aanval
13-9-2001 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Amerika koerst op wraak
13-9-2001 USA TODAY INTERNATIONAL - VIA SATELLITE FROM LORAL CYBERSTAR FBI targets terror suspects
14-9-2001 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Powell: Bin Laden is hoofdverdachte
14-9-2001 Groninger Dagblad Stad
Kok: Geen oorlogsspiraal
25-10-2001 Algemeen Dagblad CARIBISCHE EDITIE, 4 editiesterren, kop in zwarte letters Massaal ontslag bij KPN / Zeker 14 doden bij inferno in Gotthardtunnel
29-10-2001 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG Irak verwacht raketaanvallen
29-10-2001 Limburgs Dagblad Regio Oost Kamer toch voor 'eigen FBI'
1-11-2001 Haarlems Dagblad SPECIALE EDITIE WELKOM MÁXIMA
30-1-2002 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) BUSH IN 'TROONREDE': 'Terreur niet onder controle'
30-1-2002 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Droge voeten peperduur / Digitale tv via de ether concurrent van kabel
31-1-2002 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Nog jaren risico's op het spoor
31-1-2002 HAAGSCHE COURANT (=middageditie) Nog jaren risico's op het spoor
1-2-2002 HAAGSCHE COURANT Ochtendeditie Veel meer geluidsoverlast
2-2-2002 De Gooi-en Eemlander & Dagblad van Almere EXTRA EDITIE Stralende Máxima zegt ja tegen haar prins
2-2-2002 Haarlems Dagblad EXTRA EDITIE HET HUWELIJK
2-2-2002 LEIDSCH DAGBLAD EXTRA EDITIE -
2-2-2002 SP!TS
TRANEN VAN GELUK
3-2-2002 De Telegraaf (geen editiester) Hartstochtelijke balkonscène
3-2-2002 EINDHOVENS DAGBLAD EXTRA EDITIE - EINDHOVEN EN HELMOND 1 stip+1 ster HET HUWELIJK VAN MAXIMA EN WILLEM-ALEXANDER 2 FEBRUARI 2002
3-2-2002 HAAGSCHE COURANT EXTRA EDITIE Tranen, tango en de kus
3-2-2002 Het PAROOL EXTRA EDITIE -
4-2-2002 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Kroonprins: Máxima brengt enorm offer
1-3-2002 Dagblad van Almere
Almeerder (40) compleet door het lint bij wilde achtervolging
1-3-2002 De Gooi- en Eemlander
Gewonden bij wilde achtervolging van Naarden naar Loosdrecht
2-3-2002 De Gooi- en Eemlander
Man ernstig gewond na duw onder trein
7-3-2002 Dagblad Zaanstreek
'Leefbaar' wint, PvdA en VVD verliezen fors
7-3-2002 De Gooi- en Eemlander
Kiezers Gooi rekenen af met pluche
7-3-2002 De Telegraaf 1 editiester FORTUYN VERPLETTEREND
7-3-2002 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Rotterdamse zege Fortuyn slag voor Paars
7-3-2002 Groninger Dagblad
Groningse PvdA op historisch dieptepunt
7-3-2002 HET PAROOL 1 stip Revolutie voorbij aan Amsterdam
11-4-2002 De Telegraaf 2 editiesterren Eerherstel voor Dutchbat
11-4-2002 De Telegraaf (geen editiester) Eerherstel voor Dutchbat
6-5-2002 De Gooi- en Eemlander
Pim Fortuyn de grootste in peilingen
7-5-2002 De Gooi- en Eemlander
'Verkiezingen ondanks moord'
7-5-2002 De Telegraaf 1 editiester FORTUYN VERMOORD
7-5-2002 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Verbijstering na moord Fortuyn
7-5-2002 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Asesinado a tiros el líder de la ultraderecha holandesa
7-5-2002 NRC HANDELSBLAD
Fortuyn vermoord, dader 'milieuactivist'
11-5-2002 de Groene Amsterdammer
CDA dwingt tot politieke stilte
13-5-2002 de Groene Amsterdammer
Campagne nu toch op volle toeren
14-5-2002 de Groene Amsterdammer
LPF zoekt hulp bij VVD en CDA
15-5-2002 de Groene Amsterdammer
Machtsstrijd binnen PvdA al begonnen
16-5-2002 De Gooi- en Eemlander
Paars verpulverd, ruk naar rechts
16-5-2002 de Groene Amsterdammer
Nederland bijna onbestuurbaar
16-5-2002 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) CDA en LPF verpletteren Paars
16-5-2002 Het PAROOL (eerste editie van de twee; geen editieteken) Nederland maakt rechtsomkeert
16-5-2002 NRC HANDELSBLAD
Grote zege LPF en CDA, zware slag PvdA en VVD
17-5-2002 de Groene Amsterdammer
CDA bezorgd om eigen succes
19-7-2002 EL CORREO DE BURGOS
La carretera se cobra cuatro muertos en Lerma y otros siete en Salamanca y Palencia
14-8-2002 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) We gaan voor onszelf beginnen
14-8-2002 Het PAROOL LAATSTE EDITIE We gaan voor onszelf beginnen
11-9-2002 nice-matin GRASSE L'effroyable bilan du déluge
7-10-2002 De Gooi- en Eemlander
Nederland rouwt om Claus
7-10-2002 De Telegraaf (geen editiester) CLAUS OVERLEDEN
7-10-2002 De Telegraaf 1 editiester CLAUS OVERLEDEN
7-10-2002 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Claus in bijzijn familie overleden
7-10-2002 NRC HANDELSBLAD
Prins Claus (76) na ziekbed overleden
15-10-2002 Het PAROOL LAATSTE EDITIE De laatste tocht: negen kilometer stilte
16-10-2002 De Telegraaf 1 editiester INDRINGEND AFSCHEID / LPF-ruzie stort het kabinet in afgrond
16-10-2002 De Telegraaf (geen editiester) INDRINGEND AFSCHEID / LPF-ruzie stort het kabinet in afgrond
16-10-2002 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Kabinet valt, met dank aan LPF
5-11-2002 De Gooi- en Eemlander
De Gooi- en Eemlander ochtendblad
13-11-2002 Het PAROOL LAATSTE EDITIE INDERDAAD, We gaan voor onszelf beginnen
21-11-2002 HAAGSCHE COURANT Fake-editie Elke vijf jaar weer een feest
23-11-2002 HAAGSCHE COURANT Fake-editie 'Meet the world' in Nieuwspoort
30-12-2002 Dagblad van Almere
Samenleving 'knap rot' door fraude
30-12-2002 De Gooi- en Eemlander
Samenleving 'knap rot' door fraude
31-12-2002 Dagblad van Almere
Rampen in 2002 kosten 53 miljard
31-12-2002 Dagblad van Almere
Rampen in 2002 kosten 53 miljard
31-12-2002 De Gooi- en Eemlander
Rampen in 2002 kosten 53 miljard
31-12-2002 Het PAROOL (eerste editie van de twee; geen editieteken) Moordcijfer Amsterdam daalt scherp
2-1-2003 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Moslimactivis wil naar R'dam terug
2-1-2003 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Moslimactivis wil naar R'dam terug
23-1-2003 De Gooi- en Eemlander
Balkenende bedwingt Bos
23-1-2003 De Telegraaf (geen editiester) CDA DE GROOTSTE
23-1-2003 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Bos wint, Balkenende beslist
23-1-2003 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Ruk naar het midden, VVD buitenspel
23-1-2003 NRC HANDELSBLAD
CDA grootste, enorme winst PvdA
7-2-2003 La Voz de Galicia ESPAÑA Los marineros evitan que el fuel destruya la gran reerva percebeira del norte de Galicia
5-3-2003 De Telegraaf (geen editiester) 'Margarita voor rechter om leugens'
5-3-2003 De Telegraaf 2 editiesterren 'Margarita voor rechter om leugens'
5-3-2003 De Telegraaf 1 editiester 'Margarita voor rechter om leugens'
5-3-2003 De Telegraaf (geen editiester) 'Margarita voor rechter om leugens'
5-3-2003 De Telegraaf 1 editiester 'Margarita voor rechter om leugens'
5-3-2003 IJmuider Courant
Balkenende: Beeld hof 'rechtzetten' - Margarita zet rel verder op scherp
5-3-2003 IJmuider Courant
Balkenende: Beeld hof 'rechtzetten' - Margarita zet rel verder op scherp
12-3-2003 De Gooi- en Eemlander
Opluchting bij Bos en Balkenende
12-3-2003 De Telegraaf (geen editiester) CDA/PvdA baas in senaat
12-3-2003 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Ruime meerderheid CDA en PvdA in senaat
12-3-2003 NRC HANDELSBLAD
CDA en PvdA domineren Staten
20-3-2003 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) VS-leger klaar voor invasie Irak
20-3-2003 HET PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Saddam ontkomt aan de eerste klap
20-3-2003 NRC HANDELSBLAD
Oorlog VS tegen Irak begonnen
21-3-2003 Algemeen Dagblad Noodeditie AANVAL OP ALLE FRONTEN
21-3-2003 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Grondoorlog Irak begonnen
21-3-2003 LE FIGARO
Offensive générale en Irak
12-4-2003 Deventer Dagblad (REGIO DEVENTER) Groeten uit Bagdad / Mariniers staan klaar voor Irak
12-4-2003 Gelders Dagblad EDITIE REGIO ZUTPHEN Groeten uit Bagdad / Mariniers staan klaar voor Irak
25-4-2003 La Capitale Bruxelles et Brabant wallon Les vingt points noirs de Bruxelles
25-4-2003 La Meuse
Le chaud à Liège jusqu'en 2009
25-4-2003 La nouvelle Gazette
Le cachet qui sème le dout
25-4-2003 Le Quotidien de Namur
Le cachet qui sème le dout
4-5-2003 Lanza
Juan Pablo II pide a los jóvenes que rechacen el nacionaliosmo radical
5-5-2003 Diario de Avisos
Juan Pablo II cierra su viaje a España ante un millón de fieles
5-5-2003 EL CORREO DE VIZCAYA El Papa pide a España que refuerce sus raíces cristianas
5-5-2003 metro MADRID Un millón de españoles arropa al Papa en Madrid
7-5-2003 INTERNATIONAL Herald Tribune inside: EL PAIS English Edition Iraqis take a step toward self-rule / Gescartera chief used 42 frontmen to effect scam
14-6-2003 Het PAROOL
Panorama Amsterdam - zo kon Jacob Olie het niet
11-7-2003 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Testament kaapt kind van vader
12-7-2003 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Hier had uw woning kunnen staan
14-7-2003 Het PAROOL geen editieteken (nationale editie?) Simon uit de onderduik
26-8-2003 Utrechts Nieuwsblad EXTRA EDITIE Wilnis woedend over dijkdoorbraak
30-8-2003 DAGBLAD DE LIMBURGER EDITIE ZUID-LIMBURG Recordzomer voor Limburg
30-8-2003 de Volkskrant met katern Utrecht; (noch editiestip noch editiester) Schiphol wil luchtruim schoonvegen
30-8-2003 Limburgs Dagblad Limburgs Dagblad voor Mergelland en Maastricht Heetste zomer in een eeuw
6-9-2003 de Volkskrant met katern Utrecht; (noch editiestip noch editiester) Massale herkeuring van de baan / Houtens raadslid zou weer geheim hebben geschonden
6-9-2003 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Massale herkeuring van de baan / Vedetten van Oranje zullen moeten knokken om volksgunst
6-9-2003 Utrechts Nieuwsblad (MiddenNederland) Het is nog steeds 'code rood' in Wilnis
16-9-2003 DAGBLAD VAN HET NOORDEN Stad & Haren Vakbonden en kabinet op ramkoers
16-9-2003 DAGBLAD VAN HET NOORDEN NOORD-GRONINGEN Vakbonden en kabinet op ramkoers
8-12-2003 Algemeen Dagblad 3 editiesterren Wat een wolk!
8-12-2003 De Telegraaf (geen editiester) Hoera, een prinsesje!
8-12-2003 HET fINANCIEELE DAGBLAD
Prinselijk paar krijgt dochter
22-12-2003 de Gelderlander Nijmegen NYNYREG Wellink: pril herstel economie
11-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Zapatero: "El cambio es diálogo y transparencia. No más mentiras"
12-3-2004 ABC (nationale editie) Asesinados 200 personas en una matanza terrorista en Madrid
12-3-2004 EL MUNDO NACIONAL El día de la infamia
12-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Infierno terrorista en Madrid: 192 muertos y 1.400 heridos
12-3-2004 Nederlands Dagblad
Bloedbad werk van ETA of al-Qaeda
13-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA España se echa a la calle
13-3-2004 INTERNATIONAL Herald Tribune
Spain mourns victims; Madrid leaves open 'all lines' of inquiry
14-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Tres marroquíes y dos indios, detenidos en Madrid en relación con el 11-M
15-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Zapatero derrota a Rajoy en un vuelco electoral sin precedentes
16-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Zapatero reitera que las tropas españolas en Irak regresarán en junio
17-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA El PSOE exige al Gobierno que le consulte todas las decisiones relevantes
18-3-2004 EL PAIS EDICIÓN (DE) EUROPA Interior activa un plan de máxima alerta antiterrorista
20-3-2004 Algemeen Dagblad GRATIS EXTRA EDITIE Prinses Juliana (1909-2004) - Afscheid van de Koningin van het volk
20-3-2004 Algemeen Dagblad GRATIS EXTRA EDITIE Prinses Juliana (1909-2004) afscheid van de Koningin van het volk
20-3-2004 Algemeen Dagblad GRATIS EXTRA EDITIE Prinses Juliana (1909-2004) - Afscheid van de Koningin van het volk
20-3-2004 de Volkskrant Gratis extra editie Juliana (94) in slaap overleden
20-3-2004 de Volkskrant Gratis extra editie Juliana (94) in slaap overleden
20-3-2004 de Volkskrant Gratis extra editie Juliana (94) in slaap overleden
20-3-2004 de Volkskrant Gratis extra editie Juliana (94) in slaap overleden
20-3-2004 Reformatorisch Dagblad EXTRA EDITIE Prinses Juliana (94) overleden
20-3-2004 Reformatorisch Dagblad EXTRA EDITIE Prinses Juliana (94) overleden
20-3-2004 Reformatorisch Dagblad EXTRA EDITIE Prinses Juliana (94) overleden
21-3-2004 De Telegraaf (zondagsuitgave) DAG LIEVE JULIANA
21-3-2004 NRC HANDELSBLAD Extra editie Prinses Juliana (94) in slaap overleden / Fout van NOS bij premier
21-3-2004 Tubantia OP ZONDAG
Afscheid van een geliefde koningin-moeder
22-3-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Juliana met warmte herdacht
22-3-2004 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Israël doodt Jassin, chef van Hamas / Afscheid van 'moeder van ons allen'
22-3-2004 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Prinses Juliana (94) overleden, bijzetting 30 maart
22-3-2004 Trouw 1 stip De 'gewone' koningin is overleden
24-3-2004 Het PAROOL LAATSTE EDITIE Job Cohen is het ideale mikpunt / Damrak drooggelegd
31-3-2004 De Telegraaf 1 editiester Verder zonder Juliana
31-3-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Rijk stelt harde eisen aan de NS / Dag, lief ouwetje, met je scheve kroon
19-4-2004 De Gooi- en Eemlander
Goedemorgen! Wát een krant. / Israël dreigt met meer liquidaties / KLM-top ziet af van bonussen
19-4-2004 De Gooi- en Eemlander
Goedemorgen! Wát een krant. / Israël dreigt met meer liquidaties / KLM-top ziet af van bonussen
19-4-2004 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Goedemorgen! Wát een krant. / KLM-top ziet af van bonussen na overname / Premier Israël dreigt met meer liquidaties
25-4-2004 Diari de Gerona
Un vaixell de 18 metres s'incendia i explota davant de l'Escala
26-4-2004 L'INDÉPENDANT CATALAN Dimanche noir sur les routes des P.-O.
27-4-2004 ABC Barcelona Otros seis iraquíes muertos por tropas españolas tras sufrir un nuevo ataque
27-4-2004 DIARI DE SABADELL
Se completa la segunda fase del Parc del Nord
27-4-2004 Diari DE TARRAGONA
Fianzas abusivas y altos precios lastran el alquiler a inmigrantes
27-4-2004 la Mañana DIARI DE PONENT
Cultura llevará ante el juez los destrozos en la muralla de la Rambla
27-4-2004 MENORCA
La acusación pide inhabilitar 8 años y 6 meses a Riudavets
27-4-2004 SEGRE (castiliaans) Avícola del Pirineo compra el matadero Sagra de Fondarella
27-4-2004 SEGRE (catalaans) Avícola del Pirineo compra l'escorxador Sagra de Fondarella
28-4-2004 Cinco Días
Botín será juzgado en la Audiencia por el 'caso de las jubilaciones'
28-4-2004 LA RAZÓN CATALUÑA EE UU se niega a dar cobertura a la retirada de los soldados españoles
28-4-2004 LAS PROVINCIAS VALENCIA Más de 200 policías de Valencia viajarán a Madrid para reforzar la seguridad en la boda real
28-4-2004 metro BARCELONA Las tropas españolas dejarán Irak en un mes
28-4-2004 Regió7 (Manresa: voor Bages, Berguedà, Cerdanya, Solsonès, Alt Urgell i Baix Llobregat Nord) Pirelli preveu canvis per fabricar gènere de més qualitat a Manresa
30-4-2004 EL MUNDO CATALUNYA Alonso sabía cuando atacó a Acebes que los cómplices del 11-M eran confidentes
30-4-2004 EL PAIS EDICIÓN CATALUÑA El Gobierno frenará hoy la ley del PP que imponía la reválida y los itinerarios
30-4-2004 LA VANGUARDIA
EE.UU. se retira ante la resistencia de Falluja
23-6-2004 La Libre BELGIQUE 3 sterren of 1 ster Perpétuité - Trente ans - Vingt-cinq ans - Cing ans
23-6-2004 l'Humanité
ALLER-RETOUR DANS L'EUROPE DES DÉLOCALISATIONS
24-6-2004 La Capitale Bruxelles et Brabant wallon Bruxelles-agadir, la mort à Poitiers
24-6-2004 La Meuse
Tracté à 130 km/h: inconscients!
24-6-2004 metro
Jobs, jobs en nog eens jobs
24-6-2004 metro
Le torchon brûle entre la Région wallonne et Ryanair
20-8-2004 de Volkskrant
Strijd in Najaf lijkt climax te naderen
30-9-2004 NRC HANDELSBLAD Ochtendeditie Boos op Balkenende
1-10-2004 NRC HANDELSBLAD Ochtendeditie Nooit meer doorrijden
1-10-2004 NRC HANDELSBLAD Ochtendeditie Nooit meer doorrijden
1-10-2004 NRC HANDELSBLAD
Tony Blair wil nog maar één termijn
9-10-2004 The New York Times - de Volkskrant
A Debate of Big Issues, but Little Meaning
16-10-2004 The New York Times - de Volkskrant
A Lethal Virus Stirs New Fears Of a Pandemic
20-10-2004 EL DIA
La Concap, dispuesta a prefinanciar el cierre del anillo insular
20-10-2004 EL PAIS EDICIÓN MADRID El líder del grupo islamista reclutó a los terroristas en cárceles españolas
20-10-2004 INTERNATIONAL Herald Tribune inside: EL PAIS English Edition Iraqi insurgents seize CARE chief / Police arrest eight on suspicion of plotting to bomb Spain's High Court
23-10-2004 EL PAIS EDICIÓN CANARIAS El Gobierno anuncia una reorganización profunda del Estado Mayor de la Defensa
23-10-2004 The New York Times - de Volkskrant
New American Attitude Challenges the World
30-10-2004 The New York Times - de Volkskrant
In U.S. Election Will Anyone Win?
2-11-2004 NRC HANDELSBLAD
Filmmaker Theo van Gogh vermoord
3-11-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Verdachte bekend bij AIVD
6-11-2004 The New York Times - de Volkskrant
American Democracy Rolls On
2-12-2004 Algemeen Dagblad 2 sterren Strijdbaar tot het einde
2-12-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Prins Bernhard (93) overleden
2-12-2004 NRC HANDELSBLAD
Bernhard overleden, omringd door familie
14-12-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) De prins is dood, de prins spreekt
27-12-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Zeebeving eist elfduizend levens
27-12-2004 NRC HANDELSBLAD
Dodental vloedgolf Zuidoost-Azië boven 20.000
28-12-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Sri Lanka het zwaarst getroffen
28-12-2004 NRC HANDELSBLAD
Aantal slachtoffers van vloedgolf stijgt snel
29-12-2004 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Steeds weer werpt de zee lichamen op de kust
29-12-2004 NRC HANDELSBLAD
'Ik keek achterom en mijn huis was weg' - Aantal doden Azië officieel bijna 70.000
2-2-2005 De Standaard
BILL GATES PRIJST BELGIE
2-2-2005 espresso
Dubbel zoveel bankautomaten
2-2-2005 Trouw 1 stip Schadeproces over pijnstiller Vioxx
3-2-2005 Trouw - Burger vertrouwt de media
6-5-2005 Het PAROOL
Labours zege heeft bijsmaak
10-5-2005 metro Amsterdam Weer problemen Onur Air
31-5-2005 Het PAROOL
ME voert slag met krakers op Rokin
2-6-2005 De Gooi- en Eemlander
Nee tegen Europa
2-6-2005 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Overweldigend nee tegen Grondwet
2-6-2005 Het PAROOL
NEE!
2-6-2005 NRC HANDELSBLAD
Kabinet neemt nee tegen Grondwet over
7-6-2005 LA DÉPÊCHE DU MIDI Lot-Et-Garonne TGV: vous avez la parole
12-6-2005 Le Journal du Dimanche
Le bras de fer Blair-Chirac
18-6-2005 PRÉSENT
Une occasion historique / Qui sommes-nous?
8-7-2005 Het PAROOL
Londen 07/07
31-8-2005 Algemeen Dagblad 4 editiesterren Tekort aan gedreven personeel
31-8-2005 Amersfoortse Courant (geen) Geen afscheid, maar krant in een nieuw jasje
31-8-2005 de Stentor Veluws Dagblad Noord-Veluwe (=2 stippen) Coalitie zaagt aan ontslaggeld
1-9-2005 AD Amersfoortse Courant Patiënt loopt onnodig risico
1-9-2005 AD
Patiënt loopt onnodig risico
1-9-2005 AD Utrechts Nieuwsblad Patiënt loopt onnodig risico
1-9-2005 AD Haagsche Courant Patiënt loopt onnodig risico
2-9-2005 AD
Bende liet 75 miljoen liggen
5-9-2005 de Gelderlander Liemers Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Rijk van Nijmegen OSOS Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Maasland MLML Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Maas en Waal MWMW Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Betuwe BEBE Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Nijmegen NYNYREG Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Rivierenland TITI Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Wijchen-Beuningen WEWE Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Achterhoek: Winterswijk Aalten Berkelland Groenlo-Lichtenvoorde ACAC Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Achterhoek: Doetinchem aalten Bronckhorst Doesburg Montferland Oude IJsselstreek GRGR Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander De Vallei: Veenendaal Rhenen DVVR Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Arnhem Stad Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Renkum Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander Veluwezoom-Oost Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Gelderlander De Vallei: Ede Wageningen DVEW Evacuatie New Orleans compleet
5-9-2005 de Stenror Zwolse Courant Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Deventer Dagblad Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Apeldoornse Courant Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Gelders Dagblad editie Lochem Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Veluws Dagblad West-Veluwe (=1 stip) Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Veluws Dagblad Noord-Veluwe (=2 stippen) Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Zwolse Courant VECHTDAL Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Zwolse Courant NW-OVERIJSSEL Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Sallands Dagblad Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Nieuw Kamper Dagblad Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Dagblad Flevoland Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Zutphens Dagblad Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Stentor Veluws Dagblad Epe-Vaassen (0 stippen) Liter super kost ruim 1,60 euro
5-9-2005 de Vallei
Wageningers willen geen Edes kind
16-9-2005 Almere Vandaag
Donner overleeft debat
14-10-2005 GAZET VAN ANTWERPEN **KEMPIX ASTERIX VEROVERT DE KRANT
24-10-2005 Diario Palentino
La agricultura ecológica en la provincia está a la cola de la Comunidad
24-10-2005 EL DIARIO MONTAÑES
Intensa e infructuosa búsqueda del cuerpo del joven de Cayón asesinado
25-10-2005 ahora
Podemos quedarnos sin pescado fresco / El cambio de AHORA
25-10-2005 Granada Hoy
El PSOE asume un dictamen que admite que el 'Estatut' catalán es constitucional
27-10-2005 Het PAROOL
Brand Schiphol: 11 doden
29-10-2005 de Volkskrant
Pakistan aanvaardt hulp India
6-1-2006 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Werkplicht laat bijstand leeglopen
6-1-2006 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Werkplicht laat bijstand leeglopen
6-1-2006 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Werkplicht laat bijstand leeglopen
6-1-2006 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Werkplicht laat bijstand leeglopen
7-1-2006 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Steeds meer blowers in problemen
30-1-2006 Het PAROOL
Holleeder vast
7-2-2006 nrc.next
Hoe Taïda een gezicht kreeg
8-3-2006 AD
Nederland kleurt ROOD
8-3-2006 De Gooi- en Eemlander EDITIE GOOI EN VECHTSTREEK Lokalen boeken toch winst
8-3-2006 De Telegraaf (geen editiester) PVDA GROTE WINNAAR
8-3-2006 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Enorme winst voor PvdA en SP
8-3-2006 Het PAROOL
Amsterdam slaat linksaf
8-3-2006 NRC HANDELSBLAD
Van Aartsen stapt op als fractieleider van VVD / PvdA en SP winnen, grote klap voor CDA
14-3-2006 nrc.next
De media, dat ben ik / nieuwtje - primeur - scoop - breaking news - what's next?
14-3-2006 nrc.next
De media, dat ben ik / nieuwtje - primeur - scoop - breaking news - what's next?
15-3-2006 nrc.next
Win een paspoort
16-3-2006 nrc.next
VIEZE FLIKKER
17-3-2006 nrc.next
Vechten tegen de dorst
20-3-2006 nrc.next
Zo verdien je 1.100 euro
21-3-2006 nrc.next
Ik zie alles
22-3-2006 nrc.next
Hier zit een tbs'er. Mag hij eruit?
23-3-2006 nrc.next
Basta?
24-3-2006 nrc.next
Geintje van de jongens
27-3-2006 nrc.next
DSM, Gasunie, Rabobank
28-3-2006 nrc.next
Dan maar geen vaste baan
29-3-2006 EL MUNDO S.C. DE TENERIFE Rajoy pide reunir el Pacto anti ETA y Zapatero ofrece hablar sólo con él
29-3-2006 EL MUNDO LAS PALMAS Rajoy pide reunir el Pacto anti ETA y Zapatero ofrece hablar sólo con él
29-3-2006 nrc.next
Dus bus waarop u nu wacht rijdt straks niet meer
10-4-2006 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Tegen de linkse kerk, maar voor religie
10-4-2006 Het PAROOL
Gerard Reve 1923-2006
10-4-2006 Het PAROOL
Gerard Reve 1923-2006
10-4-2006 NRC HANDELSBLAD
Gerard Reve: grootmeester der Nederlandse taal
6-5-2006 de Stentor Dagblad Flevoland Pleidooi voor limiet aan energie
13-6-2006 metro
Moordenaar op verlof / Guus Geluk
29-6-2006 Surdeutsche Ausgabe
Fall Malaya: 30 weitere Festnahmen in Marbella
1-7-2006 Málaga hoy
Libertad con cargos para los constructores en Marbella
3-7-2006 SUR ÚLTIMA EDICIÓN El INEM no encuentra parados en Málaga para cubrir la demanda en cuarenta oficios
4-7-2006 Diario Málaga COSTA DEL SOL Al menos 40 personas mueren al descarrilar un convoy en Valencia
4-7-2006 EL MUNDO MALAGA VALENCIA SUFRE LA MAYOR TRAGEDIA DE LA HISTORIA DEL METRO - 41 muertos en la polémica Línea 1
4-7-2006 EL PAIS EDICIÓN (DE) ANDALUCíA El peor accidente de metro en España deja al menos 41 muertos en Valencia
5-7-2006 Qué! MÁLAGA La velocidad también mata en el Metro
6-7-2006 EL PAIS EDICIÓN (DE) ANDALUCíA Un maquinista denunció en 2003 el peligro en la línea 1
6-7-2006 La Opinión DE MÁLAGA
El Ayuntamiento de Málaga ha edificado 3.125 VPO en 10 años
8-7-2006 el Día DE CORDOBA
Salud activa la alerta amarilla en Córdoba por la llegada de una ola de calor
12-7-2006 EL DIARIO VASCO
Multitudinario concierto por la paz
14-7-2006 la voz JEREZ Israel bombardea los suburbios y el aeropuerto de Beirut
15-7-2006 CÓRDOBA
El Corte Inglés mantiene la idea de ampliar su centro de Las Tendillas
15-7-2006 DIARIO DE CADIZ EDICIÓN Provincia El juez envía al psiquiátrico de Sevilla II al pirómano de Chiclana
18-7-2006 La Opinión DE GRANADA
Gobierno, Cetursa y Junta ignoraban el abandono del Parador
23-8-2006 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Buiten Kamp Holland is het direct menens
23-11-2006 AD
'We hebben goud'
23-11-2006 DAGBLAD VAN HET NOORDEN Stad & Haren Kiezer laat slagveld achter
23-11-2006 De Gooi- en Eemlander EDITIE GOOI EN VECHTSTREEK Grote zege SP; klappen PvdA en VVD
23-11-2006 De Telegraaf (geen editiester) CDA WINT, SP RUKT OP
23-11-2006 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) SP wint fors, CDA blijft grootste
23-11-2006 HET fINANCIEELE DAGBLAD
Balkenende staat voor moeilijke formatie
23-11-2006 Het PAROOL
Nergens een meerderheid, hoe verder?
23-11-2006 metro
Megawinst SP
23-11-2006 metro Amsterdam Megawinst SP
23-11-2006 NRC HANDELSBLAD
SP wint fors, grote partijen verliezen
23-11-2006 nrc.next
Zoek het maar uit
23-11-2006 SP!TS
WEER ZEGE VOOR CDA
23-11-2006 Trouw 2 stippen Kiezers vluchten uit midden
29-11-2006 nrc.next
LAAT ZE VRIJ!
22-12-2006 nrc.next
De bijbel schrijft hier niks over
27-12-2006 nrc.next
En nu gezond eten
29-12-2006 nrc.next
jaaroverzicht 2007
23-1-2007 De Pers (geen editiestippen) Nederwiet komt voortaan uit België
25-1-2007 nrc.next
(ssst...)
8-3-2007 DAGBLAD VAN HET NOORDEN Stad & Haren Winnaar SP bezorgt PvdA enorme kater
8-3-2007 De Gooi- en Eemlander EDITIE GOOI EN VECHTSTREEK VVD de grootste in provincie
8-3-2007 De Pers (geen editiestippen) Sterke basis coalitie in senaat
8-3-2007 De Telegraaf (geen editiester) Coalitie redt 't in senaat
8-3-2007 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Coalitie houdt meerderheid
8-3-2007 Haarlems Dagblad EDITIE HAARLEMMERMEER VVD nu in provincie grootste
8-3-2007 metro Amsterdam Coalitie houdt meerderheid
8-3-2007 NRC HANDELSBLAD
Positie PvdA komt verder onder druk
8-3-2007 nrc.next
Niks aan de hand
8-3-2007 SP!TS
MEERDERHEID COALITIE
30-3-2007 DAGBLAD VAN HET NOORDEN NOORD-GRONINGEN Families vluchten voor rechts geweld
30-3-2007 Friesch Dagblad
Actie tegen drinkgedrag van jongeren
30-3-2007 LEEUWARDER COURANT
Bouwmeester provinciehuis op schopstoel
23-4-2007 LE FIGARO 1re édition 20h30 Duel au sommet
24-4-2007 20 minutos Alicante El miedo a 'ladrillazos' en El Palamó reaviva el independentismo
24-4-2007 LA VERDAD ALICANTE La fiebre urbanística triplica en un año los permisos para buscar pozos de agua en el subsuelo
24-4-2007 LAS PROVINCIAS ALICANTE Manuel Ortuño se presenta por Torrellano con un nuevo partido para restarle votos al PP de Elche
24-4-2007 Levante de Alacant
El PP cierra sus listas en Dénia y Xàbia con acusaciones entre zaplanistas y campsistas
24-4-2007 Qué! ALICANTE La edad ya no nos frena
3-5-2007 de Stentor Zutphens Dagblad Veel ziekten zijn mode
8-5-2007 DAG
Hallo regen
8-5-2007 NRC HANDELSBLAD
Dag nieuwe slag in de 'krantenoorlog'
7-7-2007 Le Monde FRANCE MÉTROPOLITAINE Clearstream: les juges se focalisent sur Villepin
16-7-2007 Het PAROOL
Sterk, beschaafd, aardig
27-7-2007 adn Bilbao Francia captura al jefe del aparato logístico de ETA
27-7-2007 Diario de Noticias de Álava
El PNV logra la Diputación pese al desmarque de EB del tripartito
27-7-2007 metro EUSKADI Francia descabeza el aparato logístico de ETA
28-7-2007 EL PAIS EDICIÓN PAÍS VASCO La tasa de empleo desciende al nivel más bajo en democracia
1-8-2007 diari més reus Per als sindicats policials, l'aeroport de Reus és "d'alt risc i insegur"
1-8-2007 Diario de Teruel
Alcañiz toma la iniciativa para gestionar Urbanismo
1-8-2007 el Periódico de Aragón
Comienzan las obras en el puente de Piedra
17-8-2007 De financiële Pers speciale proefuitgave Nederland heeft een gratis zakenkrant
20-10-2007 Het PAROOL
Jan Wolkers 1925-2007
20-11-2007 De Pers (geen editiestippen) Oxxio belazert de boel
22-11-2007 De Pers (geen editiestippen) Rectificatie artikel Oxxio
17-3-2008 LA VANGUARDIA
Varapalo a Sarkozy en las municipales francesas
30-3-2008 Het Nieuwsblad OP ZONDAG HUGO CLAUS - HET EINDE
2-4-2008 Het PAROOL
Rita niet fit voor Fitna
3-4-2008 Het PAROOL
Verdachte (16) weer wegloper
9-5-2008 SUR in English
Pelgrimage to 'El Rocío' peaks this weekend
10-6-2008 El Pueblo de Ceuta
Manzana del Rebellín dice ahora que ya no acepta el Mercado
10-6-2008 Público ANDALUCÍA El miedo a una huelga larga seca las gasolineras
6-7-2008 El Correo Gallego
Los hospitales acusan de tacaño al centro de transfusión de sangre
12-7-2008 Galicia Hoxe
A MINISTRA ELENA SALGADO ABRE UNHA NOVA MINICRISE CON GALICIA COS ATRANCOS AO AVE
22-8-2008 PRÉSENT
Entre recueillement et polémique - Après la mort de dix soldats français en Aghanistan
29-9-2008 nrc.next
Lees vandaag de Volkskrant / Overheden nemen Fortis over
30-9-2008 DAG
Zwarte maandag ondanks de miljarden van Bos / DAG stopt met een krant op papier
1-10-2008 DAG
Tv volgt de macht / Einde aan papieren versie
17-10-2008 metro
Eerste Marokkaanse burgemeester in land
17-10-2008 metro Amsterdam Ahmed Aboutaleb wordt burgemeester Rotterdam
17-10-2008 metro Rotterdam Verdeeldheid over de keuze voor Aboutaleb
6-11-2008 INTERNATIONAL Herald Tribune
Big victory, bigger challenges
30-4-2009 NRC HANDELSBLAD
Slachtoffers na drama bij rijtoer koningin
1-5-2009 Almere Vandaag
Aanslag op Oranjes
1-5-2009 De Gooi- en Eemlander
Aanslag op Oranje
1-5-2009 de Stentor Apeldoornse Courant -
1-5-2009 de Stentor Apeldoornse Courant -
1-5-2009 de Stentor Apeldoornse Courant -
1-5-2009 De Telegraaf (geen editiester) AANSLAG OP BEATRIX / TOTALE ONTZETTING: 5 DODEN EN 12 GEWONDEN
1-5-2009 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Feestdag wordt bloedige tragedie
1-5-2009 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA La gripe porcina golpeará a cuatro de cada diez europeos / p.3: Un holandés mata a cinco personas al lanzar su coche contra la familia real
1-5-2009 metro Amsterdam SCHOK
1-5-2009 NRC HANDELSBLAD
Dader aanslag op de koningin overleden
1-5-2009 nrc.next
Is dit het einde van een traditie?
1-5-2009 SP!TS
AANSLAG OP ORANJE
1-5-2009 Trouw - Aanslag lijkt wanhoopsdaad
2-5-2009 HET LAATSTE NIEUWS NATIONALE EDITIE Hele natie IN HET HART GERAAKT
6-5-2009 Público EDICIÓN MADRID PRIMER JEFE DE GOBIERNO NO NACIONALISTA EN EUSKADI Lehendakari López
6-5-2009 Qué! MADRID Tu sonrisa vale unos Juegos
8-5-2009 HOY BADAJOZ El Gobierno asume que cuatro de cada diez parados no volverán a tener empleo
8-5-2009 Xornal DE GALICIA
Un "agujero" de 600 millones fuerza a Feijóo a un reajuste
12-5-2009 adn Madrid La 'píldora del día después' se podrá vender sin receta
5-6-2009 De Gooi- en Eemlander
Grote zege voor PVV en D66
5-6-2009 De Pers (geen editiestippen) De PVV is vooral blij voor Geert Wilders
5-6-2009 De Telegraaf (geen editiester) MOKERSLAG PVV
5-6-2009 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) PVV na winst tweede partij
5-6-2009 Het PAROOL (geen editieteken) PvdA in stad knock-out
5-6-2009 metro Amsterdam Tegenpolen scoren bij Europese kiezer
5-6-2009 NRC HANDELSBLAD
PVV boekt grote winst, zware nederlaag PvdA
5-6-2009 nrc.next
DE WINNAAR IS: PVV
6-6-2009 INTERNATIONAL Herald Tribune
REMEMBERING D-DAY, 65 YEARS LATER
8-6-2009 De Pers (geen editiestippen) De vis is bijna op
8-6-2009 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Zwaar verlies Europese socialisten
8-6-2009 NRC HANDELSBLAD
In tijden van crisis wint de behoudzucht
22-6-2009 metro
10 EN ZIJ ZIJN HET OOK!
22-6-2009 metro Amsterdam 10 EN ZIJ ZIJN HET OOK!
22-6-2009 metro Rotterdam 10 EN ZIJ ZIJN HET OOK!
22-6-2009 SP!TS
Spuugkit in bussen
22-6-2009 SP!TS
Spuugkit in bussen
30-6-2009 STAATS COURANT
BZK Mededeling laatste gedrukte Staatscourant
26-10-2009 De Pers (geen editiestippen) Zij geven nooit op
21-12-2009 NRC HANDELSBLAD
Naar een witte Kerst - niet met de trein
31-12-2009 Het PAROOL 1 vierkant Eén van deze vier kunstwerken is voor u!
31-12-2009 Het Parool 3 editiesterren Eén van deze vier kunstwerken is voor u!
31-12-2009 Het PAROOL 1 vierkant Eén van deze vier kunstwerken is voor u!
31-12-2009 Het PAROOL 1 vierkant Eén van deze vier kunstwerken is voor u!
23-1-2010 Trouw (geen editiestippen) Eurlings laat ANWB beslissen
4-3-2010 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) Balkenende en Kant grote verliezers
4-3-2010 fd.
PVV winnaar bij verkiezingen
4-3-2010 Het PAROOL (geen editieteken) Links college zoekt partner
4-3-2010 NRC HANDELSBLAD
CDA, PvdA en SP verliezen fors
27-3-2010 de Volkskrant (noch editiestip noch editiester) ABN-Fortis bank met hoogste kosten / DAG GROTE KRANT (1)
29-3-2010 de Volkskrant
63 procent voor aanpak hypotheekrenteaftrek
13-5-2010 De Telegraaf EXTRA EDITIE GRATIS TRAGEDIE IN TRIPOLI
13-5-2010 De Telegraaf EXTRA EDITIE GRATIS TRAGEDIE IN TRIPOLI
27-5-2010 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN DRENTHE Nieuwe drukpers een grote prestatie
27-5-2010 LEEUWARDER COURANT SPECIALE EDITIE Nieuwe drukpers grote prestatie - 75.000 kranten per uur
10-6-2010 De Gooi- en Eemlander
Rutte of toch Cohen?
10-6-2010 De Telegraaf (geen editiester) CDA VERPLETTERD
10-6-2010 de Volkskrant
VVD wint verkiezingen, Balkenende uit de politiek
10-6-2010 Het PAROOL (geen editieteken) Mark Rutte gaat het doen
10-6-2010 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Versnipperd land maakt de formatie complex
10-6-2010 nrc.next
Verdeeld Nederland
10-6-2010 SP!TS
EN WAT NU?
10-6-2010 SP!TS
MAAR WAT NU?
10-6-2010 Trouw 1 editiestip VVD en PvdA samen op kop
19-6-2010 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 1 hokje Rosenthal probeert Paars-plus
19-6-2010 Friesch Dagblad
Snel internet als wapen tegen krimp
19-6-2010 LEEUWARDER COURANT
Examenscore Leeuwarden blijft achter
7-7-2010 20 minutos Madrid Las chicas madrileñas practican más sexo al mes que los chicos
11-7-2010 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Cataluña se echa a la calle contra el recorte del Estatuto
12-7-2010 de Volkskrant
Weer niet
12-7-2010 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Campeones del mundo
16-7-2010 NRC HANDELSBLAD
Paars Plus komt uit de grote stad
6-8-2010 EL 9 NOU
Àlvar Solà substitueix Josep Rafús com a responsable de la Guàrdia Urbana de Vic
7-8-2010 Diari de Gerona
Unes tres mil persones acomiaden les tres noies de Cassà mortes a Mèxic
7-8-2010 el Periódico de Catalunya
Las regiones industriales lideran la recuperación
7-8-2010 el Periódico de Catalunya
Les regions industrials lideren la recuperació
7-8-2010 EL PUNT COMARQUES GIRONINES Ryanair reduirà més vols dels habituals a l'hivern
7-8-2010 L'INDÉPENDANT CATALAN Sécurité: Hortefeux cible Perpignan
11-8-2010 AVUI+
Els controladors aeris no faran vaga a l'agost
11-8-2010 Diari de Terrassa
La construcción de viviendas se multiplica por cuatro
11-8-2010 Público EDICIÓN CATALUNYA Los controladores aterrizan
19-8-2010 La nouvelle Gazette
Débuts manqués pour les Pierrots
2-10-2010 NRC HANDELSBLAD
Datum van gesprek over Berlijn vervroegd / 5000 CDA'ers beslissen over lot coalitie
7-10-2010 NRC HANDELSBLAD
Zelfmoord acteur Antonie Kamerling
29-10-2010 Nederlands Dagblad
Vijfje
30-10-2010 .nd
'Meer dan tbs nodig bij occultisme'
1-11-2010 de Volkskrant
Harry Mulisch - toch sterfelijk
1-11-2010 Het PAROOL (geen editieteken) Harry Mulisch 1927-2010
1-11-2010 NRC HANDELSBLAD (geen editieaanduiding) Ramp maar net vermeden / Eresaluten voor 'klassieke' Harry Mulisch van over de hele wereld
9-11-2010 Canarias7
BATALLA CAMPAL EN EL AAIÚN
9-11-2010 De Telegraaf (geen editiester) 'Afpakken, die dienstauto'
9-11-2010 De Telegraaf (geen editiester) 'Afpakken, die dienstauto'
26-11-2010 De Gooi- en Eemlander
Fusie lijkt doorslag te geven bij stemgedrag
20-12-2010 de Volkskrant
GroenLinks en PvdA gaan samenwerken
24-12-2010 NRC NUL
ROME WANKELT
24-12-2010 NRC NUL
ROME WANKELT
5-2-2011 Tubantia (Twente) Addertjes onder het gras
12-2-2011 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Egipto se libra de Mubarak
2-3-2011 De Pers 2 stippen Het zijn rare verkiezingen
3-3-2011 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes D66 tweede in Stad
3-3-2011 De Gooi- en Eemlander
Nek-aan-nekrace tussen VVD en PvdA in provincie Noord-Holland
3-3-2011 De Pers 3 stippen Rutte moet nu flink gaan polderen
3-3-2011 De Telegraaf (geen editiester) KABINET OP DUN IJS SENAAT / GADDAFFI GIJZELT BEMANNING MARINE-HELI
3-3-2011 de Volkskrant
Steun kabinet in Eerste Kamer op losse schroeven
3-3-2011 Het PAROOL 1 vierkant Statenverkiezingen onbeslist
3-3-2011 NRC HANDELSBLAD
Coalitie tot23 mei in onzekerheid
3-3-2011 nrc.next
Het kabinet krijgt het moeilijk
3-3-2011 Trouw - Kabinet-Rutte krijgt het lastiger
4-3-2011 De Telegraaf (geen editiester) HAAL ONZE HELDEN UIT KLAUWEN VAN GADAFFI!
11-3-2011 NRC HANDELSBLAD
Zware aardbeving noorden Japan, doden door tsunami en branden
12-3-2011 de Volkskrant weekendeditie Verwoesting in Japan
12-3-2011 NRC WEEKEND Amsterdam Duizend doden in Japan, kerncentrales lekken
14-3-2011 de Volkskrant
'Ergste ramp voor Japan sinds Wereldoorlog II'
14-3-2011 NRC HANDELSBLAD
Vrees voor kernramo na tsunami
15-3-2011 de Volkskrant
Japan vreest kernramp na nieuwe explosies reactors
15-3-2011 NRC HANDELSBLAD
Angst in Tokio voor radioactiviteit na nieuwe explosie, beurs zakt in
13-4-2011 Aujourd'hui en France
PRÉSIDENTIELLE 2012: Hulot part en campagne
13-4-2011 le Parisien 75 PRÉSIDENTIELLE 2012: Hulot part en campagne
13-4-2011 le Parisien 91 PRÉSIDENTIELLE 2012: Hulot part en campagne
13-4-2011 le Parisien 77 PRÉSIDENTIELLE 2012: Hulot part en campagne
7-5-2011 BD 's-Hertogenbosch JBZ kampt nog met problemen
16-5-2011 Libération DEUXIÈME ÉDITION DSK OUT
17-5-2011 Le Monde France métropolitaine L'affaire DSK: un séisme pour l'euro, le FMI et la gauche
17-5-2011 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition K.O.
19-5-2011 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition Le mystère de la chambre 2806
24-5-2011 de Volkskrant
Dubbel gedoogd
2-7-2011 Le Monde France métropolitaine Coup de théâtre dans l'affaire DSK: doutes à New York, spéculations à Paris
3-7-2011 Le Monde France métropolitaine Questions sur l'avenir politique de DSK
21-8-2011 Noticias de Gipuzkoa
El Vaticano analizará el papel de la Iglesia vasca en el final de ETA
22-8-2011 EL MUNDO CANTABRIA El Papa clausura la JMJ con la mayor misa celebrada en España
23-8-2011 DEIA Noticias de Bizkaia
La caída del régimen de Gadafi encamina a Libia hacia la libertad
23-8-2011 El Norte de Castilla VALLADOLID Mensajeros de la Paz ejercerá la acuación contra la cuidadora
23-8-2011 La Nueva España del Oriente
Comercios y bares, con cientos de cierres, los que más pagan la crisis en Asturias
23-8-2011 Público La Voz de Asturias
LA LEY DE DEPENDENCIA ENCALLA
24-8-2011 ABC CASTILLA Y LEÓN Limite constitucional al déficit
24-8-2011 Diario de León
La juez ordena la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Cacabelos
24-8-2011 LA CRONICA DE LEÓN - Los juzgados de León tramitaron cuatro litigios al día por despido
25-8-2011 EL ADELANTO DE SALAMANCA
El precio del combustible sigue al alza pese a una caída del 11% en el barril de crudo desde abril
25-8-2011 EL ADELANTO DE ZAMORA
Zamora, camino de fe
25-8-2011 El Norte de Castilla - La Junta descarta pagar los seguros de los ganaderos que sufran ataques de lobos
25-8-2011 La Opinión EDICIÓN BENAVENTE El sistema de licitación elegido quintuplica el coste de la autovía Zamora-Benavente
26-8-2011 INTERNATIONAL Herald Tribune inside: EL PAIS English Edition A dictator falls, but relief seems distant / Second weekend of Liga strike averted after marathon talks
27-8-2011 Diario de Ávila
15.000 kilos de patatas se darán hoy gratis para protestar por los precios
27-8-2011 EL ADELANTADO DE SEGOVIA
El Ayuntamiento impone 765 multas por accesos a la Plaza Mayor sin autorización
29-8-2011 Diario del Alto Aragón
El jefe del rescate del euro prevé el fin de la crisis en tres años
29-8-2011 HERALDO DE ARAGON HUESCA El PP negocia ceder varios senadores al PAR para que pueda tener grupo propio
20-10-2011 Het Parool 2 vierkanten 'Kadhafi gevangen'
20-10-2011 Het Parool 3 vierkanten 'Kadhafi gevonden'
20-10-2011 Het Parool 2 vierkanten 'Kadhafi gevangen'
20-10-2011 Het PAROOL (geen editieteken) Laatste stad Kadhafi gevallen
21-10-2011 de Volkskrant
Moammar Kadhafi gedood
21-10-2011 Het PAROOL (geen editieteken) Kadhafi's laatste uren
21-10-2011 NRC HANDELSBLAD
Na Gadaffi nu de machtsstrijd
1-11-2011 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes 'Onthutsend wangedrag' - Hoogleraar Diederik Stapel verzon data van tientallen onderzoeken
15-12-2011 De Pers 2 stippen Opgewekt naar de slacht
29-3-2012 De Pers (geen editiestippen) Rot op met je zomer!
30-3-2012 De Pers (geen editiestippen) Op!
30-3-2012 De Pers (geen editiestippen) Op!
11-4-2012 EL PROGRESO
Rajoy ni se plantea la propuesta de liquidar las autonomías hecha por Esperanza Aguirre
12-4-2012 EL DIA de C-LM
El Museo del Ejército confirma los recortes
12-4-2012 elEconomista.es SEGUNDA EDICIÓN El BCE da una tregua al reabrir la puerta a la compra de deuda
12-4-2012 LA GACETA SEGUNDA EDICIÓN Fracasa el plan de la izquierda de eliminar a la Iglesia de RTVE
12-4-2012 La Región
Eroski pierde su licencia en la ciudad, vinculada al plan urbanístico anulado
17-4-2012 Levante
Veinticuatro autovías previstas en la comunitat Valenciana se quedan sin apenas presupuesto
19-7-2012 De Telegraaf (geen editiester) TERRORISTISCHE AANSLAG - GEMEENTEHUIS IN WAALRE VERWOEST
24-8-2012 Haarlems Dagblad EDITIE HAARLEMMERMEER Een kleddernat weekeinde op komst
27-8-2012 AD
Rutte: formatie zal vertraging oplopen / 1930-2012 NEIL ARMSTRONG - EERSTE MAN OP DE MAAN OVERLEDEN
27-8-2012 AD
Rutte: formatie zal vertraging oplopen / 1930-2012 NEIL ARMSTRONG - EERSTE MAN OP DE MAAN OVERLEDEN
27-8-2012 AD
Rutte: formatie zal vertraging oplopen / 1930-2012 NEIL ARMSTRONG - EERSTE MAN OP DE MAAN OVERLEDEN
27-8-2012 AD
Rutte: formatie zal vertraging oplopen / 1930-2012 NEIL ARMSTRONG - EERSTE MAN OP DE MAAN OVERLEDEN
13-9-2012 AD
TWEE REUZEN - SAMSON EN RUTTE VERSLINDEN DE REST
13-9-2012 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Samsom en Rutte aan zet
13-9-2012 De Gooi- en Eemlander
Rutte trekt aan langste eind
13-9-2012 De Telegraaf (geen editiester) MONSTERZEGE RUTTE - PVDA ZIT VVD OP DE HIELEN
13-9-2012 de Volkskrant
Het midden is terug
13-9-2012 Het PAROOL 1 vierkant Rutte mag doorpakken
13-9-2012 metro
GROOTSE WINNAARS
13-9-2012 NRC HANDELSBLAD
Kiezer dwingt VVD en PvdA nu tot elkaar - Uitslag gezien als steun Europa
13-9-2012 nrc.next
Het nieuwe paars?
13-9-2012 SP!TS
Tot elkaar veroordeeld
13-9-2012 Trouw 1 stip VVD en PvdA delen dreun uit
13-9-2012 Trouw 2 stippen VVD en PvdA delen dreun uit
14-9-2012 AD GROENE HART Woerden HOE NEDERLAND BLAUW KLEURT - VVD-leider Rutte laat er geen gras over groeien
14-9-2012 De Gooi- en Eemlander
Profiel kabinet gezicht
29-9-2012 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Regio laat tram niet los
29-9-2012 LEEUWARDER COURANT
Friesland wordt zichtbaar door Culturele Hoofdstad
4-10-2012 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Steentilstraat op de korrel
9-10-2012 berria
Iparraldeko Merkataritza eta Industria Ganberaren %86k elkargoa babestu du
27-10-2012 Var-matin la seyne-sanary EMPORTÉS, HIER, À LA GARDE - Deux étudiants piégés par les eaux
27-10-2012 Var-matin grand toulon EMPORTÉS, HIER, À LA GARDE - Deux étudiants piégés par les eaux
28-10-2012 La Marseillaise Gard INONDATIONS: ENTRE ÉMOTION ET COLÈRE
29-10-2012 SUD OUEST DAX/SUD-LANDES La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST LA ROCHELLE/RÉ La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST BORDEAUX RIVE GAUCHE La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST BORDEAUX RIVE DROITE La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST BASSIN D'ARCACHON La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST PAYS BASQUE La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST MONT-DE-MARSAN La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST LIBOURNAIS/PAYS FOYEN La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST MARMANDAIS La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST SUD-GIRONDE La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST PÉRIGUEUX La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST CHARENTE La météo passe à l'heure d'hiver
29-10-2012 SUD OUEST HAUTE GIRONDE La météo passe à l'heure d'hiver
28-11-2012 Almere Vandaag
Zaak tegen Staat om AOW
5-12-2012 FrieschDagblad
Alom begrip voor afgelasting van het voetbal
24-1-2013 NRC HANDELSBLAD
Rechter verwijt ING misleiding
24-1-2013 NRC HANDELSBLAD
Rechter verwijt ING misleiding
24-1-2013 NRC HANDELSBLAD
Rechter verwijt ING misleiding
24-1-2013 NRC HANDELSBLAD
Rechter verwijt ING misleiding
24-1-2013 NRC HANDELSBLAD
Rechter verwijt ING misleiding
29-1-2013 De Telegraaf (geen editiester) Dank U wel, Majesteit - ABDICATIE KONINGIN BEATRIX 30 APRIL 2013
29-1-2013 nrc.next
Bye bye Bea!
23-3-2013 fd. weekend
OUT OF ORDER
25-3-2013 fd.
DNB'ers blind bij fraude SNS
26-3-2013 fd.
Ceo's dringen aan op zware ingreep in sociaal stelsel en arbeidsmarkt
9-4-2013 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition La grande faucheuse
10-4-2013 LE FIGARO Première édition Le "choc de moralisation" tourne au pugilat
10-4-2013 LE FIGARO Dernière édition Le "choc de moralisation" tourne au pugilat
12-4-2013 De Gooi- en Eemlander
Inbrekers blij met bomalarm / De collega's willen nooit meer terug
12-4-2013 Haarlems Dagblad (HAARLEM&OMGEVING) Akkoord, maar prijs is hoog / De collega's willen nooit meer terug
12-4-2013 Leidsch Dagblad (Leiden en omgeving) Akkoord, maar prijs is hoog / LD was al drie keer eerder kleine krant
12-4-2013 Noordhollands Dagblad
Akkoord, maar prijs is hoog / De collega's willen nooit meer terug
13-4-2013 .nd
'Wi eegi kerki' voor Broedergemeente
13-4-2013 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Synagoge lijdt schade
13-4-2013 Reformatorisch Dagblad
VS: Druk van China op N-Korea
15-4-2013 Reformatorisch Dagblad
Kamer: stop wildgroei in verslavingszorg
18-4-2013 ABC CANARIAS El PSOE votó 10 veces contra la dación que ahora exige
18-4-2013 LA PROVINCIA
Red Eléctrica envía un gabinete de crisis a su estación de Jinámar para evitar un colapso
23-4-2013 De Telegraaf (geen editiester) Moszkowicz doet stoïcijns
29-4-2013 NRC HANDELSBLAD
Voormalig NRC-hoofdredacteur J.L. Heldring (1917-2013) overleden
30-4-2013 AD
HEEL JE LEVEN WACHTEN OP DEZE DAG
30-4-2013 De Telegraaf (geen editiester) 'Den Vaderlant ghetrouwe'
30-4-2013 De Telegraaf (geen editiester) 'Den Vaderlant ghetrouwe'
30-4-2013 de Volkskrant
Kierewiet, maar zo slecht nog niet
30-4-2013 fd.
Beatrix bezit 674 hectare aan landgoed, vooral rond Wassenaar
30-4-2013 Het PAROOL (geen editieteken) 'Lieve Moeder' - Nieuw koning dankt Beatrix op balkon, overvolle Dam juicht
30-4-2013 NRC HANDELSBLAD
De nieuwe generaties
30-4-2013 nrc.next
De lange weg van de koningsmok
30-4-2013 Trouw
Koning van alle Nederlanders
1-5-2013 AD
Nieuw tijdperk - Willem-Alexander maakt indruk, Máxima schittert en de prinsesjes vertederen
1-5-2013 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Welkom koning Willem-Alexander
1-5-2013 De Telegraaf (geen editiester) Leve de Koning! - INHULDIGING LUIDT NIEUW TIJDPERK IN
1-5-2013 de Volkskrant
Mensenkoning
1-5-2013 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA El juez cita como imputados a ocho constructores por el 'caso Bárcenas'
1-5-2013 Het PAROOL (geen editieteken) Oranje sprookje dempt onvrede
1-5-2013 metro
LEVE DE KONING
1-5-2013 NRC HANDELSBLAD
Verbinden en verbondenheid: de Oranjes willen geen franje zijn
1-5-2013 nrc.next
Even wuiven misschien
1-5-2013 Trouw
Troonswisseling vol vertrouwen
2-5-2013 DMorgen
22,4% van de Belgische jongeren heeft geen werk / Vrouw met ballen - In het spoor van de bekendste anti-Oranje-activist van Nederland
21-5-2013 Diario de Mallorca
Registran las viviendas de Munar y Nadal en busca del dinero de Can Domenge
4-7-2013 De TIJD
Koning Albert verrast met troonsafstand op 21 juli
4-7-2013 DMorgen
BOUDEWIJN? MIRAKEL! FILIP KONING! DÁÁRVOOR WOU IK NOG ÉÉN KEER UIT M'N GRAF KOMEN (=cartoontekst)
4-7-2013 dS De Standaard NATIONAAL Egypte juicht staatsgreep toe
4-7-2013 GAZET VAN ANTWERPEN Editie WAAS & DENDER Het leger grijpt de macht / "Het was een eer u te dienen"
4-7-2013 HET BELANG VAN LIMBURG 4 stippen NOODDECREET OVER NOORD-ZUID MOGELIJK / TROONSAFSTAND ALBERT II
4-7-2013 HET LAATSTE NIEUWS NATIONALE EDITIE Tot in de puntjes voorbereid
4-7-2013 Het Nieuwsblad BRUGGE - OOSTENDE WESTHOEK SAMEN BESLIST OM AF TE TREDEN
22-7-2013 dS De Standaard NATIONAAL KONING FILIP 'eenheid in verscheidenheid'
22-7-2013 GAZET VAN ANTWERPEN Editie WAAS & DENDER De kus van de nieuwe koning
22-7-2013 HET LAATSTE NIEUWS NATIONALE EDITIE Timide prins ontpopt zich tot kordate koning - Prachtige dag
22-7-2013 Het Nieuwsblad Roeselare-Tielt-Izegem 'Flip, je kan het'
26-7-2013 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA "Tenia que ir a 80 y voy a 190"
12-10-2013 International Herald Tribune
Deadly double life of rebels in Syria
14-10-2013 International Herald Tribune
Senate rivals seek path to fiscal deal
15-10-2013 International New York Times
The Russia left behind
24-10-2013 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Stad nodigt Shepherd uit
24-10-2013 nrc.next
Genoeg meningen. Tijd voor de feiten!
15-11-2013 FrieschDagblad
Kleine economische groei mager onthaald
8-2-2014 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition NOUS SOMMES UN JOURNAL pas un restaurant pas un réseau social pas un espace culturel ...
27-2-2014 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Rusia agudiza la crisis ucrania al poner en alerta a las tropas / Muere Paco de Lucía, el flamenco universal
20-3-2014 AD
Lokalo's kloppen gevestigde orde
20-3-2014 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Historisch verlies PvdA Stad
20-3-2014 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Winst lokale partijen
20-3-2014 De Telegraaf (geen editiester) PVDA ONTREDDERD
20-3-2014 de Volkskrant
Dreun voor de Oude Drie
20-3-2014 Het PAROOL
D66 wint, Hilhorst vertrekt
20-3-2014 NRC HANDELSBLAD
Historische val van de PvdA
21-3-2014 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes PvdA verliest ook van zichzelf
21-3-2014 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Paniek in Spijkerstraat
21-3-2014 de Volkskrant
Heeft Wilders zijn hand overspeeld?
21-3-2014 Trouw - Kiezer stemt op lokaal niveau heel versnipperd
25-3-2014 Het PAROOL
'Van der Laan zeer partijdig' / Obama bij De Nachtwacht gaat de hele wereld over
23-5-2014 de Volkskrant
D66 grootste, dreun voor PVV
23-5-2014 Het PAROOL
Kogelregen velt Martha
26-5-2014 Het PAROOL
Anti-Europa nu ook sterk ín EU
26-5-2014 NRC HANDELSBLAD
Dreun in Londen en Parijs, anti-stem raakt Europa in het hart
3-6-2014 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA RELEVO EN LA MONARQUÍA El Rey abdica para impulsar las reformas que pide el país
18-6-2014 l'Opinion
Comptes publics : le grand mensonge
21-6-2014 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition Foucault La dernière interview
30-6-2014 le dauphiné libéré ANNECY ET RUMILLY On compte sur eux!
30-6-2014 le dauphiné libéré GRENOBLE Bloqués trois heures dans les bulles
18-7-2014 AD
IN SHOCK - VERBIJSTEREND: ALLES WIJST OP AANSLAG VAKANTIEVLUCHT MALEISIË
18-7-2014 De Telegraaf (geen editiester) Terreuraanslag op vlucht MH017 - 298 DODEN
18-7-2014 de Volkskrant
"Een van de ergste luchtrampen uit de geschiedenis, premier Rutte in een verklaring na neerstorten toestel boven Oekraïne
18-7-2014 Het PAROOL (geen editieteken) 173 Nederlanders aan boord
18-7-2014 La République DES PYRÉNÉES
TER contre TGV: 40 blessés
18-7-2014 l'Opinion
Comment Manuel Valls construit son pouvoir
18-7-2014 nrc.next
Gistermiddag is een vliegtuig neergestort in Oost-Oekraïne. Aan boord bijna 300 mensen; onder wie zeker 154 Nederlanders.
18-7-2014 Trouw - Zeker 154 Nederlanders omgekomen bij vliegramp
1-10-2014 GRENZECHO
Stadion-Touristen auf Schönefeld
9-10-2014 metro
"Ov-chipkaart te duur en te ingewikkeld"
9-10-2014 SP!TS
BEDANKT!
29-10-2014 Deia
Lakua construye los Presupuestos de 2015 en torno a un mayor gasto social
30-10-2014 ALERTA
Cada familia cántabra pagará 1.500 euros menos de impuestos en 2015 que en 2011
30-10-2014 EL DIARIO MONTAÑES
REFORMA FISCAL EN CANTABRIA PARA 2015 Diego asegura que cada familia ahorrará 1.500 euros con su bajada de impuestos
31-10-2014 LA RIOJA
RAJOY SE NIEGA A ASUMIR RESPONSABILIDADES POR LA CORRUPCIÓN
31-10-2014 LA VANGUARDIA
El Govern advierte que el 9-N es ya imparable pese al veto
31-10-2014 Qué! Nervión Vecinos sin techno
1-11-2014 EL PAÍS EDICIÓN PAÍS VASCO "Si España no acepta negociar, Cataluña no pagará su deuda" / El Sol está en plena ebullición
2-11-2014 EL PAÍS EDICIÓN NACIONAL Podemos supera a PP y PSOE impulsado por la ira ciudadana
3-11-2014 ara
LA INDÚSTRIA RECUPERA EL POLS
3-11-2014 Diari DE TARRAGONA
La ANC presiona a Mas para que plante cara al Constitucional
3-11-2014 diari més TARRAGONA - REUS - COSTA DAURADA El govern dels Pallaresos queda en minoria després de l'expulsió del regidor d'EV
3-11-2014 SEGRE (catalaans) Una baralla a la Castanyada de Castelló acaba amb un jove al Vall d'Hebron
4-11-2014 EL PUNT AVUI+ COMARQUES GIRONINES Optimisme lingüístic
4-11-2014 EL PUNT AVUI+ (CIUTATS) Optimisme lingüístic
5-11-2014 el Periódico de Catalunya
Mas apura el 9-N
5-11-2014 el Periódico de Catalunya
Mas esgota el 9-N
8-1-2015 de Volkskrant
Aanslag op democratie
8-1-2015 dS De Standaard WEST-VLAANDEREN CHARLIE HEBDO L'AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE
8-1-2015 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Ataque terrorista a la libertad de prensa en el corazón de Europa
8-1-2015 Het PAROOL
WIJ ZIJN CHARLIE
8-1-2015 LE FIGARO Première édition La liberté assassinée
8-1-2015 NRC HANDELSBLAD
De stem van Charlie Hebdo mag niet verstommen
8-1-2015 nrc.next
CHARLIE HEBDO L'AMOUR PLUS FORT QUE LA HAINE
9-1-2015 De Telegraaf
HANDEN AF VAN ONZE VRIJHEID
9-1-2015 Le Monde France métropolitaine LE 11-SEPTEMBRE FRANÇAIS
10-1-2015 DeMorgen. WEEKEND
LA TERREUR
10-1-2015 Le Monde WEEK-END
LA FOLIE MEURTRIÈRE DES FRÈRES KOUACHI
19-3-2015 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek D66 grote winnaar in Noord-Holland
19-3-2015 De Telegraaf AMSTERDAM SAMSOM KRIJGT RODE KAART
19-3-2015 de Volkskrant
Rutte moet extra partners vinden
19-3-2015 NRC HANDELSBLAD
Coalitie afgestraft, beleid niet
20-3-2015 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Bouwers ten onder door late betalingen
15-4-2015 ABC
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA PARA EL GOBIERNO
15-4-2015 EL ADELANTADO DE SEGOVIA
Fernández elabora una lista de una renovación casi total y con entrada de independientes
15-4-2015 EL COMERCIO
El centro de Sograndio graba desde enero a los menores en los cuartos de aislamiento
24-5-2015 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA La nueva y la vieja política miden sus fuerzas en las urnas
26-5-2015 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Podemos marca como prioridad en los pactos desbancar al PP
22-8-2015 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN VOOR GRONINGEN , 2 hokjes Noorderzon zwicht voor dreiging
15-11-2015 le dauphiné libéré Chartreuse & Sud Grésivaudan L'effroi et les larmes
15-11-2015 Le Monde France métropolitaine VENDREDI 13 NOVEMBRE, 21 H 20 LA TERREUR À PARIS
16-11-2015 De Morgen.
Niemand begreep wat er in Molenbeek gaande was - (arabische titel)
16-11-2015 LE FIGARO Première édition Hollande face au défi de la riposte
17-11-2015 LE FIGARO Première édition Contre Daech, la France lance l'offensive sur tous les fronts
17-11-2015 Le Monde France métropolitaine LA FRANCE EN ÉTAT D'URGENCE
18-11-2015 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition Belgique Dans la fabrique jihadiste
19-11-2015 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Politie Parijs slaat terug / VVD wint bij verkiezingen
23-11-2015 LE SOIR Edition Wallonie État de siège
4-12-2015 AD
Vluchteling (18): Ik ben IS-strijder
4-12-2015 AD Amersfoortse Courant Vluchteling (18): Ik ben IS-strijder
21-12-2015 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA La pérdida de la mayoría del PP abre espacio a los pactos
10-2-2016 Het Parool
Dwarsliggers zetten race in VS op scherp
19-3-2016 De Morgen.
GSM-signaal verraadt Abdeslam
19-3-2016 De Standaard WEST-VLAANDEREN 126 DAGEN ONZICHTBAAR
23-3-2016 De Morgen.
22 maart 2016
23-3-2016 De Standaard NATIONAAL DE DAG DIE IEDEREEEN VREESDE
25-3-2016 De Telegraaf
Johan Cruijff 1947-2016
25-3-2016 de Volkskrant
Johan Cruijff 1947-2016
15-7-2016 LE PROGRÈS LYON - VILLEURBANNE -CALUIRE L'horreur à Nice
16-7-2016 de Volkskrant
Staatsgreep in Turkije / Weerloos tegen een vrachtwagen
16-7-2016 le dauphiné libéré DE SAINT-MARCELLIN À LA BIÈVRE Les pleurs après l'horreur
16-7-2016 Le Monde WEEK-END
NICE LA TERREUR UN 14-JUILLET
16-7-2016 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition POURQUOI?
16-7-2016 NRC WEEKEND Amsterdam Staatsgreep in Turkije / Frankrijk doelwit
18-7-2016 de Volkskrant
Godsgeschenk? De Turkse leider Erdogan noemt de mislukte couppoging 'een geschenk van God'.
18-7-2016 NRC HANDELSBLAD
Heksenjacht Turkije na couppoging
19-7-2016 NRC HANDELSBLAD
Erdogan zoekt naar 'verraderrs'
20-7-2016 NRC HANDELSBLAD
Op de Conventie van Trump gaat het louter over 'crimineel' Hillary Clinton
9-11-2016 Het Parool
De held van vergeten Amerika
9-11-2016 NRC
"The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer - Trump aan Amerika
10-11-2016 de Volkskrant
De Trumpschok
10-11-2016 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Obama y Clinton invocan la democracia ante Trump
20-1-2017 NRC HANDELSBLAD
INAUGURATIE Trump: 'We gaan het land verenigen'
21-1-2017 DAILY NEWS
INAUGURAGE
21-1-2017 de Volkskrant
Ongekend radicale start
21-1-2017 NEW YORK POST LATE CITY FINAL Donald J. Trump, our 45th president 'Power to you, the people'
21-1-2017 NRC WEEKEND Amsterdam Trump vol woede van start
23-1-2017 de Volkskrant
Hier maakt Trump geen woord aan vuil
13-2-2017 NRC HANDELSBLAD
Lijsttrekkersdebat heeft voor VVD en PVV vooral risico's
14-2-2017 NRC HANDELSBLAD
Officieren uit Turkije vragen hier asiel aan
14-2-2017 nrc.next
Officieren uit Turkije vragen hier asiel aan
4-3-2017 De Telegraaf
Slaan voor Wilhelmus
6-3-2017 De Telegraaf
Zes lijsttrekkers voor één dag hoofdredacteur
16-3-2017 AD
TOCH WEER RUTTE
16-3-2017 De Telegraaf
EN DAT IS DRIE! Ruttes VVD weer de grootste
16-3-2017 de Volkskrant
Rutte houdt populisten eronder
16-3-2017 Het Parool 1 editiestip GroenLinks en Denk veroveren Amsterdam
16-3-2017 Noordhollands Dagblad
Feest van Rutte / Politie waakt over stemlokalen
16-3-2017 NRC HANDELSBLAD
Kiezer geeft Rutte weinig speelruimte
16-3-2017 Trouw 1 editiestip VVD grootste, PvdA op historisch verlies
17-3-2017 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek (cartoon van Rutte; geen tekst)
17-3-2017 de Volkskrant
Aanschuiven bij Rutte III
17-3-2017 Noordhollands Dagblad
(cartoon van Rutte; geen tekst)
17-3-2017 NRC HANDELSBLAD
Stratego begint meteen op dag 1
17-3-2017 nrc.next
Stratego begint op dag 1
25-4-2017 Le Monde - MACRON-LE PEN: LES DEUX FRANCE
9-5-2017 Le Monde - LE TRIOMPHE DE MACRON, LES DÉFIS DU PRÉSIDENT
22-5-2017 De Telegraaf
Turkije met lege handen
22-5-2017 De Telegraaf
Turkije met lege handen
19-8-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA No tenim por!
30-9-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA La Generalitat lanza a la población contra el Estado
1-10-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA La democracia española ante su mayor dasafío
6-10-2017 Het Parool
1955-2017 Bij zijn aantreden noemde Eberhard van der Laan ...
22-10-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA El Gobierno restaura el orden constitucional en Cataluña
28-10-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA El Estado acude a sofocar la insurrección
31-10-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Puigdemont busca asilo en Bégica para burlar la justicia
3-11-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Junqueras a prisión; petición de captura de Puigdemont
22-12-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Ciudadanos frena la mayoría del bloque independentista
23-12-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Puigdemont pide un diálogo para instaurar su república
24-12-2017 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA Cataluña se parte en dos
15-2-2018 de Volkskrant
Ruud Lubbers (1939-2018) Pragmaticus maakte Nederland sterk
15-2-2018 NRC HANDELSBLAD
Ruud Lubbers 1939-2018 Bevlogen en zakelijk
22-3-2018 AD
Lokalen groeien, PVV blijft klein
22-3-2018 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Zegetocht van HvH
22-3-2018 De Telegraaf
Doffe dreun D66
22-3-2018 de Volkskrant
GroenLinks verovert de bakfietssteden
22-3-2018 Het Parool
Stopera nu echt een afspiegeling van de stad
22-3-2018 NRC HANDELSBLAD
Kiezer laat gemeenten versplinteren / Krap 'nee' dwingt tot balanceren
22-3-2018 nrc.next
Winst lokale partijen en GroenLinks
22-3-2018 Trouw 1 editiestip Kiezer vertrouwt vooral op eigen lokale partijen
23-3-2018 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Anti fusie is kiezersmagneet
27-6-2018 De Telegraaf
WIJ ZWIJGEN NOOIT!
21-7-2018 Het Parool
In Oost-Europa geen steun voor hiv-patiënt
8-8-2018 de Volkskrant
Nederlandse academicis ook in neptijdschriften
22-10-2018 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN GRONINGEN , 1 hokje (en editieaanduiding GRO op 2de katern) Sobere premier in de polder
22-10-2018 de Volkskrant
Koning van het poldermodel Wim Kok (1938-2018)
22-10-2018 NRC HANDELSBLAD
1938-2018 Wim Kok Oud-premier
22-10-2018 Trouw - Kerumerk maakt lonen niet leefbaar / Wim Kok (1938-2018)
16-3-2019 La Capitale Bruxelles et Brabant wallon 30.000 jeunes à Bruxelles pour le climat
16-3-2019 LE SOIR Edition Bruxelles BNPP Fortis: la moitié des agences fermées en 9 ans
21-3-2019 AD
Megawinst FvD Prognose: Baudet met 10 zetels in senaat
21-3-2019 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Feest bij Forum voor Democratie / Verkiezingsavond van oeh's en ah's dankzij FvD
21-3-2019 De Telegraaf
AARDVERSCHUIVING
21-3-2019 de Volkskrant
Baudet zegeviert
21-3-2019 Het Parool
Baudet bestormt Haagse vesting
21-3-2019 NRC HANDELSBLAD
Monsterzege Baudet, Forum de grootste
21-3-2019 nrc.next
FvD is in één klap grote partij
21-3-2019 Trouw 1 editiestip Baudet geeft de gevestigde politiek een ongekende draai om de oren
22-3-2019 de Volkskrant
De Baudetschok
17-4-2019 LE FIGARO France métropolitaine uniquement - Première édition Notre-Dame renaîtra
17-4-2019 Le Monde ÉDITION SPÉCIALE - FRANCE MÉTROPOLITAINE Notre-Dame, notre histoire
25-4-2019 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition Sept dessinateurs fantasment Notre-Dame / EXCLUSIF LA BRIGADE SECRETE QUI TRAQUE LES JIHADISTES
29-4-2019 ABC (Madrid) LA VICTORIA DE SÁNCHEZ METE PRESIÓN A RIVERA
29-4-2019 EL CORREO ARABA/ÁLAVA Sánchez gana pero tendrá que elegir para gobernar entre C's o el independentismo
29-4-2019 EL MUNDO EDICIÓN MADRID Sánchez, al bordo de gobernar sin el separatismo ante la debacle del PP
29-4-2019 EL PAÍS EDICIÓN MADRID Sánchez vence pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle
30-4-2019 EL PAÍS EDICIÓN MADRID El PSOE descarta cerrar sus alianzas antes del 26-M
3-5-2019 EL MUNDO EDICIÓN MADRID Feijóo carga contra el equipo de Casado y exige no culpar a Rajoy
3-5-2019 EL PAÍS EDICIÓN MADRID Leopoldo López desde la Embajada española: "He hablado con generales"
27-5-2019 de Volkskrant
Macht grote partijen in Europa gebroken
27-5-2019 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA El PSOE gana poder autonómico y municipal y domina las europeas
27-5-2019 N Het Nieuwsblad KORTRIJK-ROESELARE AFGESTRAFT Groen tsunami blijft uit; Walen kiezen linkser dan ooit
26-7-2019 de Volkskrant
40.7 °C Een tot voor kort onmogelijke hitte
27-9-2019 Aujourd'hui en France
TELLEMENT FRANÇAIS
27-9-2019 Libération PREMIÈRE ÉDITION / Première édition SANS CHICHI
27-9-2019 SUD OUEST BASSIN D'ARCACHON C'était Chirac
1-10-2019 El Norte de Castilla SALAMANCA Dimite el jefe de los Mossos en la víspera de que el secesionismo conmemore el 1-O
1-10-2019 LA GACETA
Salamanca planea un corredor verde que vertebre la ciudad
1-10-2019 La Opinión (EDICIÓN GENERAL) El incremento de los accidentes en las vías secundarias, otro efecto de la despoblación
3-10-2019 berria
Boris Johnsononek muga fisikorik gabeko aduana proposatu du Ipar Irlandarako
3-10-2019 DIARIO DE NAVARRA
Los concursos-oposición de Salud, en cuestión tras el fallo del decreto del euskera
3-10-2019 gara
El gobierno de Chivite no aclara qué hara con el euskara en las OPEs
24-2-2020 de Volkskrant
Corona slaat toe in Italië
24-2-2020 NRC HANDELSBLAD
Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus
25-2-2020 de Volkskrant
Vrees voor pandemie zet beurzen flink in het rood
25-2-2020 NRC HANDELSBLAD
Mijlpaal #MeToo: Weinstein cel in
26-2-2020 de Volkskrant
Diesels in allerlei machines blijken grote vervuilers
26-2-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA España toma medidas de contención ante el coronavirus
26-2-2020 Le Monde - Coronavirus: les foyers se multiplient, l'Europe s'arme contre l'épidémie
26-2-2020 NRC HANDELSBLAD
GRENSCONTROLES Etnisch profileren aangeklaagd
27-2-2020 de Volkskrant
Grieken tegen Grieken
27-2-2020 NRC HANDELSBLAD
De talenten van nu
28-2-2020 de Volkskrant
Heathrow mag niet groeien om afspraken 'Parijs'
28-2-2020 NRC HANDELSBLAD
Strijd tussen Syrië en Turkije om Idlib escaleert
29-2-2020 de Volkskrant
De angst voor het virus lijkt erger dan het virus zelf
29-2-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Zij zwijgen niet langer
2-3-2020 de Volkskrant
Nieuwe fase: corona treft nu ook thuisblijvers
2-3-2020 NRC HANDELSBLAD
Justitie is grip op cijfers IND kwijt
3-3-2020 de Volkskrant
Ideologische botsing
3-3-2020 NRC HANDELSBLAD
Fiscus hield 31 miljoen in eigen zak
4-3-2020 de Volkskrant
Brussel legt in wet vast: EU klimaatneutraal in 2050
4-3-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE SUPER TUESDAY Verrassende doorbraak van Biden
5-3-2020 de Volkskrant
Moskou ondermijnt MH17-onderzoek
5-3-2020 NRC HANDELSBLAD
REPORTAGE MIGRATIE 'En toen begonnen ze op ons te schieten'
6-3-2020 de Volkskrant
Zorg werkt door, ook na contact coronapatiënt
6-3-2020 NRC HANDELSBLAD
Bestand in Idlib biedt enige hoop
7-3-2020 de Volkskrant
Het Bindelmeercollege in Amsterdam wordt geplaagd door messenbezit en geweld
7-3-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Eerder meer dan minder vlees
9-3-2020 de Volkskrant
Corona-escalatie Italië voedt vrees recessie
9-3-2020 NRC HANDELSBLAD
BEURZEN Extreme prijsval olie zorgt voor crisis op markten
10-3-2020 de Volkskrant
Ongekende koersval
10-3-2020 la Repubblica (editie voro binnen- en buitenland) CURA SHOCK Tutti in casa
10-3-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE INDONESIË Nederland zat fout in Indië, erkent het staatshoofd
11-3-2020 de Volkskrant
Coronavirus verspreidt zich 'onder de radar'
11-3-2020 NRC HANDELSBLAD
STRIJD TEGEN CORONAVIRUS Brabant niet op slot, wel op scherp
12-3-2020 de Volkskrant
Doen we wel genoeg?
12-3-2020 NRC HANDELSBLAD
VS sluiten de grenzen voor reizigers uit Europa
13-3-2020 CORRIERE DELLA SERA (in België gedrukte editie voor het buitenland) Tensione sulle nuove regole
13-3-2020 de Volkskrant
Nederland valt stil
13-3-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA EL AVANCE DEL CORONAVIRUS DESAFÍA AL ESTADO España, en emergencia
13-3-2020 NRC HANDELSBLAD
Coronavirus 'Dit kunnen we alleen sámen winnen'
14-3-2020 de Volkskrant
Ieder zijn eigen corona-aanpak
14-3-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA EL AVANCE DEL CORONAVIRUS DESAFÍA AL ESTADO El Gobierno declara el estado de alarma durante 15 días
14-3-2020 Le Monde WEEK-END
MACRON APPELLE À LA MOBILISATION
14-3-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Coronavirus Vrijwillig in quarantaine
15-3-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA DECRETO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS El Gobierno concentra en Sanidad plenos poderes
16-3-2020 De Gooi- en Eemlander
17.39 UUR: Nederland gaat dicht
16-3-2020 De Telegraaf
LAND VALT STIL NA CORONA-DRAAI
16-3-2020 de Volkskrant
Sociale leven platgelegd
16-3-2020 NRC HANDELSBLAD
RECONSTRUCTIE CRISISOVERLEG Kabinet liep achter leraar en arts aan
17-3-2020 de Volkskrant
Leren leven met het virus
17-3-2020 DIE WELT
Offen sollen nur Läden für Lebensnotwendiges bleiben
17-3-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE CORONAVIRUS De nieuwe realiteit: het virus blijft
18-3-2020 de Volkskrant
Steun voor iedereen
18-3-2020 DeMorgen.
Vanaf 12 uur strengere maatregelen van kracht in strijd tegen coronavirus LOCKDOWN LIGHT
18-3-2020 Le Monde - LA FRANCE VIT UN CONFINEMENT HISTORIQUE
18-3-2020 NRC HANDELSBLAD
ONGEKEND STEUNPAKKET 'We laten u niet in de steek', dus de geldkraan gaat open
19-3-2020 de Volkskrant
Het lockdowndilemma
19-3-2020 NRC HANDELSBLAD
GESTRANDE REIZIGERS Hoe kom je thuis als de wereld op slot is?
20-3-2020 de Volkskrant
Verpleeghuizen gaan dicht
20-3-2020 NRC HANDELSBLAD
AFTREDEN MINISTER BRUINS Bruins moegestreden, De Jonge neemt coronacoördinatie over
21-3-2020 de Volkskrant
De coronacrisis brengt schril aan het licht wat er allemaal mis is in de maatschappij
21-3-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONAVIRUS Hang naar controle
22-3-2020 Le Monde - LES HÔPITAUX FACE À L'AFFLUX DE CAS GRAVES
23-3-2020 CORRIERE DELLA SERA (in België gedrukte editie voor het buitenland) Stop anche agli spostamenti
23-3-2020 de Volkskrant
Volle IC's en volle stranden
23-3-2020 NRC HANDELSBLAD
SOCIAL DISTANCING Oproep afstand te houden vaak genegeerd, lockdown blijft reëel
24-3-2020 de Volkskrant
Net geen lockdown
24-3-2020 NRC HANDELSBLAD
ONDERWIJS Eindexamens gaan dit jaar niet door
25-3-2020 de Volkskrant
Een relatief ontspannen land
25-3-2020 NRC HANDELSBLAD
REPORTAGE LOCKDOWN India wil zijn 1,3 miljard burgers drie weken niet meer op straat zien
26-3-2020 de Volkskrant
Geen lockdown, maar testen
26-3-2020 DeMorgen.
Onderwijs houdt rekening met drastische scenario's Nog niet meteen terug naar school
26-3-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA ESPAÑA EN ALERTA POR LA PANDEMIA Un tercio de la humanidad vive ya confinada por el virus
26-3-2020 NRC HANDELSBLAD
VERSPREIDING Positief nieuws RIVM is geen vrijbrief voor soepeler regels
27-3-2020 de Volkskrant
Lagarde zet de geldkraan wijd open
27-3-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONACRISIS NEDERLAND Risico van pandemie was 'reëel'
28-3-2020 de Volkskrant
Dit zijn wij, onder druk - Corona en de Nederlandse kwetsbaarheid
28-3-2020 Le Monde WEEK-END
LE CHÔMAGE DE MASSE, MENACE MONDIALE
28-3-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONAVIRUS Laatste waarschuwing
30-3-2020 de Volkskrant
De anderhalve-meter-economie
30-3-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAVIRUS IC-artsen: grote druk op capaciteit, binnen week al 2.400 bedden nodig
31-3-2020 de Volkskrant
Dit gaat lang duren
31-3-2020 NRC HANDELSBLAD
EUROBONDS Golf van woede door Italië over 'benepen, egoïstisch' Nederland
1-4-2020 de Volkskrant
Nog een maand sociale isolatie
1-4-2020 NRC HANDELSBLAD
DRIE VRAGEN OVER DE CORONAMAATREGELEN Het openbare leven blijft nog platliggen
2-4-2020 de Volkskrant
De grote gelijkmaker?
2-4-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA ESPAÑA, EN ESTADO DE ALARMA POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS El mercado de trabajo sufrió en marzo un batacazo sin precedentes
2-4-2020 NRC HANDELSBLAD
OXFORD UNIVERSITEIT Brits onderzoek: beste aanpak virus is met traceerapp
2-4-2020 The New York Times INTERNATIONAL EDITION Meeting crisis with kindness
3-4-2020 de Volkskrant
Achter de dichte deuren
3-4-2020 NRC HANDELSBLAD
PANDEMIE Ook in VS voltrekt zich ramp
4-4-2020 de Volkskrant
Door de coronacrisis komen het mooiste en het lelijkste van technologie samen
4-4-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONACRISIS De nieuwe werkelijkheid
6-4-2020 de Volkskrant
Waarom Spanje het zwaarst is getroffen
6-4-2020 NRC HANDELSBLAD
CRISISMAATREGELEN Corona kan land jaren ontwrichten
7-4-2020 de Volkskrant
CORONAVIRUS Solidariteit met een grens
7-4-2020 NRC HANDELSBLAD
COVID-19 Voorzichtig optimisme in Italië en Spanje dat ergste voorbij is
8-4-2020 de Volkskrant
CORONAVIRUS Op naar het nieuwe normaal
8-4-2020 NRC HANDELSBLAD
ANDERHALVEMETERSAMENLEVING Rutte: we zijn er nog lang niet
9-4-2020 de Volkskrant
CORONAVIRUS In VS treft corona de armen het hardst
9-4-2020 NRC HANDELSBLAD
OUDERENZORG Coronavirus verspreidt zich in verpleeghuizen
10-4-2020 de Volkskrant
CORONAVIRUS KLM gered tot elke prijs
10-4-2020 NRC HANDELSBLAD
EUROPEES NOODFONDS EU-akkoord over miljardensteun
11-4-2020 de Volkskrant
Wie betaalt de rekening?
11-4-2020 DeMorgen. WEEKEND
MAANDAG OP UW TABLET Extra Digitale Editie over de coronacrisis
11-4-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONAVIRUS Gezondheid of economie?
14-4-2020 de Volkskrant
CORONAVIRUS Een Paasweekend in isolatie
14-4-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAVIRUS 'Zorgverleners grootste risicogroep'
15-4-2020 de Volkskrant
Op zoek naar de verdwenen leerlingen
15-4-2020 NRC HANDELSBLAD
PROGNOSE IMF schetst een gitzwarte toekomst voor de economie
16-4-2020 de Volkskrant
Meer menselijkheid alstublieft
16-4-2020 NRC HANDELSBLAD
STEUNPAKKET 300 miljoen is 'eerste hulp' voor cultuur
17-4-2020 de Volkskrant
Ratrace naar het vaccin
17-4-2020 NRC HANDELSBLAD
MASSAPSYCHOLOGIE De psychologie van het mondkapje
18-4-2020 de Volkskrant
Sociaal dier in een afstandelijke tijd
18-4-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Coronavirus Kunnen ze straks weer naar school?
20-4-2020 de Volkskrant
Nu komt de golf aan uitgestelde zorg
20-4-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE CORONA-APP Ministerie kleunt mis met appathon
21-4-2020 de Volkskrant
Het beste wapen tegen covid-19
21-4-2020 NRC HANDELSBLAD
KOLOSSAAL OVERAANBOD Diepterecord: prijs Amerikaanse olie zakt tot ver onder nul dollar
22-4-2020 de Volkskrant
In kleine stapjes uit de lockdown
22-4-2020 NRC HANDELSBLAD
LOCKDOWN Eerste voorzichtige stap
23-4-2020 de Volkskrant
Moeten we elk bedrijf redden?
23-4-2020 NRC HANDELSBLAD
VOEDSELTEKORTEN VN vreest voor grote hongersnood
24-4-2020 de Volkskrant
Verzet tegen lockdown groeit
24-4-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAVIRUS Een moskeetje in de slaapkamer
25-4-2020 de Volkskrant
Door de coronacrisis heeft Nederland het hoogste begrotingstekort sinds 1918. De staatsschuld schiet ineens door het Europese plafond. P4
25-4-2020 dS De Standaard WEEKEND VLAAMS-BRABANT / ANTWERPEN / LIMBURG BANG EXPERIMENTEREN MET EEN BEETJE MEER VRIJHEID
25-4-2020 NRC WEEKEND Amsterdam HET VERDRIET VAN BRABANT Onzichtbare vijand
27-4-2020 de Volkskrant
De weg omhoog
27-4-2020 NRC HANDELSBLAD
COVID-19 Spoedwet voor noodmaatregelen
28-4-2020 de Volkskrant
Nieuwe rituelen
28-4-2020 NRC HANDELSBLAD
Sappelen op de camping
29-4-2020 de Volkskrant
Lockdownterreur
29-4-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONACRISIS Patiënt mijdt de psychiatrie
30-4-2020 de Volkskrant
Smachten naar toeristen
30-4-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE PROVINCIEBESTUUR CDA is er uit: Brabant over rechts, met FvD
1-5-2020 de Volkskrant
Met een mondkapje op uit de lockdown
1-5-2020 NRC HANDELSBLAD
RECHTSPRAAK 40.000 strafzaken liggen op de plank
2-5-2020 de Volkskrant
Het wrange verhaal van twee onderduikkinderen voor wie de Bevrijding nauwelijks een bevriding was ZATERDAG
2-5-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Coronavirus Discipline begint te versloffen
4-5-2020 de Volkskrant
DODENHERDENKING 'Het vertelt ons waartoe mensen in staat zijn als bepaalde dingen op ongunstige wijze samenkomen'
4-5-2020 NRC HANDELSBLAD
DRUGS Gebruikers heroïne over op methadon
5-5-2020 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN GRONINGEN , 1 hokje (en editieaanduiding GRO op 2de katern) Een 5 mei van hoop ZING, VECHT, HUIL, BID, LACH, WERK EN BEWONDER
5-5-2020 de Volkskrant
'Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet 'normaal' maken wat niet normaal is.' Koning Willem-Alexander
5-5-2020 NRC HANDELSBLAD
de dood is geen meester uit duitsland
6-5-2020 de Volkskrant
Alleen de muren in de gang vallen nog op
6-5-2020 NRC HANDELSBLAD
VERSOEPELING Stappenplan om land van slot te halen
7-5-2020 de Volkskrant
Het land gaat weer open
7-5-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE VERSOEPELINGEN Er mag meer, maar alleen als het kan
8-5-2020 de Volkskrant
Een ingewikkelde boodschap
8-5-2020 Le Monde WEEK-END
MASQUES: COMMENT LA FRANCE A DÉTRUIT SES STOCKS
8-5-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAVIRUS '1.700 IC-bedden gaat niet lukken'
9-5-2020 de Volkskrant
Ouders snakken naar hulp, opa en oma snakken naar hun kleinkinderen.Drie grootouders over het grote oppasdilemma. PAGINA 10-11
9-5-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS El 51% de la población pasará a la fase 1 el próximo lunes
9-5-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONAVIRUS Wie durft er nog ver weg, deze zomer?
11-5-2020 de Volkskrant
Naar school met minimaal contact
11-5-2020 NRC HANDELSBLAD
MELDINGEN Politie rukt vaker uit voor overlast
12-5-2020 de Volkskrant
Golf of golfje
12-5-2020 NRC HANDELSBLAD
ADVIESRAAD 'Hulp aan Afrika is in ons belang'
13-5-2020 de Volkskrant
Vakantie is hard nodig
13-5-2020 NRC HANDELSBLAD
ASIEL In AZC's twee keer zoveel incidenten
14-5-2020 de Volkskrant
Verwarring en willekeur in de 1,5-metersamenleving
14-5-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAVIRUS 'Gratis volksvaccin voor de wereld'
15-5-2020 de Volkskrant
Brabant vreest tweede golf
15-5-2020 NRC HANDELSBLAD
CBS-CIJFERS EERSTE KWARTAAL Coronavirus zaait verderf in economie
16-5-2020 de Volkskrant
De spanning tussen de VS en China, zoals gevoeld in Chinatown, New York PAGINA 20-21
16-5-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Booking is uitgefeest
18-5-2020 de Volkskrant
Aan het infuus van vadertje staat
18-5-2020 NRC HANDELSBLAD
YUKOS VERSUS RUSLAND Rechtszaak leidt tot claim op wodka
19-5-2020 de Volkskrant
Een dashbord voor het virus
19-5-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONACRISIS Plan Merkel-Macron voor ruim noodfonds breekt debat EU open
20-5-2020 de Volkskrant
Beurs bepalend voor hoogte pensioenen
20-5-2020 NRC HANDELSBLAD
CORONAMAATREGELEN Kabinet wil toe naar aanpak van testen en traceren
22-5-2020 de Volkskrant
De coronakampioen bestaat niet
22-5-2020 NRC HANDELSBLAD
ISLAMITISCHE SCHOOL Haga Lyceum luisterde de onderwijsinspectie af
23-5-2020 de Volkskrant
Volkskrantonderzoek Taalscholen voor statushouders blijken op veel grotere schaal te frauderen dan tot nu toe werd gedacht, leert onderzoek van deze krant ZATERDAG
23-5-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Tijd van complotten
25-5-2020 de Volkskrant
Iedereen gaat over
25-5-2020 NRC HANDELSBLAD
DWANGZORG Grote onvrede bij ggz-directeuren
26-5-2020 de Volkskrant
Het is erop of eronder voor de EU
26-5-2020 NRC HANDELSBLAD
PARLEMENTSVERKIEZINGEN SURINAME Partij van Bouterse stevent af op een forse nederlaag
27-5-2020 de Volkskrant
Met dertig man een keuken delen
27-5-2020 NRC HANDELSBLAD
'Zuinige vier' tegen de rest Felle strijd verwacht over EU-plan voor hersteldfonds In het nieuws 6-7
28-5-2020 de Volkskrant
Eindelijk verlost van de mens
28-5-2020 NRC HANDELSBLAD
BESMETTINGEN Vleessector onder de loep om corona
29-5-2020 de Volkskrant
De tol van de eerste golf
29-5-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE 750 MILJARD EURO EU-plan biedt Rutte ook kansen
30-5-2020 de Volkskrant
Na de dood van George Floyd razen de woede en het protest door Minneapolis, en daarbuiten. …
30-5-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA 850.000 HOGARES SE BENEFICIARÁN El Gobierno amplía el Estado de bienestar con la renta mínima contra la pobreza
30-5-2020 NRC WEEKEND Amsterdam CORONAVIRUS Voorzichtig van het slot
2-6-2020 de Volkskrant
Diepere scheidslijnen
2-6-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE PROTESTEN IN DE VS Trump vermijdt het woord racisme
3-6-2020 de Volkskrant
Duivels dilemma
3-6-2020 NRC HANDELSBLAD
REPORTAGE ANTIRACISMEPROTEST DEN HAAG 'Dit gaat over meer dan één persoon'
4-6-2020 de Volkskrant
Europa gaat Japan achterna
4-6-2020 NRC HANDELSBLAD
NIGERIA Ambassadeur lekte naar Shell
5-6-2020 de Volkskrant
Trump heeft zich verschanst
5-6-2020 NRC HANDELSBLAD
CORRUPTIEONDERZOEK Haagse partij Groep de Mos in verband gebracht met stemfraude
6-6-2020 de Volkskrant
Leven in de pauzestand De coronacrisis door de ogen van jongeren SPECIAL ZATERDAG
6-6-2020 NRC WEEKEND Amsterdam Racisme grijpt de wereld aan
8-7-2020 NRC HANDELSBLAD
EXTREMISME Politie en AIVD runden informant in top extreem-rechts partij NVU
9-7-2020 NRC HANDELSBLAD
ANALYSE CDA-STEMMING CDA in de fout met te kwetsbare digitale stemming lijsttrekker
9-7-2020 nrc.next
ANALYSE CDA-STEMMING CDA stuntelt met online lijsttrekkersverkiezing
11-7-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA CIERRE DE CAMPAÑA EN GALICIA Y EL PAÍS VASCO Los brotes sumen en la incertidumbre la jornada electoral del 12-J
25-7-2020 DeMorgen. WEEKEND
ERIKA VLIEGHE SCHUDT DE WETSTRAAT WAKKER 'Als het beleid adviezen niet oppikt, dan stopt het'
15-8-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES ACUERDAN UN PLAN POR UNANIMIDAD Medidas de urgencia ante la fuerte escalada de contagios
9-10-2020 Le Monde - Covid-19: les lacunes des données françaises
24-10-2020 EL PAÍS EDICIÓN EUROPA El Gobierno se prepara para decretar un nuevo estado de alarma
5-11-2020 Le Monde ÉDITION SPÉCIALE - FRANCE MÉTROPOLITAINE TRUMP-BIDEN: LES ÉTATS-UNIS SE DÉCHIRENT
18-3-2021 AD
VVD weer de grootste, D66 knalt naar plek 2
18-3-2021 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Grootse zege VVd-D66: wie durft mee te doen?
18-3-2021 De Telegraaf
VIER OP EEN RIJ
18-3-2021 de Volkskrant
Rutte wint weer, Kaag glorieert
18-3-2021 NRC HANDELSBLAD
VVD en D66 plus … wie?
18-3-2021 nrc.next
D66 onvermijdelijk dankzij Kaag
18-3-2021 Trouw - VVD en D66 boeken liberale zege
19-3-2021 DAGBLAD VAN / HET NOORDEN GRONINGEN , 1 hokje (en editieaanduiding GRO op 2de katern) 'Voortzetten huidige coalitie is meest logische keuze'
19-3-2021 De Gooi- en Eemlander Gooi en Vechtstreek Aan tafel! / Coronajaar: Action boekt recordwinst
19-3-2021 de Volkskrant
De zoektocht naar Rutte IV
31-12-2021 Het PAROOL (geen editieteken) Toekomstig olympisch stadion deels afgebrand (toekomstkrant, gepubliceerd op 31-12-2011?)